მართლწერა

მთავარი მართლწერა

5 სამარცხვინო გრამატიკული შეცდომა

სიტყვები, რომელთაც ყოველდღღიურად მოვიხმართ და შესაძლოა არც ვიცოდეთ, რომ შეცდომაა... შეცდომაა: ფაქტიურად სწორია: ფაქტობრივად შედცომაა:გამარჯობათ   სწორია: გამარჯობა შეცდომაა: ვსვავ   სწორია: ვსვამ შეცდომაა: აფსურდი   სწორია: აბსურდი შეცდომაა: ვიცმევ   სწორია: ვიცვამ წყარო: digest.ge

ეხლა თუ ახლა? იქით თუ იქეთ? ესეთი თუ ასეთი? _ გაიუმჯობესეთ მეტყველება

ალბათ, ძალიან ხშირად გაგვიგია და გვითქვამს: "ეხლა ვამზადებ დავალებას", "ესეთი კარგი ფილმი არასდროს მიონახავს", "იქეთ გაიხედე, ანა მოდის" და ა.შ. ვამბობთ ამას და არც...

რომელია სწორი ფორმა – რაღაცები, თუ რაღაცეები? _ ერთად ვისწალოთ სწორად მეტყველება და...

სწორია - არასწორია რაღაცები - რაღაცეები კარები - კარებები ვინ და ვინ - ვინები თქვენგანი - თქვენთაგანი ჩვენგანი - ჩვენთაგანი

ალბათ თუ ალბად? ცუდათ თუ ცუდად? _ წერისას შეცდომების თავიდან ასაცილებლად დაიმახსოვრეთ…

ზმნიზედათა წერისას შეცდომების თავიდან ასარიდებლად უნდა დავიმახსოვროთ რამდენიმე მარტივი წესი: 1. მოქმედებითი ბრუნვისგან წარმომდგარი ზმნიზედების ბოლოს უნდა დავწეროთ თ და არა დ: ზემოთ, ქვემოთ, გარეთ,...

ინცინდენტი თუ ინციდენტი? პრეცედენტი თუ პრეცენდენტი? რესპოდენტი თუ რესპონდენტი?

ნებისმიერი ენის ლექსიკური მარაგი პერიოდულად ივსება ნასესხები სიტყვებით. ეს სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებით განპირობებული უწყვეტი, ბუნებრივი პროცესია და  საგანგაშო ამაში არაფერია. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ...