საინტერესო

ქართული ანდაზების კრებული

წარმოგიდგენთ ყველა ქართულ ანდაზას რომელიც იცოდით ან არ იცოდით 


მადლი ჰქენი, მარილიც მოაყარეო
მამა ნახე, დედა ნახე, შვილი ისე გამონახე, თუ ზრდით არ შეიცვალა, წინ უძს მშობელთ გზა და მახე
მამალს უთქვია: მე კი ვიყივლებ და გინდა გათენდეს, გინდ-არაო
მამამ შვილს ვენახი აჩუქა და შვილმა მტევანიც აღარ მიაწოდა
მარტოხელა კაცი პურის ჭამაშიაც ბრალიაო
მარჯვე კაცისთვის სასჯელი – უსაქმობა არისო
მაღალი არ მოდრკა, დაბალი ვერ შესწვდა
მაძღარს მშიერიც მაძღარი ეგონაო
მგელი არ მოიშლის მგლობასო, კაი ყმა მამაცობასო
მგელი დანარჩენს ტიროდა, პატრონი წანაღებსაო
მგელმა კბენა არ იცოდა, ადამიანმა ასწავლაო
მგელს მგლურად დაუხვდი და მელას მელიურადო
მგზავრის დგომა – ცდომააო
მგლის თავზე სახარებას კითხულობდნენო, ის კი გაიძახოდა – ტყეში გამიშვითო
მგლის შიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტიაო
მგორავ ქვას ხავსი არ მოეკიდება
მდიდარს უთხრეს: მშვიდობაშიო, ღარიბს უთხრეს, ვინ გაჩუქაო

მეზობელმა რომ მარილი გთხოვოს, თუ მარილი არა გქონდეს, მარილიანი სიტყვა მაინც უთხარიო
მეზობელო კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო
მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანაო
მელას რაც აგონდებოდა, ის ეზმანებოდაო
მელია სადაც წავა, კუდიც იქ გაჰყვებაო
მექოთნის ნება არ არის, საიდანაც უნდა იქით გაუკეთებს ქოთანს ყურს
მთქმელი არ იქმს, მქნელი არ იტყვის
მიზეზ-მიზეზ – დოს მარილი აკლიაო
მოვიდა სეტყვა, დახვდა ქვა
მოთმინება – სამოთხის გასაღებია
მომეც ბედი და – გინდ სანაგვეზე გადამაგდეო
მომრევის მომრევი არ დაილევაო
მოჩქარეს მოუგვიანდესო
მტერი მოყვრულად მოსული, მტერზედაც უარესია
მუნჯის ენა მუნჯის დედამ იცისო
მშიერი ძაღლი პატრონს უკბენსო

ნასწავლი კაცი სოფლისთვის კარგია, უსწავლელი კი ბარგია
ნაქებმა კატამ თაგვი ვერ დაიჭირა
ნაყიდს გემო არა აქვსო
ნაცარქექია ღონეს იქადნებოდაო
ნემსის ოდენა ჭუჭრუტანაში ერთი ურემი სიცივე შევაო
ნუ გეშინია სიკვდილისა, გეშინოდეს სირცხვილისა
ნუ დასცინი სხვასაო, გადაგხდება თავსაო
ნუ ეძალები წყალდიდსა, გირჩევს მოსძებნო ფონია
ნუ იქმ ავსა და ავისაც ნუ გეშინიაო


ობოლი გაზრდას მოელის, ღარიბი – გამდიდრებასო
ობოლს ერთი კვერი შეხვდა, ისიც გატეხილიო
ობოლსა ჰკითხეს – რომ გაიზრდები რას იზამო? – ვინც გამზარდა დედას ვუტირებო
ოდეს მაშვრალს მოსწყურდების, მაშინ წყალი ღვინოდ ღირსო
ომიანობა ზოგს ააშენებს, ზოგს გადააშენებს
ომიანობა რომ არ იყვეს, გამარჯვებას პატივი არ ექნებოდაო
ომში ნაცადი ხმალისა იმედი გქონდეს სახლშიო
ომში რა სჯობიაო, და-რაც ხელში მოგხვდებაო
ორი პურაძვირი კაცი – ერთმანეთის მიბაძვით სიმშილით დაიხოცაო
ოქრო პატარაა, მაგრამ ძვირად ფასობსო


პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს მოსჭრა კბილია
პატარა თუ არ გაიზარდა, დიდი როგორ იქნებაო
პატარა ეშმაკმა დიდი ეშმაკი აცდინა
პატარა ვიყავ დიდისა მეშინოდა, დიდი გავხდი, პატარისა მეშინიანო
პატარძალმა კოკა გატეხა და – ნეტავი ბავშვი მყავდეს, იმას დავაბრალოო
პატივს ნურც მოითხოვ და ნურც დაითხოვო
პირველი მოჩივარი ბატონს მართალი ეგონაო
პირველი ნახვა ცნობაა, მეორე ნახვა – ძმობაა
პირში მაქებელი ეშმაკის მოციქულია
პური და ღვინო ძველი ჯობია, ბატონი კი – ახალიო

ჟანგი რკინასა სჭამს, დარდი გულსაო
ჟინიანი კაცი წინ ვერ წავა ვერც ერთ საქმეში

რა გაათეთრებს ყორანსა, რაც გინდა ხეხო ქვიშითა
რა ზღვას დაუხრჩვიხარ, რა ცვარსაო
რა რომ ბოძი წაიქცევა, სახლკარიცა დაიქცევა
რა ქვეყანას მოხვიდე, იქაური ქუდი დაიხურეო
რასაც დასთეს, იმას მოიმკი
რასაც ვერ შესწვდები, ნუ შეეწოდები
რაც არ მერგებაო, არც შემერგებაო
რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო
რაც ფხიზელს ფიქრში აქვს, ის მთვრალს ენაზეო
რეგვენი ბრძენზე ბრძენია, რაშიაც გამოცდილია
რკინა სანამ ცხელია, მანამ გაჭედეო
როგორც ჰქუხს, ისე არ სწვიმსო
რომელი მგელიც მე არ შემჭამს, დაე დიდხანს იცოცხლოსო

სადაც არა სჯობს – გაცლა სჯობს კარგისა მამაცისაგან
სადაც არის დიდი ღომი, იქანაა ჩემი ომი
სადაც დაბალი ღობეა, ყველა მას გადაქელავსო
სადაც ცული ვერ გამოდგება, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს ხოლმე
სადაც ხეს გათლიან, ნაფოტიც იქ დაცვივაო
საზიარო ყანა ჩიტს მოუჭამიაო
სალამი მტერსაც არ დაეჭირებაო
სამოსელს ნაწიბური გაუსინჯე და შვილს – დედ- -მამაო
სამწყოს უმწყესოდ მავალსა შესჭამს ტურა და მგელიო
სამხედრო ძალაა – ხმალი და ფარი, ნასწავლის ძალა კი – ცოდნა და ენა
სანამ თონე ცხელია, პურიც მანამდე გამოაცხვე განელდება – აღარ გამოაცხობს
სანამ ჭკვიანი დაფიქრდა, ცეტმა გარდავლო მთები
საოხრეზე ნაშოვნი სატიალოზე დაიხარჯაო
საქონელს თვალი სჭამსო
საშოვარი კარგია, ნაშოვარი ძვირფასი
საჭმელი ერთი დღისაი, სახელი – ასი დღისო
სახელის გატეხას, თავის გატეხა სჯობიაო
სახელი სჯობს ქონებასა და უფლება – მონებასა
სვინდისს კბილები კი არა აქვს, მაგრამ კბენა კი იცის
სიზარმაცე სიღარიბის გასაღებიაო
სიკვდილმა სთქვა: ერთი ისეთი ვერ მოვკალი, რომ სხვა რამეს არ დააბრალონო
სირცხვილი – სიკვდილიაო
სირცხვილს სიკვდილი სჯობია და ორივე ერთად კი ჯოჯოხეთიაო
სიტყვა ადვილია, ქმნა კი – ძნელი
სიტყვა უსაქმოდ მკვდარია
სიფრთხილეს თავი არ ატკივაო
სიცილით დაკარგული – ტირილით ვეღარ დაიბრუნესო
სიხარბემ რა ნახა – ყველა დაჰკარგა
სოფელი ღონიერია, თუ კაცი გონიერია
სულ ოქრო როდია, რაც ბრჭყინავს
სწავლა გონების საზრდოა და ჭკუის წარმმატებია
სჯობს უჭმელობით სიკვდილი, საყვედურითა ჭამასა
სხვა სხვისა ომში გმირია
სხვათა ჭირიო, ღობეს ჩხირიო
სხვისი ლუკმა გემრიელია

ტირილითა და გლოვითა მტერი არ შეშინდებაო
ტკაცა-ტკუცი ბევრია, ნაკვერჩხალი კი არა სჩანს
ტკბილი სიტყვა რკინის კარს გააღებს
ტკბილი სიტყვითა მთას ირემი მოიწველაო
ტრაბახი უგვიანი კაცის საქმეაო
ტყემ თქვა: ცულმან გვდვა მუსრია, ტარი კი ჩვენგან უყრია
ტყუილი თავიდანვე ეშმაკის მოგონილია და მისთვის ყველგან გასავალი აქვსო
ტყუილის თქმასაც მოხერხება უნდაო
ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს

უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაესიაო
ურემი მძიმეა, მაგრამ ტვირთს კი ამსუბუქებსო
ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მაშინ გამოჩნდება
ურემს რომ ძალა დაადგება – ჭრიალს დაიწყებს
ურჯულომ დაიფიცა, რჯულიანმა დაიჯერაო
უსწავლელი ქვაზე დაჯდა, ქვა-ქვაზე დაემატა

ფათერაკს თვალი არ უჩანს
ფარა რომ მობრუნდება, კოჭლი ცხვარი წინ მოექცევაო
ფეხს საბნის დაგვარ გაშლა უნდა
ფეხსაცმელი მოხუცს ქუსლში გაუცვდება, ახალგაზრდას – ჭვინტშიო
ფინთს უთხარი კარგი ხარო, კარგი თავათაც კარგიაო (მოხეური)
ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს
ფლანგვით თუ იცხოვრე ახალგაზრდობისას, სიმშილით მოჰკვდები სიბერისას
ფონი გასავალს დალოცე
ფული პატარა ღმერთიაო


ქათამი რომ წყალს დალევს, ზევით ღმერთს შეხედავს – ღმერთო შემარგეო
ქათამმა უთხრა კვერცხსაო, ეგრე ვიყავი მეცაო. იმდენს გავედრებ ღმერთსაო, ჩემსავით გაგხდი შენცაო
ქათმის მომჩივანს ინდოური კალთაში უნდა გყავდესო
ქაჩალი სავარცხლის გაძვირებას სჩიოდაო
ქაჩალს სავარცხელი უხაროდაო
ქვა თავის ადგილზე მძიმეა, რო დაიძვრის – გამსუბუქდება
ქვა ააგდო და თავი შეუშვირაო
ქვეითი ცხენოსანს დასცინოდა
ქვევრს ჩავძახე – ამომძახა: სულელო, ნუ მაწუხებო
ქვეყანა იქცეოდაო, ტურას ქორწილი ჰქონდაო
ქვეყანა ჩალით დახურული როდია
ქვეყნიერების დანგრევის მოლოდინში თხუნელამ თვალები დაითხარა: სულ ერთია, აღარ გათენდებაო
ქმარი ციხეში მიჰყავდათ, ცოლი კაბას უბარებდაო
ქორი ქორსა სჩეკს, ძერა ძერუკასაო
ქრთამი ჯოჯოხეთს ანათებსო
ქურდი თავის სახლს ვერ ააშენებს სხვისას კი დააქცევს
ქურდმა ქურდს მოჰპარა და ღმერთმა გაიცინაო
ქურდს ფიცი პირზე აკერიაო
ქურდს ქუდი ეწვისო
ქუხილით წვიმა არ მოვა, ხმის დაგდებითა – ლაშქარი

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

2,231 Comments

 1. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this webpage; this webpage consists
  of remarkable and really excellent stuff designed for readers.

 2. Howdy! This post could not be written much better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I will send this article to him.
  Fairly certain he’ll have a great read. Thank you for sharing!

  My web-site … https://mpc-install.com

 3. I just like the valuable information you provide in your
  articles. I will bookmark your blog and check once more here regularly.
  I am relatively certain I’ll learn a lot of new stuff
  right here! Best of luck for the next!

  Feel free to surf to my blog … http://www.diclelife.com

 4. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested
  to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Also visit my blog post :: kebe.top

 5. Thanks , I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have found out so far.
  But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the source?

  my web-site; grazebo.com

 6. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I am
  impressed! Very helpful info specifically the ultimate section :
  ) I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long
  time. Thanks and best of luck.

  Also visit my blog post: https://mpc-install.com

 7. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

  Review my website :: 39.100.90.4

 8. Thank you for your site post. Jones and I are already
  saving for a new publication on this topic and your blog post has
  made us all to save our money. Your opinions really responded all our
  issues. In fact, a lot more than what we had recognized previous to
  the time we came upon your great blog. My spouse and i no longer nurture doubts plus a troubled mind because you
  have attended to our own needs in this article. Thanks

  Look at my site :: mpc-install.com

 9. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to stop hackers?

  Here is my blog mpc-install.com

 10. Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all significant infos.
  I’d like to peer extra posts like this .

  Look at my blog post: kebe.top

 11. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of
  my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read.

  Many thanks for sharing!

  My blog post: Juliann

 12. Hi! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept talking about this. I will forward this page to
  him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks
  for sharing!

  Also visit my website hotelforrest.ru

 13. Very good written information. It will be useful to anyone
  who utilizes it, as well as myself. Keep doing what you are doing
  – for sure i will check out more posts.

  Feel free to surf to my blog … Harris

 14. Thank you for every other informative website. The place else may just I am getting that type of information written in such a perfect means?

  I’ve a challenge that I’m just now running on, and I’ve been on the look out for such info.

  My webpage – http://www.qijiang520.com

 15. Hi there! This post couldn?t be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!

  He continually kept talking about this. I am going to send this post to him.

  Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you
  for sharing!

  my blog post – olm.nicht-wahr.de

 16. Hello there, just became alert to your weblog thru Google,
  and found that it is truly informative. I am going to be careful for brussels.
  I’ll appreciate in the event you proceed this in future.
  Many other people shall be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my homepage … grautocar.com

 17. That is very fascinating, You are an excessively professional blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to in quest of more of your fantastic post.
  Also, I have shared your web site in my
  social networks!

  Here is my page :: Demi

 18. My husband and i ended up being ecstatic Ervin could finish off his preliminary research from the precious recommendations he received when using the site.
  It’s not at all simplistic to just possibly be offering facts which often other people could have been making money from.
  And now we see we now have the writer to appreciate because of that.
  The main explanations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships your site help to engender – it’s got mostly fantastic, and it’s assisting our son and our family imagine that this theme is
  brilliant, and that’s exceptionally pressing.
  Thanks for all the pieces!

  Have a look at my blog; frun-test.sakura.ne.jp

 19. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and
  both show the same results.

  My web page grazebo.com

 20. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered
  It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help different customers like its aided me.
  Great job.

  Also visit my homepage bbs.yunweishidai.com

 21. I’m very pleased to find this web site. I need to to
  thank you for ones time just for this wonderful read!!
  I definitely really liked every bit of it and i also have you saved as a
  favorite to check out new information in your blog.

  Look at my blog post: http://www.memorytoday.com

 22. Hiya! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe
  guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a
  lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me
  an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Here is my page :: http://www.goldenanapa.ru

 23. Many thanks for being my own lecturer on this subject matter.
  I actually enjoyed your own article quite definitely
  and most of all cherished the way in which you
  handled the areas I widely known as controversial.
  You are always incredibly kind to readers really like me and assist me
  in my living. Thank you.

  my site http://duna-anapa.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=NunezMaximo

 24. Ahaa, its fɑѕtidious dialogue concerning this paragraph at his
  place at tһis web site, I hhave read all that, so at this time me also
  commenting at this ρlace.

 25. Hi, i feel that i saw you visited my web site so i got here to ?return the desire?.I am trying to to find issues
  to improve my website!I guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

  Here is my web blog: Filomena

 26. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished
  to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again very soon!

  Also visit my web blog … clubriders.men

 27. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to
  this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

  my web site; kebe.top

 28. I precisely wanted to thank you so much all over again. I
  am not sure what I would have done in the absence of
  these information shared by you directly on my industry.
  It seemed to be the frightful dilemma for me, however , understanding the very
  professional mode you dealt with the issue took me to cry for gladness.
  Now i’m grateful for your work and in addition pray you really
  know what an amazing job you were carrying out instructing
  the mediocre ones all through a web site. I’m certain you’ve never met all of us.

  Also visit my web page – Phillip

 29. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a superb article…

  but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.

  My blog – aaa.官網.com

 30. Good – I should certainly pronounce, impressed with your
  site. I had no trouble navigating through all tabs and related
  info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you
  know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who
  add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate.
  Nice task.

  Also visit my page: http://clubriders.men

 31. Its such as you read my mind! You appear to understand so much about this, like
  you wrote the e-book in it or something. I feel that you could do with a few
  p.c. to power the message home a little bit, however instead of that, this is magnificent blog.

  An excellent read. I’ll definitely be back.

  Feel free to surf to my page: https://www.qiurom.com/

 32. Thank you so much regarding giving everyone an update on this theme on your web site.

  Please be aware that if a brand-new post appears or in the event any alterations occur to
  the current write-up, I would want to consider reading more and understanding how to make good
  use of those techniques you write about. Thanks for your time
  and consideration of others by making your blog available.

  Look at my webpage: http://continent.anapa.org

 33. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great
  written and include approximately all important infos. I would
  like to see extra posts like this .

  Feel free to surf to my homepage: Gena

 34. Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing
  site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!

  Here is my web site – grazebo.com

 35. Actually when someone doesn’t be aware of afterward its
  up to other people that they will assist, so here it takes place.

  Feel free to surf to my blog: kebe.top

 36. Thanks , I have recently been searching for info
  about this topic for a while and yours is the best I’ve came upon till now.
  However, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the
  supply?

  Here is my web page … http://fyfc.net

 37. Next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this one.
  After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you would have something interesting to
  say. All I hear is a bunch of crying about something you
  could fix if you were not too busy seeking attention.

  my web page … http://www.fotosombra.com.br

 38. Amazing things here. I’m very satisfied to look your post.

  Thank you so much and I am having a look forward to contact you.

  Will you please drop me a e-mail?

  Feel free to visit my blog post: zhsk-845.ru

 39. What i don’t understood is in reality how you’re not actually a
  lot more smartly-liked than you may be right now.

  You are so intelligent. You already know thus significantly on the subject of this subject,
  produced me individually believe it from numerous various angles.

  Its like men and women aren’t involved except it’s something to
  do with Woman gaga! Your own stuffs great. At all
  times maintain it up!

  Here is my web site – grazebo.com

 40. I seriously love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this web site yourself? Please reply back as
  I’m wanting to create my own personal blog and would like to find out where you got this from or what the theme is called.
  Kudos!

  Also visit my webpage … https://grazebo.com

 41. I would like to use the opportunity of saying thanks to you for that professional guidance I have often enjoyed checking
  out your site. We are looking forward to the particular commencement of my university research and
  the complete planning would never have been complete without browsing your blog.
  If I may be of any assistance to others, I’d personally be delighted to help by means of what I have learned
  from here.

  Here is my blog post – http://www.memorytoday.com

 42. Definitely consider that that you said. Your favourite reason appeared to be on the internet the easiest thing to understand
  of. I say to you, I certainly get irked whilst other people think about
  concerns that they just don’t recognize about. You controlled
  to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side-effects , other people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thank you!

  My web-site :: clubriders.men

 43. I blog quite often and I seriously appreciate your content.

  The article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for
  new details about once a week. I subscribed to your Feed
  as well.

  Here is my web blog: clubriders.men

 44. I am also commenting to let you be aware of what a fabulous discovery my friend’s child experienced viewing your web site.
  She realized so many details, most notably what it’s like to possess
  an ideal giving style to let others completely know just
  exactly selected grueling topics. You truly exceeded our expectations.
  I appreciate you for presenting the great, dependable, informative and
  in addition easy tips about that topic to Ethel.

  Stop by my page – kannikar.com

 45. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that
  I’ve truly loved surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing in your rss feed
  and I hope you write once more soon!

  Feel free to surf to my web blog … clubriders.men

 46. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve truly loved browsing your blog posts. After all I’ll be
  subscribing on your feed and I am hoping you write once more very soon!

  Here is my blog post … kebe.top

 47. I’m really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my
  blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer
  but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?

  Also visit my web site … donkhamin.go.th

 48. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet
  explorer, could check this… IE nonetheless is the market chief and a large component of people will miss your wonderful
  writing due to this problem.

  My homepage – forum.adm-tolka.ru

 49. Attractive element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing for your augment
  or even I achievement you get entry to persistently
  quickly.

  Also visit my web-site :: https://lovegamematch.com

 50. My spouse and I stumbled over here coming from a different page
  and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page again.

 51. Hi there, I found your website by way of Google whilst looking for a related matter, your site came up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply changed into alert to
  your blog via Google, and found that it’s really informative.

  I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful when you proceed this in future.
  Many folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 52. You actually make it appear so easy together with your presentation but I in finding this topic
  to be actually one thing which I believe I’d by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely huge for me.
  I’m taking a look forward to your subsequent submit, I will attempt to get the hang of it!

  Feel free to surf to my homepage mpc-install.com

 53. I was wondering if you ever considered changing the page layout of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

  my web blog frun-test.sakura.ne.jp

 54. I think this is one of the most significant
  information for me. And i am glad reading your article.
  But want to remark on some general things, The site style is wonderful,
  the articles is really excellent : D. Good job, cheers

  my web-site … appdev.163.ca

 55. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you taking the time and effort to put this
  article together. I once again find myself personally spending a lot of time
  both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

  Check out my blog post … forum.adm-tolka.ru

 56. Hey there! I know this is sort of off-topic but I had to ask.

  Does managing a well-established blog like yours require a massive amount work?
  I am brand new to operating a blog however I do write in my
  journal daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips
  for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

  my page … mpc-install.com

 57. Unquestionably consider that that you said.
  Your favourite reason appeared to be at the internet the easiest factor to
  have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other people consider concerns that they plainly do not understand about.
  You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the entire
  thing without having side effect , other folks can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks!

  Feel free to surf to my website: http://clubriders.men/

 58. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your
  great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 59. I like the valuable info you supply on your articles.

  I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly.
  I am reasonably certain I will be told many new stuff
  proper right here! Good luck for the next!

  Also visit my web-site anapa-alrosa.com.ru

 60. Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will likely be back to get
  more. Thanks

  my blog – http://usedtiresbrowardcounty.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=VealIla

 61. Hmm is anyone else experiencing problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to determine if its
  a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Stop by my homepage … 163.30.42.16

 62. Great items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and
  you’re simply extremely excellent. I actually like what you have got right here,
  certainly like what you’re saying and the way in which wherein you assert it.
  You are making it enjoyable and you continue to care for to
  stay it sensible. I cant wait to learn much more from you.
  This is really a wonderful website.

  Also visit my blog frun-test.sakura.ne.jp

 63. Just desire to say your article is as surprising. The clearness in your put up is just spectacular and that i could assume you are a professional in this subject.
  Fine with your permission let me to seize your RSS feed to stay up to date with forthcoming post.
  Thank you one million and please continue the enjoyable work.

  my webpage – http://frun-test.sakura.ne.jp

 64. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it
  is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  my webpage: kebe.top

 65. Excellent blog you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing
  like yours nowadays. I truly appreciate people like you!
  Take care!!

  Also visit my homepage :: kebe.top

 66. First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to
  ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center
  yourself and clear your head before writing. I’ve had
  a hard time clearing my thoughts in getting my ideas
  out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Cheers!

  Feel free to visit my web page https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=260820

 67. Thank you a lot for giving everyone remarkably spectacular opportunity to read critical reviews
  from here. It is often so useful plus stuffed with a good time for me and my office peers to search your website on the least 3 times a week
  to read through the newest items you have
  got. Of course, we’re at all times motivated with your beautiful
  tactics you serve. Some two facts in this posting are in truth the most impressive we have all had.

  Check out my page; https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=248358

 68. I precisely wished to appreciate you all
  over again. I’m not certain the things that I would’ve taken care of without
  those tips revealed by you on this industry. Previously it was a real challenging setting in my
  opinion, however , noticing this skilled technique you managed
  it forced me to leap with gladness. Now i’m happy for your information and
  even sincerely hope you recognize what an amazing job you were
  accomplishing training the others thru your web site.
  I am certain you haven’t met all of us.

  My web-site Alexandra

 69. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  Also visit my blog http://www.anapapansion.ru

 70. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very
  often inside case you shield this hike.

  My web-site :: http://www.qiurom.com

 71. Hi there very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I am happy to find a
  lot of useful info here within the publish, we want work out more techniques in this regard, thank you for
  sharing.

  Feel free to surf to my homepage :: mpc-install.com

 72. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be actually something that I think
  I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  My webpage; https://kebe.top/

 73. I would like to thnkx for the efforts you have put
  in writing this web site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also.
  In fact your creative writing abilities has inspired me to
  get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly.

  Your write up is a good example of it.

  Here is my blog: http://www.lubertsi.net

 74. Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of
  the information you present here. Please let me know if this okay with you.
  Regards!

  Also visit my page: http://haojiafu.net

 75. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact
  enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently quickly.

  Here is my blog post … Virgie

 76. You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find
  this matter to be really something which I think I’d by no means understand.
  It sort of feels too complicated and extremely huge for me.
  I’m taking a look forward for your next publish, I’ll try to get the hang of it!

  Here is my site: ffskybbsjp.azurewebsites.net

 77. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is a very neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thank you for the post.

  I’ll definitely return.

  My web-site; http://chengdian.cc

 78. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

  Feel free to surf to my web-site :: http://www.aniene.net/

 79. The very next time I read a blog, I hope that it
  doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read,
  but I really believed you would probably have something helpful to
  talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

  my homepage – http://www.suppliers.ipt.pw/out/learning-community-%7C-userpagebetseymanleyhhh/

 80. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this site
  with my Facebook group. Chat soon!

  Look into my web blog :: kebe.top

 81. Definitely believe that which you stated. Your favorite
  reason appeared to be on the net the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the
  whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  My site :: https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=261930

 82. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment
  and even I achievement you access consistently fast.

  Feel free to visit my website sukko.com.ru

 83. Great blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Also visit my website :: haojiafu.net

 84. This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled
  blogger. I have joined your feed and look forward to seeking extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

  Visit my web blog; mpc-install.com

 85. I do not even know how I stopped up right here, but I assumed this post used to be great.
  I do not recognize who you are but definitely you are
  going to a famous blogger if you happen to aren’t already.
  Cheers!

  Feel free to visit my blog … mpc-install.com

 86. certainly like your web site but you need to take a look at the
  spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling
  problems and I to find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll surely
  come again again.

  Review my blog post: shihan.com.ru

 87. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it is truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Review my site … https://mpc-install.com/

 88. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
  I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be
  subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently fast.

  Look into my web-site: http://haojiafu.net/

 89. Hi! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great information you have got here on this post.
  I’ll be returning to your web site for more soon.

  Have a look at my web-site … Joie

 90. Its like you learn my mind! You appear to know a lot approximately this, such as you wrote the e book in it or something.

  I believe that you can do with a few p.c. to power the message house a little bit,
  but instead of that, that is fantastic blog. An excellent read.
  I’ll definitely be back.

  Review my webpage :: mpc-install.com

 91. This is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.

  I’ve joined your feed and look ahead to in search of
  more of your magnificent post. Also, I have shared your
  web site in my social networks

  Here is my blog – khoquet.com

 92. At this moment I am going away to do my breakfast,
  later than having my breakfast coming yet again to read additional news.

  Feel free to visit my web blog qiurom.com

 93. I needed to compose you this little bit of word to thank you so much
  once again for your awesome suggestions you’ve featured in this case.
  It has been certainly remarkably open-handed of you to grant without restraint what exactly a number of
  people might have distributed as an ebook in order to make some cash for themselves, especially now that
  you might well have done it if you decided. These
  tips also worked like a great way to be certain that most people have similar desire just like mine to know good deal more with regards to this condition. I’m certain there are lots of more fun occasions in the future for individuals who read your site.

  My web site :: kebe.top

 94. Whoah this blog is great i really like studying your articles.
  Keep up the great work! You understand, lots of individuals
  are looking round for this info, you could
  aid them greatly.

  my web blog; clubriders.men

 95. Right now it appears like WordPress is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using
  on your blog?

  Look at my website – Vern

 96. Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you provide.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  my website khoquet.com

 97. My brother suggested I would possibly like this blog.
  He was entirely right. This put up truly made my day. You can not consider simply how much time I had spent
  for this information! Thank you!

  Feel free to visit my webpage … https://kebe.top/

 98. I do not even know how I ended up here, but I thought this publish was good.

  I don’t recognise who you’re however definitely you’re going to a famous blogger in case you
  aren’t already 😉 Cheers!

  Also visit my web blog clubriders.men

 99. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear
  your head before writing. I’ve had difficulty clearing my
  mind in getting my ideas out there. I do enjoy writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

  my web-site http://www.qiurom.com

 100. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be
  on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that
  they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people
  could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  My webpage :: http://www.fscrystal.net

 101. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable information to work
  on. You’ve done an impressive job and our whole community will likely be thankful to you.

  Here is my homepage – http://www.atomy123.com

 102. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space
  . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
  website. Reading this information So i am satisfied to express that I have a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much no doubt will make certain to do not fail to remember this web site
  and give it a look on a continuing basis.

  Here is my webpage; http://bbs.shishiedu.com/

 103. Hey would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having
  a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.

  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Feel free to surf to my webpage https://kebe.top/viewtopic.php?id=1765622

 104. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that
  you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I will certainly be back.

  Here is my homepage … Delmar

 105. I do not even know the way I ended up here, however I
  thought this put up was once great. I do not understand who you’re however definitely you’re going to a
  famous blogger when you are not already 😉 Cheers!

  Look at my website; clubriders.men

 106. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info.
  Thank you for the post. I will certainly comeback.

  Have a look at my page; mpc-install.com

 107. hello there and thank you for your information ?
  I’ve definitely picked up anything new from right here. I did
  however expertise several technical points using
  this site, as I experienced to reload the site lots
  of times previous to I could get it to load correctly. I had
  been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining,
  but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon.

  Also visit my homepage; http://www.anapapansion.ru

 108. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site.
  I really hope to see the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to
  get my very own site now 😉

  Also visit my blog: bbs.shishiedu.com

 109. Keep up the fantastic work, I read few articles on this web site and I believe that your weblog is rattling interesting
  and contains lots of excellent info.

  Also visit my webpage; Jenny

 110. I’m more than happy to uncover this site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely appreciated every bit of it and I have you saved
  to fav to check out new stuff in your website.

  my site tanhuaba.xyz

 111. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be
  notified whenever a new post has been made.
  I’ve subscribed to your RSS which must do the trick!

  Have a nice day!

  My webpage … mhes.tyc.edu.tw

 112. I would like to thnkx for the efforts you’ve
  put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from
  you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now.
  Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

  My website: http://anapa-alrosa.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LearyOdell

 113. Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one.
  I mean, I know it was my choice to read, however I genuinely thought you would probably have something
  interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something you could fix
  if you were not too busy looking for attention.

  Check out my web-site; http://anapa-alrosa.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=PantonVada

 114. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly loved surfing around your
  weblog posts. In any case I’ll be subscribing to your
  feed and I am hoping you write again soon!

  Review my web-site; Slim Fast Keto

 115. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Very useful info specifically the final section 🙂 I take care of such information much.
  I used to be looking for this certain info
  for a long time. Thanks and best of luck.

  Here is my web page; olm.nicht-wahr.de

 116. Hello! I could have sworn Iíve visited this blog before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly happy I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 117. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I have really enjoyed surfing around your weblog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I’m hoping you write once more
  very soon!

  Feel free to visit my web page :: Cool Portable AC Review

 118. I think the admin of this web site is in fact working hard for
  his web page, as here every stuff is quality based information.

  Feel free to surf to my site; Albert

 119. This is the perfect website for anybody who hopes to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for ages.
  Excellent stuff, just excellent!

  my website Nature Fused Cream Reviews

 120. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us
  so I came to check it out. I’m definitely loving the information.
  I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and wonderful design.

  Feel free to visit my site; Nature Fused Cream

 121. When someone writes an post he/she keeps the plan of
  a user in his/her mind that how a user can know it.
  So that’s why this piece of writing is perfect. Thanks!

  Also visit my webpage … Total Pure CBD

 122. I still can’t quite believe that I could end up being one of those studying the important tips found on your site.
  My family and I are truly thankful for your generosity and for offering me the possibility to pursue this chosen profession path.
  Thank you for the important information I got from your web-site.

  Check out my web site Gold Leaf CBD Gummies Reviews

 123. We wish to thank you just as before for the lovely ideas you offered Janet when preparing her
  post-graduate research as well as, most importantly, for providing every one of the ideas in one blog post.
  Provided that we had known of your website a year ago, i’d have been rescued from the needless measures
  we were taking. Thanks to you.

  Feel free to surf to my page – ACV Rx Ingredients

 124. When I initially commented I seem to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment.
  There has to be a means you can remove me from that service?
  Appreciate it!

  Check out my blog: http://agrocase.ru

 125. A highly requested article, we’ll teach you how to find a replica Balenciaga Handbags dealer you can actually trust.

 126. Hi. Such a nice post! I’m really enjoy this. It will be great if you’ll read my first article on mycollegeessaywriter.com)

 127. Hi. Such a nice post! I’m really appreciate it. It will be great if you’ll read my first article on mycollegeessaywriter.com)

 128. Опытные психотерапевты и психологи.
  Психологи онлайн Консультация
  по Skype. Психотерапия онлайн!
  Консультация и лечение психотерапевта (психолога)
  Консультация у психологов. Рейтинг психологов.
  Психолог,Психолог онлайн.

 129. Pingback: fiji gay dating
 130. Danke für Die Schönen Bericht. Ich sind schon erforschen dieses Thema für irgendwann . Die Artikel und Besonderheiten Sie angeben, ich war nicht bewusst Über. Ich wird nachfolgend Ihre Blog-Site jetzt und mit etwas Glück Sie können extra Ideen und Einsichten.

 131. you’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job on this topic!

 132. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 133. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 134. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 135. I do like the manner in which you have framed this difficulty and it does give us some fodder for thought. Nonetheless, from everything that I have observed, I simply trust as the actual reviews stack on that people keep on point and in no way get started on a tirade of the news of the day. Yet, thank you for this exceptional point and although I do not really go along with the idea in totality, I regard the perspective.

 136. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 137. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 138. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 139. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 140. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 141. hi!,I really like your writing very a lot! share we be in contact more about your post on AOL? I require a specialist in this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to look you.

 142. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 143. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 144. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 145. escort bayan kızlar, escortbayanevi.com da sizlerden gelecek aramaları büyük bir heyecan ve yatakta en güzel iç çamaşırları ile bekliyor.

 146. eskort bayan ve ataşehir eskortları için elleri sıvayın ve gözlem noktasına doğru emin adımlarla ilerleyin. atasehirescorttr.net sizin için var.

 147. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 148. kadıköy escort sitesi olan kadikoysoft.com da kızıltoprak escort bayanlarına ve moda escort kızlarına ulaşabilirsiniz. Kadıköy e bağlı tüm semtlerde liderliği oynayan kadikoysoft.com ile kadıköy escort kızları artık bir telefon kadar uzağınızda.

 149. seks hikaye sitesi arayışındaysanız sexhikayesi.info tamda size göre. 31 çekmeyi seven beyefendilerin uğrak noktası.

 150. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 151. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 152. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 153. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 154. You should be a part of a contest for one of the finest websites on the net. I’m going to recommend this web site!|

 155. Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.|

 156. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 157. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 158. I believe that is one of the so much significant info for me. And i’m glad studying your article. However should statement on some common issues, The site style is ideal, the articles is truly excellent : D. Just right task, cheers|

 159. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 160. F*ckin’ amazing issues here. I’m very happy to look your post. Thanks a lot and i’m having a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 161. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 162. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it