ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მოკ­ლუ­ლი მო­ზარ­დის, და­ვით სა­რა­ლი­ძის მამა, ზაზა სა­რა­ლი­ძე აცხა­დებს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მისი შვი­ლის მკვლე­ლებს ხელს აფა­რებს და უმ­რავ­ლე­სო­ბის მიერ წარ­მოდ­გე­ნილ დას­კვნას სა­მარ­ცხვი­ნოს უწო­დებს.

ამის შე­სა­ხებ სა­რა­ლი­ძემ ად­ვო­კატ ნეს­ტან ლონ­და­რი­ძეს­თან ერ­თად გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და, სა­დაც მო­ზარ­დე­ბის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რე­ბის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი შე­ა­ფა­სა.

“დღეს მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო დარ­წმუნ­და იმა­ში, რომ მმარ­თვე­ლი გუნ­დი და მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბი პირ­და­პირ მფარ­ვე­ლო­ბას უწე­ვენ მკვლე­ლებს და ამ საქ­მის გამ­ყალ­ბებ­ლებს. “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა” მფარ­ვე­ლობს მკვლე­ლებს და ამ გა­ნა­ჩენს ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ერ­თად გა­მო­ვუ­ტან მე, ზაზა სა­რა­ლი­ძე იმი­ტომ, რომ ჩემი შვი­ლი, რო­გორც ბე­სე­ლი­ამ გან­მარ­ტა, ვი­ღა­ცა არ არის, ვი­ღა­ცის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად არ იყო ეს კო­მი­სია შექ­მნი­ლი. კო­მი­სი­ის მსვლე­ლო­ბის მად­ლო­ბე­ლი ვარ იმი­ტომ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ნათ­ლად და­ი­ნა­ხა, ვინ რა დარ­ღვე­ვე­ბი ჩა­ი­დი­ნა, ვინ არის მკვლე­ლი, ვის და ვინ აფა­რებს ხელს. ამ გა­მო­ძი­ე­ბას გა­აგ­რძე­ლებს სხვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რად­გან მმარ­თვე­ლი გუნ­დი მფარ­ვე­ლობს ჩემი შვი­ლის მკვლე­ლებს და ამ გა­მო­ძი­ე­ბას. 10 სექ­ტემ­ბრი­დან და­ი­წყე­ბა აქ­ცი­ე­ბი და კონ­კრე­ტუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბი იქ­ნე­ბა იქ. სა­მარ­ცხვი­ნოა მათი დას­კვნა”, – გა­ნა­ცხა­და სა­რა­ლი­ძემ.

სა­რა­ლი­ძე, 10 სექ­ტემ­ბრი­დან აქ­ცი­ებს აა­ნონ­სებს. მისი თქმით, მმარ­თვე­ლი გუნ­დი მისი შვი­ლის მკვლე­ლებს ხელს აფა­რებს, ამი­ტომ უმ­რავ­ლე­სო­ბის მიერ მომ­ზა­დე­ბულ დას­კვნას სა­მარ­ცხვი­ნოს უწო­დებს და აქ­ცი­ე­ბის და­წყე­ბას გეგ­მავს.

მოკ­ლუ­ლი მო­ზარ­დის მამა არ აკონ­კრე­ტებს აქ­ცი­ა­ზე რა მო­თხოვ­ნე­ბი ექ­ნე­ბა და ამ­ბობს, რომ ეს 10 სექ­ტემ­ბერს გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი.

“კო­მი­სი­ის მსვლე­ლო­ბის მად­ლო­ბე­ლი ვარ, რად­გან სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ნათ­ლად და­ი­ნა­ხა ვინ რა დარ­ღვე­ვე­ბი ჩა­ი­დი­ნა, ვინ არის მკვლე­ლი და ვინ ვის აფა­რებს ხელს. ამ გა­მო­ძი­ე­ბას გა­აგ­რძე­ლებს სხვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რად­გან მმარ­თვე­ლი გუნ­დი მფარ­ვე­ლობს ჩემი შვი­ლის მკვლე­ლებს და ამ გა­მო­ძი­ე­ბას. 10 სექ­ტემ­ბრი­დან და­ი­წყე­ბა აქ­ცი­ე­ბი და კონ­კრე­ტუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბი იქ­ნე­ბა იქ. სა­მარ­ცხვი­ნოა მათი ეს დას­კვნა”, – გა­ნა­ცხა­და სა­რა­ლი­ძემ.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხდა­რი მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე შექ­მნილ­მა პარ­ლა­მენ­ტის სა­გა­მო­ძი­ე­ბო კო­მი­სი­ამ ხმა­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბით „ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს“ მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დას­კვნა გუ­შინ და­ამ­ტკი­ცა.

67-გვერ­დი­ან დას­კვნას კო­მი­სი­ის ცხრა წევ­რმა – თა­ვად „ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს“ წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა და­უ­ჭი­რეს მხა­რი.

“ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ დას­კვნის ვა­რი­ანტს კი, კო­მი­სი­ა­ში „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ უმ­რავ­ლე­სო­ბის ოთხმა დე­პუ­ტატ­მა და­უ­ჭი­რა მხა­რი.

სა­გა­მო­ძო­ე­ბო კო­მი­სი­ის დას­კვნა ჯერ პარ­ლა­მენ­ტის ბი­უ­როს წა­რედ­გი­ნე­ბა და შემ­დგომ მსჯე­ლო­ბი­სათ­ვის პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე გავა.

ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე 11-ე კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი ლე­ვან და­დუ­ნაშ­ვი­ლი და და­ვით სა­რა­ლი­ძე 1-ელ დე­კემ­ბერს მოკ­ლეს.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები