შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცნობით, 2006 წლის პირველ აპრილამდე გაცემულ მართვის მოწმობებს იურიდიული ძალა დღეს ეწურება.

მართვის მოწმობის შესაცვლელად მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში მოქალაქემ უნდა წარადგინოს: ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და არსებული მართვის მოწმობა.

სააგენტოს ინფორმაციით, მართვის მოწმობის შეცვლის ღირებულება 15 ლარია, დაკარგულის აღდგენის შემთხვევაში კი – 35 ლარი.

ცვლილება არ ეხება მართვის მოწმობის თანამედროვე სტანდარტების პლასტიკურ ბარათებს. მძღოლები, რომლებიც 2006 წლის პირველ აპრილამდე აღებულ მართვის მოწმობებს არ შეცვლიან, ეს მოწმობები ავტომატურად ჩაითვლება ძალადაკარგულად.

აქამდე 2006 წლის 1 აპრილამდე გაცემულ მართვის მოწმობებს იურიდიული ძალა 2018 წლის 1 იანვრამდე უნარჩუნდებოდათ, ამ ცვლილებების შემდეგ კი ეს ვადა 1 აპრილამდე გაიზარდა.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები