ერთი ენა გავლენას ახდენს მეორეზე არა მხოლოდ სიტყვების პირდაპირი სესხებით, არამედ  სტრუქტურული ცვლილებებითაც. ერთი  ენიდან მეორე ენაში გადადის მისთვის დამახასიათებელი კონსტრუქციები. მიმღები ენისთვის  ლექსიკური ცვლილებები შესამჩნევია და შემოსული სიტყვები ენისთვის “ზედმეტი სხეულია” , სტრუქტურული ცვლილებების შემთხვევაში კი ამგვარი კონსტრუქციები ძნელად შესამჩნევია.
სწორედ ენათა სტრუქტურული ურთიერთგავლენის შედეგებს უწოდებენ კალკებს. კალკი ბოჭავს ენის ხასიათს, აღარიბებს ენის შინაგან ბუნებას და უკარგავს მას ხიბლს.

 • გაყიდვაშია  – მართებულია: იყიდება;
 • შეტევაშია    –  მართებულია: უტევს, შეუტია;
 • მიმალვაშია –  მართებულია: იმალება, დამალულია;
 • პირდაპირ კავშირშია –  მართებულია: კავშირი აქვს
 • რა კავშირშია? –  მართებულია: რა კავშირი აქვს?
 • საუბარი მშვიდ ტონში წარიმართა –  მართებულია: მშვიდი ტონით;
 • მუქ ფერებში დახატა –  მართებულია: მუქი ფერებით დახატა
 • თავდებში ჩაუდგა –  მართებულია: თავდებად დაუდგა;
 • ლართან მიმართებაში დოლარი გაძვირდა –  მართებულია: ლართან მიმართებით;
 • დეპუტატი სიტყვაში გამოვიდა –  მართებულია: სიტყვით გამოვიდა;
 • მოსახლეობაზე დაკისრებული ვალდებულება –  მართებულია: მოსახლეობისთვის
 • თავი უნდა შეიკავონ თანამშრომლობაზე –  მართებულია: თანამშრომლობისგან;
 • დახმარება აღმოუჩინა –  მართებულია: დაეხმარა;
 • წესრიგში მოიყვანა –  მართებულია: მოაწესრიგა;
 • სისრულეში მოიყვანა –  მართებულია: აღასრულა, შეასრულა;
 • მოძრაობაში მოიყვანა –  მართებულია: აამოძრავა;
 • შეცდომაში შეიყვანა –  მართებულია: შეაცდინა;
 • ზრუნვას იჩენს –  მართებულია: ზრუნავს;
 • გამოყენება აქვს – მართებულია: გამოიყენება.
 • საქმე იმაშია, რომ –  მართებულია: საქმე ისაა, რომ…                                                                                                                             ლელა ტეფნაძე

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები