მართლწერა

მთავარი მართლწერა

უარვყოფ თუ ვუარყოფ? ხელვყოფ თუ ვხელყოფ?

ზოგიერთი რთული ზმნის შემთხვევაში საკმაოდ ხშირად გვხვდება შეცდომები – პირველი სუბიექტური პირის ნიშანს ზმნას ხან თავში დაურთავენ, ხან კი შუაში, ზოგჯერ კი, სულაც, უგულებელყოფენ....

ალბათ თუ ალბად? ცუდათ თუ ცუდად? _ წერისას შეცდომების თავიდან ასაცილებლად დაიმახსოვრეთ…

ზმნიზედათა წერისას შეცდომების თავიდან ასარიდებლად უნდა დავიმახსოვროთ რამდენიმე მარტივი წესი: 1. მოქმედებითი ბრუნვისგან წარმომდგარი ზმნიზედების ბოლოს უნდა დავწეროთ თ და არა დ: ზემოთ, ქვემოთ, გარეთ,...

რამოდენიმე თუ რამდენიმე? წარმოჩინდა თუ წარმოჩნდა?

(სიტყვებში ზედმეტი ხმოვნების ხმარების შესახებ) 1.  როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში ზოგიერთი ჩვენგანი სიტყვა რამდენიმეს ნაცვლად ხმარობს რამოდენიმეს. საიდან გაჩნდა ეს ო, ან რატომ არ უნდა...

ყველაზე გავრცელებული გრამატიკული შეცდომები _ ქართული ენა სტუქრტურული გადაგვრების პირასაა

ერთი ენა გავლენას ახდენს მეორეზე არა მხოლოდ სიტყვების პირდაპირი სესხებით, არამედ  სტრუქტურული ცვლილებებითაც. ერთი  ენიდან მეორე ენაში გადადის მისთვის დამახასიათებელი კონსტრუქციები. მიმღები ენისთვის  ლექსიკური...

რომელია სწორი ფორმა _ იცვამს თუ იცმევს? კრეფს თუ კრიფავს? წმენდს თუ წმინდავს?

იცვამს თუ იცმევს? კრეფს თუ კრიფავს? წმენდს თუ წმინდავს? – დასახელებული ზმნების მართლწერაში გასარკვევად  საჭიროა თემის ნიშნის რაობისა და გაჩენა/ჩანაცვლების ტენდენციის მიმოხილვა. ქართული ზმნის მრავალ...