საინტერესო

ქართული კერპები – მითოლოგია

ქართული მითოლოგია — ძველი ქართული მითებისა და ისტორიების ნაკრები, რომლებიც ძველ ქართულ ღმერთებს -ღვთისშვილებსა და გმირებს, ასევე სამყაროს მოწყობას ეხება.
თანამედროვე მკვლევარები ამ მითებს იყენებენ ძველი საქართველოს რელიგიური და პოლიტიკური ინსტიტუტების შესასწავლად, ასევე თვით ამ მითების შექმნის ბუნების გამოსაკვლევად. ქართული მითოლოგია მეტწილად წარმოდგენილია ზეპირსიტყვიერი ფორმით და მისი მეცნიერული დოკუმენტირება საკმაოდ გვიან დაიწყო (XIX-XX საუკუნე), თუმცა სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით შესაძლებელია გარკვეული დოკუმენტური მასალის მოძიება, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო სიღრმისეულად დავინახოთ ქართული მითოლოგიური სამყარო მისი სპეციფიური და მკაფიოდ ინდივიდუალური სახით. ქართულ მითებში ახსნილია სამყაროს დასაბამი და სხვადასხვაღმერთების, ქალღმერთების, გმირებისა თუ მითიური ქმნილებების ცხოვრებისა და თავგადასავლების დეტალები. ეს ამბები თავდაპირველად ზეპირსიტყვიერად ვრცელდებოდა ზეპირ-პოეტური ტრადიციით, თუმცა ამჟამად ქართული მითები ძირითადად ქართული ზღაპრებიდან თუ სხვა ლიტერატურიდან არის ცნობილი.

არმაზი

ქართლის უზენაესი წარმართული ღვთაება.

“ღმერთი ღმერთთა არმაზ…, …ღმერთნი დიდნი, სოფლის მპყრობელნი, მზისა მომფენელნი, წჳიმისა მომცემელნი და ქუეყნისა ნაშობთა გამომზრდელნი…”

არმაზის შესახებ ცნობები მხოლოდ ძველ ქართულ ხელნაწერებში და არმაზის ტოპონომშია შემორჩენილი. ტრადიციის მიხედვით, არმაზის კულტის შემოღება მეფე ფარნავაზს მიეწერება (ძვ. წ. III ს.). არმაზის კერპი წარმოადგენდა მეომარს სპილენძის ჯავშნით და ოქროს მუზარადით, შუბით ხელში და ხელნაწერთა თანახმად, მცხეთაში იდგა მთაზე. არმაზი სინკრეტული ღვთაება იყო, რომელიც უზენაესი ღმერთის (ცის, ჭექა-ქუხილის, წვიმის და მცენარეთა მბრძანებელი) და მეომარი ღმერთის ფუნქციებს ითავსებდა. სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების პერიოდში არმაზის კულტი ეწინააღმედგებოდა ადგილობრივ ტომობრივ ღვთაებათა კულტებს. არმაზის დღესასწაულის დღეებში, რომელიც ჩვეულებრივ ზაფხულში იმართებოდა, ფერადი ნაჭრებითა და ყვავილებით მორთულ მცხეთის ქუჩებში მრავალრიცხოვანი მსვლელობები იმართებოდა სამეფო ოჯახის მონაწილეობით. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შემდეგ ( IV ს.-ის 30-იანი წწ.) არმაზის კულტი გაუქმდა.

ამბრი

ქართულ მითოლოგიაში გმირი, რომელიც გამოირჩევა უზარმაზარი ძალით, სიმაღლით და მასით. ამირანის შესახებ თქმულებათა ციკლში ამბრის უკავშირდება “ცოცხლად დამარხვის” მოტივი: ჯერ კიდევ ცოცხალი ამბრი დაკრძალვის ადგილისკენ თორმეტ წყვილ ხარს მიყავს, გზაში ურმიდან ჩამოვარდნილი მისი ფეხი გუთანივით ხნავს მიწას. ეს უკანასკნელი საშუალებას იძლევა ვივარაუდოთ, რომ ამბრის სახე მიწათმოქმედ მოსახლეობაშია წარმოშობილი.ამ ეპიზოდიდან შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 12 ხარი წელიდადის 12 თვეს განასახიერებდა.

ბარბალე

ქართულ მითოლოგიაში მზის განმასახიერებელი ქალღმერთი. ძირითადად თაყვანს სცემდნენ, როგორც ქალის ნაყოფიერების საწყისის მფარველ ღვთაებას. ხალხური წარმოდგენით, ბარბალე განაპირობებს მიწათმოქმედების და მესაქონლეობის პროდუქტების სიუხვეს, ხელს უწყობს როგორც მსხვილი რქოსანი საქონლის და შინაური ფრინველის, ისე ადამიანის განაყოფიერებას. ბარბალესადმი იყო მიძღვნილი სხვადასხვა დღესასწაული, რომელთაგან მთავარი ზამთრის მზებუდობას ემთხვეოდა. ბარბალესადმი მიძღვნილ რიტუალებსა და წეს-ჩვეულებებში გამოიყენებოდა საგნები, რომლებიც მზის სიმბოლოებსს წარმოადგენდნენ. თვით ბარბალეს სახელიც (ცნობილია აგრეთვე მისი სხვა ვარიანტები – საერთო ქართული – ბარბარე/ბაბალე და სვანური – ბაბარი/ბარბალი/ბარბოლი) ჰპოვებს ლინგვისტურ პარალელებს წრის, ბორბლის, მოელვარე ალის ქართულ დასახელებებში; ბარბალეს სახელში ვლინდება აგრეთვე ფორმალური და სემანტიკური მსგავსება შუმერულ-აქადურ ეპითეტთან bibbirru – მოელვარე სხივი, ბრწყინვალება. ბარბალეს თაყვანს სცემდნენ, როგორც მკურნალს, რომელიც ადამიანებს თვალს უხელს და განკურნავს თავის ტკივილის, ყვავილის და სხვა დაავადებებისგან. ბარბალეს შეეძლო აგრეთვე ადამიანებზე უბედურებები, გასაჭირი და სიკვდილიც მოეწია.ბარბალეს ეს თვისებები ჰგავს შავი ზღვის პირეთში გავრცელებული ”დედა ღვთაების” კულტს.

ბოჩი

ქართველთა ძველი წარმართული ღვთაება. პირველად წერილობით ძეგლებში ექვთიმე მთაწმინდელთან გვხვდება. ი. ჯავახიშვილის აზრით, სახელი ბოჩი ოჩს და ვოჩს (მამალ თხას – ვაცს) უკავშირდება და ნადირთ მფარველი ან მისი მსგავსი ღვთაების სახელია. ვ. ბარდაველიძეს ოჩი||, ბოჩი მესაქონლეობის მფარველ ღვთაებად მიაჩნდა. ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით, ბოჩი მოსავლიანობის მფარველი ღვთაებაც უნდა ყოფილიყო.

ქართველთა ძველი წარმართული ღვთაება. პირველად წერილობით ძეგლებში ექვთიმე მთაწმინდელთან გვხვდება. ი. ჯავახიშვილის აზრით, სახელი ბოჩი ოჩს და ვოჩს (მამალ თხას – ვაცს) უკავშირდება და ნადირთ მფარველი ან მისი მსგავსი ღვთაების სახელია. ვ. ბარდაველიძეს ოჩი, ბოჩი მესაქონლეობის მფარველ ღვთაებად მიაჩნდა. ახალი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით, ბოჩი მოსავლიანობის მფარველი ღვთაებაც უნდა ყოფილიყო.

ოჩოკოჩი

ქართულ მითოლოგიაში ტყის ღვთაება. გადმოცემით, ოჩოკოჩს მეტყველება არ შეუძლია, მაგრამ მისი ხმა ადამიანებს თავზარს სცემს. ოჩოკოჩს სხეული ჟანგისფერი თმით აქვს დაფარული. მას გრძელი და ბასრი ბრჭყალები აქვს, მკერდზე კი ნაჯახის მსგავსი წანაზარდი, რომლითაც იგი მის მოწინააღმდეგეს შუაზე ჭრის. ადამიანის მიერ მოკლული ოჩოკოჩი მეორე გასროლის შემდეგ ცოცხლდება. გავრცელებული სიუჟეტების თანახმად ოჩოკოჩი ელტვის ტყის დედოფლის ტყაში-მაფას სიყვარულს

ოჩოპინტრე

ქართულ მითოლოგიაში გარეულ ცხოველთა წინამძღოლი და მფარველი. მისი სახელის პირველი ნაწილი (ოჩო), ქართული პანთეონის სხვა ღვთაებას – ბოჩის უკავშირდება, ხოლო მეორე ნაწილი (პინტე, პინტრე) – ბერძნულ პანს. ოჩოპინტრე თითოეული ცხოველის სულს ფლობს. მონადირე სანადიროდ წასვლამდე (და ნადირობისას) ოჩოპინტრეს ევედრება იღბალს და ნადირის მოკვლის ნებართვას

ზადენი

ქართულ მითოლოგიაში ერთ-ერთი ღვთაება, რომელსაც თაყვანს სცემდნენ ქრისტიანობის გავრცელებამდე. ხელნაწერთა ტრადიციის მიხედვით ზადენის კულტი მეფე ფარნაჯომმა შემოიღო ძვ. წ. II საუკუნის პირველ ნახევარში. ხელნაწერი ზადენის სახელს მცხეთის ახლოს ზადენის ციხის სახელწოდებასთან აკავშირებს. მეცნიერული ტრადიციის თანახმად, ზადენის სახელი კავშირშია ირანულ yazadan-თან (კეთილი სულების რანგი). ზადენს (არმაზთან ერთად) თაყვანს სცემდნენ, როგორც უხვი მოსავლის მომყვან ღმერთს და სამყაროს ერთმპყრობელს. ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ ზადენის კულტი გაუქმდა. ზადენი(სოფელი) სოფლის სახელად გვხვდება სამხრეთ საქართველოშიც (მესხეთი).

გაცი და გაიმი

ქართული მითოლოგიის ღვთაებები, რომლებსაც ქრისტიანობის გავრცელებამდე სცემდნენ თაყვანს. კერპები ქართველებს თავიანთი პირვანდელი სამშობლოდან არიან-ქართლიდან მოუტანიათ. გაცზე და გაიმზე ცნობები მხოლოდ ხელნაწერებშია შემონახული. ამ ხელნაწერების თანახმად, გაცის ოქროს კერპი და გაიმის (გას) ვერცხლის კერპი არმაზის და ქართული წარმართული პანთეონის სხვა ღვთაებების კერპების გვერდით იდგა არმაზის მთაზე, რომებიც ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ განადგურდა. ხელნაწერ ტექსტებში გაცი და გაიმი “ყველაზე იდუმალის გამგეებად” მოიხსენიება.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

800 Comments

 1. Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely useful information specially the remaining phase 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this particular info for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 2. Aw, this was a very good post. Spending some time and
  actual effort to make a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never
  manage to get anything done.

  My homepage – ntc33 demo id

 3. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Thank you for sharing this one.

  A must read article!

  Feel free to surf to my web-site … download game epicwin (918kiss-m.com)

 4. Good post. I learn something new and challenging on websites
  I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through articles from other writers and practice something from other sites.

  Feel free to visit my blog post – lpe88apk Download

 5. I will immediately clutch your rss feed as I can’t to find your
  email subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you’ve any? Please let me recognize so that I may subscribe.
  Thanks.

  Feel free to surf to my web site – rollex11 kiosk

 6. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site.
  It seems like some of the text on your content are running
  off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 7. Hello, yeah this article is truly fastidious and I have
  learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

  Feel free to visit my webpage … test club suncity;
  Abe,

 8. It’s in fact very difficult in this active life to listen news on TV,
  so I just use world wide web for that purpose,
  and obtain the latest news.

  My site; wm casino pc download (918kiss-m.com)

 9. Appreciating the hard work you put into your blog and in depth information you present.

  It’s awesome to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Here is my homepage: sgbet99

 10. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same area of interest as yours and
  my visitors would truly benefit from a lot of the
  information you provide here. Please let me know if this
  okay with you. Cheers!

  my blog post game ace333 online (Hilda)

 11. Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with
  after that you can write if not it is complicated to write.

  Look at my homepage: zombie grave xe88 – 918kiss-m.com

 12. I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this article is truly a fastidious piece of writing, keep it up.

  Feel free to surf to my web site – Download Playboy2 (918Kiss-M.Com)

 13. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but
  the last few posts are good quality so I guess I’ll add you
  back to my daily bloglist. You deserve it friend 🙂

  My web blog; grazebo.com

 14. At this time I am going away to do my breakfast, later than having my
  breakfast coming again to read more news.

  My homepage; Max

 15. Hi there great website! Does running a blog such as this take a massive amount work?

  I have very little knowledge of programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have
  any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I understand this is off topic however I just needed to ask.
  Thanks!

  Also visit my web blog … https://www.taldykurgan.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=EsquivelBarb

 16. Hey! Someone in my Myspace group shared this website
  with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Excellent blog and amazing style and design.

  my homepage; grazebo.com

 17. I’m curious to find out what blog system you happen to
  be working with? I’m experiencing some minor security
  issues with my latest site and I would like to find something
  more safeguarded. Do you have any recommendations?

  Also visit my web blog: http://www.atomy123.com

 18. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very accurate info? Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

  Check out my web blog: kebe.top

 19. You made various fine points there. I did a search on the subject matter and
  found most folks will consent with your blog.

  Here is my homepage – Jamey

 20. I wish to get across my affection for your generosity in support of those who
  absolutely need help with in this idea. Your personal commitment to passing the message all around was especially invaluable and have regularly made most people much like me to attain their ambitions.
  Your entire warm and helpful hints and tips indicates so much a person like me and further more to my office workers.
  Best wishes; from everyone of us.

  Also visit my web page … http://jigongjianzhu.com/home.php?mod=space&uid=578732&do=profile&from=space

 21. Merely to follow up on the update of this issue on your site and wish to let you know simply
  how much I valued the time you took to write this valuable post.
  Within the post, you actually spoke regarding how to truly
  handle this thing with all convenience. It would be my personal pleasure to
  collect some more ideas from your web page and come up to offer
  people what I have learned from you. I appreciate your
  usual excellent effort.

  my web blog: kebe.top

 22. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely useful information particularly the last part :
  ) I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long
  time. Thank you and good luck.

  Feel free to surf to my web-site … http://chengdian.cc

 23. I got this web site from my friend who informed me on the topic of this site and now this time I
  am visiting this website and reading very informative content at this time.

  Also visit my web-site … chengdian.cc

 24. Thank you so much with regard to giving me an update
  on this subject matter on your web site. Please understand that if a brand-new post becomes available or in the event any changes
  occur with the current posting, I would be interested
  in reading more and learning how to make good use of those approaches you discuss.
  Thanks for your time and consideration of
  other folks by making this blog available.

  Here is my blog; continent.anapa.org

 25. Greetings I am so glad I found your blog, I really found you by mistake,
  while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here
  now and would just like to say cheers for a remarkable
  post and a all round interesting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have
  book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  great deal more, Please do keep up the awesome job.

  Here is my web blog http://bbs.shishiedu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100185

 26. Terrific work! This is the type of information that
  should be shared across the net. Shame on Google
  for no longer positioning this put up higher! Come on over and visit my site .
  Thanks =)

  Visit my homepage :: clubriders.men

 27. Fantastic items from you, man. I have keep in mind your
  stuff previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired right here, really like what you’re stating and the way in which by which you
  say it. You’re making it entertaining and you continue to care for to stay it smart.
  I cant wait to learn far more from you. That is really
  a great web site.

  Also visit my blog post http://www.anapapansion.ru

 28. After exploring a number of the articles on your site, I honestly like
  your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back
  in the near future. Take a look at my web site too and tell me what you think.

  Also visit my website clubriders.men

 29. Great work! This is the kind of information that should be shared across the internet.
  Shame on the seek engines for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 30. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good results. If you know
  of any please share. Cheers!

  My blog post – islamturkbirligi.tk

 31. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is really informative. I’m going to watch out
  for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my webpage – Dream Lift Serum

 32. I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the great works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

  Also visit my blog; Philip

 33. Thanks for any other fantastic article. The place else may
  just anyone get that kind of info in such an ideal
  way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

  Feel free to surf to my blog: Oscar

 34. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a
  great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back later in life.
  I want to encourage you to definitely continue your great
  work, have a nice morning!

  Here is my homepage – Josephine

 35. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Feel free to visit my web blog :: http://www.meteoritegarden.com

 36. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to
  see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she
  has 83 views. I know this is entirely off topic but I had
  to share it with someone!

  Also visit my blog – http://www.wizardhardware.com

 37. Needed to send you one bit of note so as to say thank you over again for these stunning advice you have shown on this site.
  It’s certainly surprisingly generous with people like you to present unhampered what exactly a number
  of us could possibly have offered for an e-book in order to
  make some bucks on their own, notably given that you could have tried it
  in the event you desired. These techniques
  likewise worked to provide a great way to comprehend someone else have the same passion much like my
  personal own to find out more and more around this issue.
  I’m sure there are millions of more fun occasions up front
  for folks who read carefully your blog.

  Also visit my website :: http://astravo.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WindradyneGidget

 38. Психологи онлайн. Профессиональные психологи Приглашаем вас на консультации детского психолога.

  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Приглашаем вас на консультации детского
  психолога. Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Профессиональные психологи. Індивідуальні
  консультації.

 39. Pingback: sonic sex games
 40. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 41. excellent put up, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 42. I have a blogger blog with a custom domain set up. I want to export it to a hosted wordpress blog. Some of my posts have good ranks with google and I don’t want to mess that up. My new WP blog will be the .net of my custom blogger domain so the permalinks will technically change if I import the old posts…any ideas how to get around this?.

 43. Normally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 44. Excellent blog right here! Additionally your site loads up
  fast! What host are you using? Can I get your associate link for
  your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 45. Greetings! I simply want to offer a huge thumbs up for the great stuff you have got here on this post. I’ll be coming back again to the blog for more very soon.

 46. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 47. Whenever you pay back your balance in entire monthly, you can keep away from spending a lot more in interest on new buys. Plus, it’s an outstanding way to create credit score.

 48. Take care for an perfect material covered throughout the time of your online site, what happens is a touch of test to formulate your web page users. Who seem to reported by this short maintain in mind? . . . .Even talk lightly and after that have a crucial remain; you can expect to reach appreciably.

 49. The overall rule is usually that payment of a credit card debt can not be enforced after a lapse of 6 years, but this period may differ underneath distinctive jurisdictions. A typical method of proving payment is by the creation of a signed receipt, but payment is usually proved in other ways, and, conversely, creation of a receipt is just not conclusive evidence of payment. Income erroneously compensated might be recoverable depending on the jurisdiction and if the payment was created as being a mistake of fact or as being a miscalculation of legislation.소액결제현금화

 50. By deciding on “I accept the Terms & Disorders” underneath: (1) I consent to get the disclosure beneath entitled “Important Promotional Data” electronically for this transaction only; and (two) I affirm that I have browse the Significant Advertising Data disclosure And that i take these phrases.웹하드쿠폰

 51. A payment may be the voluntary tender of cash or its equal or of things of value by a single bash (such as a human being or organization) to another in Trade for products, or services supplied by them, or to satisfy a legal obligation.p2p

 52. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 53. fantastic post, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 54. Letters of credit history (LCs) are Just about the most safe instruments available to Global traders. An LC is really a dedication by a bank on behalf of the customer that payment will probably be produced on the exporter, delivered which the stipulations stated while in the LC are actually achieved, as confirmed with the presentation of all demanded files.신규웹하드

 55. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 56. Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank forsome targeted keywords but I’m not seeing very good results.If you know of any please share. Thank you!

 57. Netflix has an in depth library of function films, documentaries, TV exhibits, anime, award-winning Netflix originals, and extra.

 58. If tend to be a tourist, you could potentially commence a collection of products through your journeys. It might be simple things like spoons, vino, postcards or nearly anything that strikes your elegant. Irrespective of what is in your assortment, it might remind you of people spots you’ve traveled and showcased in your house like precious keepsakes.

 59. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thanksonce again.

 60. I’ll right away grab your rss feed as I can not in findingyour email subscription link or newsletter service.Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe.Thanks.

 61. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a good article횜 but what can I say횜 I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 62. An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this topic, it might not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such topics. To the next! Many thanks!!

 63. Pingback: bahis siteleri
 64. So you know, video is very useful for promoting your organization. Bare in mind that there is function involved. As you continue, make use of whatever you have learned right here, and in other places, to whole recognize good results when you implement a youtube video web marketing strategy. Program every part of your video and follow-through.

 65. Sewing is actually a movie to possess. You can create all sorts of things once you grasp a innovative movie review like sewing. Sewing is one thing that many fans take pleasure in for many years.

 66. Regardless if you are playing games on the personal computer, cellular phone, a hand held device, or perhaps a console, you can enjoy Minions on anything that could have Minions installed or connect to the web. You will definately get the best from your Minions practical experience reading this short article.

 67. The PS2 isn’t new, however it is expense relative for how much cash that you will commit. There are several titles readily available and they’re a outstanding big difference in price when selecting these Minions.There are a lot of Minions available on the market with this currently manufactured.

 68. Pingback: 1installation
 69. You simply opt for the imdb movie, your cellular phone or even your imdb movie system. You should be very careful in which you make your acquisitions, even though it s practical. Prior to taking the leap, take a little time for additional information in regards to a imdb movie.

 70. Parents have to review the ratings on box office. Before you purchase, some movie seem far more harmless compared to what they are targeted at youngsters but have objectionable articles that is certainly not noticeable from the package or any other promotional supplies.Verify both the game’s ranking and also the reasons for the score.

 71. I have read so many posts about the blogger lovers howeverthis post is really a good piece of writing, keep it up.

 72. imdb movie give a wonderful way of getting exercise these days. Modern technology that uses movements is getting included in box office.This simply means your system can be used to take part in the settee when you are taking part in movies. It is possible to exercise and play in your own home.

 73. I have read so many posts about the blogger lovers however this post is really a good piece of writing, keep it up

 74. Online gambling is the best Choice during MCO, The main reason for such a large number of people using online gambling is that it can be accessed at anytime, be it in the office, home or anywhere else. Online gambling is easy as you don’t have to travel that far to play, You can try your luck at the website and get a free bonus without deposit.

 75. It might be hard to find out which film gaming console for your personal movies requires. Examine reviews to see if other people have determined troubles with the gaming system.

 76. Ensure you look at the safely for any new Minions film are safe to your toddler. You will additionally have the ability to cut costs by buying Minions that your little one can increase with. Numerous well-liked brand names have Minions film which will be adapted for usage by teenagers.

 77. Evaluation store just before you will have a Minions film.|Well before you do have a Minions movie, Assessment go shopping. You might find the Minions film less expensive at 1 retail store than at an additional. This can be a thing that comes about a frequent among internet vendors. Find out which store gets you the shop that are able to offer the most effective bargains.

 78. Be sure to have anti-virus system is functioning and up to date when you down load yahoo. It is far better to become safe than sorry. Be aware when you are yahoo films. This is extremely important when you find yourself making use of P2P clientele. Be sure you skim your data files prior to try to available them. It may be very easy to obtain some thing you weren’t planning on.

 79. Consider playing previews before buying whole albums. The preview solution enables you usage of sound examine of a yahoo news just before in fact investing in it. These are easily available of all well-liked yahoo movie yahoo movie professional services. This will help to you stay away from purchasing a total recording that could have tracks which you don’t like.

 80. When you acquire many movie data files, consider utilizing an online bing subscription service. Rdio or Spotify present you with endless accessibility for a low cost. It can be possibly a cheap strategy to develop your yahoo collection.

 81. Only download yahoo from options that let you preview tracks before buying them.This assists you ensure that the music’s quality prior to it can be downloaded. A lot of very good websites will undoubtedly number high quality movie, but modest types do not. Previewing a keep track of will help you stay away from getting tied to reduced-quality movies.

 82. Have you been havin issues seeing and hearing dialogue total that gunfire and music? Many Jujutsu Kaisen 0 movie have a food selection which enables you to modify the music configurations. This menus normally also gives you an alternative to get subtitles or away from.

 83. A top video clip link of the best needs to be utilized. Most the Jujutsu Kaisen 0 techniques are packed with assorted wires to enable connection to a variety of exhibits. What wires are you currently use should your keep an eye on or Television set can take various kinds of cables? There are several available options which include S-Video clip, RCA or Composite wires are the best, if your t . v . does not offer you this type of connection. Coaxial connections are the most common connector nonetheless, but remember that this kind of link will not be of very good quality. When it is your only choice, just use these cable connections.

 84. There exists numerous video clip Jujutsu Kaisen 0 imdb systems and alternatives available today. Although you may don’t use a gaming system, your PC can enjoy several Jujutsu Kaisen 0 too. Keep reading to learn how to considerably increase your hobby.

 85. Burning off yourself inside a very good Jujutsu Kaisen 0 provides you with a chance to practical experience new obstacles, exhilaration plus an entertaining method to de-stress. Their positive aspects are numerous. Leverage the suggestions you discovered out of this post and increase your Jujutsu Kaisen 0 movie.

 86. Look at online auction marketplace websites to locate discounts on newer Jujutsu Kaisen 0. Purchasing Jujutsu Kaisen 0 used (or new) on the web could help you save a ton of money on Jujutsu Kaisen 0. Do a bit of research to ensure you can get the fairest cost.

 87. Photography could be a great hobby.It’s an appealing hobby how the family can be accomplished just about anywhere. Buy a new digicam to permit your kids have a try. You will certainly be amazed by the things they take. Everyone can take their turn along with it. Then afterwards it is possible to sit down and pore over the various pictures which everybody snapped.

 88. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 89. You need to price them sufficient to make a living. First, add up your costs including some time and labor, and then in addition have a profit margin that’s substantial.

 90. A round of applause for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 91. My wife and i have been very happy that Raymond could carry out his investigation from the ideas he received when using the weblog. It’s not at all simplistic to just always be giving for free tips and tricks that most people have been trying to sell. And we also understand we now have the writer to give thanks to for this. The type of illustrations you made, the easy site menu, the relationships you make it possible to foster – it’s got many great, and it’s letting our son in addition to our family believe that the situation is awesome, and that’s unbelievably pressing. Thank you for the whole thing!

 92. You completed various fine points there. I did a search on the matter and found the majority of people will go along with with your blog.

 93. Don’t let adhesives and lint get on to your scissors by wiping them wiped off after making use of them.Use water and soap to clean them, but permit them to dry fully. Nail polish remover can also be removed as a way to remove adhesive if you want to.

 94. Talk with individuals that have similar interests when you. Not all people could have a desire for a similar interests when you. Join online forums or support groups offline made of people that have a similar interests.

 95. excellent submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 96. You probably understand what hobbies can easily add to your daily life. The information included needs to have given you the push you found it necessary to try out a new hobby or revisit a well used one. You undoubtedly can take part in hobbies without a lot of money or time.

 97. Photography might be a great hobby.It’s an appealing hobby how the family can be done just about anywhere. Buy yourself a new digicam to let your young ones have a try. You will be excited by whatever they take. Everyone can get their turn from it. Then down the road you can take a seat and pore across the various pictures everyone snapped.

 98. As you now know something about the field of hobbies on the whole, be ready to decide on the one best for you. From playing an activity to knitting, there are actually so that many options that you should choose. Just spend some time in deciding the very best one for you, and you will be sure to get a great hobby.

 99. Sculpting can be a hobby that could be relaxing. There exists nothing quite like the sensation of holding clay in your hands. Sculpting is one hobby that ought to be learned using a class.Enroll in a class or group that may educate you on all the basics and require a friend together with you.

 100. Pingback: site
 101. Caving could be great hobby for folks who reside in certain areas. You should get prepared for your adventure and be aware of what you have to do. Using a guide can help you and also be the caves in your area.

 102. Pingback: stats
 103. Thanks for another informative blog. Where else may I get that kind of information written in such an ideal manner?I have a project that I am simply now operating on, and I’ve been at the look out for such info.

 104. Why not turn fitness your hobby? This will make a lot of hobbies something it is possible to combine into one. You might want to join a local gym and also participate in the neighborhood. Maybe you might like to swim. Fitness might be something that a wonderful way to be healthy.

 105. Photography could be a great hobby.It’s a fascinating hobby that the family can be carried out just about anyplace. Buy a new digital camera to allow the kids possess a try. You will be excited by the things they take. Everybody can take their turn from it. Then at a later time you are able to sit back and pore over the various pictures which everybody snapped.

 106. Fishing is a superb hobby. Fishing is the type of hobby that may last forever. It lives on as being a tradition which has passed the exam of your time. You must show patience if you land the next big fish. You may keep your fish for food or simply allow it into the water.

 107. Pingback: UKRAINE
 108. Don’t drink alcohol inside your hobby. Alcohol will hinder your judgement and power to perform certain activities.You’ll learn that you’ll have a great efforts and your hobby when you don’t drink.

 109. Hiking is a superb hobby that gets you receive out and savor nature while getting in shape. You can find some paths nearby that will help you to get in your neighborhood and begin enjoying nature. Take your best friend together with you, long picnic lunch.

 110. Pingback: Ukraine-war
 111. These kinds of Search marketing boxes normally realistic, healthy and balanced as a result receive just about every customer service necessary for some product. Link Building Services

 112. Pingback: movies
 113. Pingback: gidonline
 114. Caving can be great hobby for folks who live in certain areas. You have to plan for your adventure and be familiar with what you have to do. Having a guide can assist you and be the caves in the area.

 115. Calligraphy can spice up your way of life if you choose it as an enjoyable and fancy hobby. You might take a class or learn by yourself. You can expect to like having the capacity to take action with your own handwriting improves as you may practice.

 116. Pingback: web
 117. Pingback: film.8filmov.ru
 118. Pingback: video
 119. The bit is a very useful tool in a horse’s mouth. It is a tool used to keep the horse’s mouth in a closed position and to keep the horse from biting. The bit is a metal or plastic device that is attached to the horse’s mouth. The bit is usually made of two parts, a metal or plastic mouthpiece and a metal or plastic rein. The mouthpiece is inserted into the horse’s mouth and the rein is attached to the horse’s head. The bit keeps the horse from biting and prevents the horse from chewing the bit.

 120. I am really impressed with your writing abilities as neatly as with the layout to your weblog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great blog like this one these days..

 121. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 122. Trim your dog’s nails frequently. Once the fingernails or toenails learn to curl below, they could result in your puppy a great deal of ache. If you use nail clippers in the shop, these could be trimmed in the home. A groomer and even the vet are prepared for the process when your pet will not react properly when you try and clip the nails.

 123. Be politically productive with respect to your pooch! Look for community legal guidelines that men and women are trying to pass to limit how people who own dogs have to behave and what their proper rights are. This is just motivated by some bad apples or perhaps a certain particular breed of dog. You should speak out as being a good dog operator, and speak with officers in the area.

 124. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 125. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 126. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

 127. Keep close track of the wattage you use. Connect your equipment or device in to the watt-checking out product, per month, or perhaps a season. It is a far better notion of the actual costs associated with every home appliance you own.

 128. The advantages of eco-friendly Bodies Bodies Bodies boxoffice ought to be easy to understand since the following tips have shown to you. As being a bonus, greener Bodies Bodies Bodies boxoffice is fantastic for the environment at the same time. Make use of the assistance from this report to see how going green may be straightforward.

 129. Pingback: cleantalkorg2.ru
 130. Thanks , I’ve recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

 131. Pingback: filmgoda.ru
 132. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 133. Pingback: rodnoe-kino-ru
 134. Hey there! I’m at wkrk srfing around your blog from my new apple iphone!Just wanted to say I love reading your blog and lookforward to all your posts! Carry on the excellent work!

 135. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate informationÖ Many thanks for sharing this one. A must read post!

 136. Pingback: stat.netstate.ru
 137. Pingback: sY5am
 138. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me outa lot. I’m hoping to offer one thing back and helpothers such as you aided me.My blog :: xe888

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close