საზოგადოება

საქართველო ორმა მილიონმა ადამიანმა დატოვა

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოაქალეებისთვის კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრების 5 წლიანი ვადა შესაძლოა 10 წლით შეიცვალოს.

“მოქალაქეობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტში “საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21”-ის მიერ წარდგენილი კანონპროექტის საფუძველზე დღეს განიხილება.

“ბოლო 25 წლის მანძილზე ქვეყანა 2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა, ამიტომ ასეთი კანონი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი თანამემამულის სამშობლოსთან დაკავშირებას და მათ დაბრუნებას, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში და დაკარგული აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა,” – ამბობს კანონპროექტის ავტორი ზვიად ტომარაძე.

მოქმედი კანონმდებლობით, უცხოელ მოქალაქეს ვისაც სურს საქართველოს მოქალქეობის მიღება, საქართველოში უწყვეტად ცხოვრების 5 წლიანი ვადა აქვს, რაც კანონპროექტის ავტორის განმარტებით არის ძალიან მცირე ვადა.

“უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ვადის გაზრდის გარდა, კანონპროექტით მეორე საკითხიც რეგულირდება, კერძოდ ეთნიკური ქართველებს (ემიგრანტებს) ვისაც აქვს ქართული გვარი, თავს მიიჩნევს ქართველად, იცის ქართული ენა და ისტორია, გამარტივებული წესით მიენიჭოთ საქართველოს მოქალაქეობა,” – აცხადებს ტომარაძე.

კანონპროექტში ნათქვამია, რომ კანონში ცვლილება ორ ძირითად საკითხს ეხება: უცხოელთათვის მკაცრდება საქართველოს მოქალაქეობის მიღება. კერძოდ, უცხოელთათვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღების არსებული 5 წლიანი (ცხოვრების) ვადა იცვლება 10 წლით, ხოლო ეთნიკურად ქართველებს (ემიგრანტებს) ვინც ატარებს ქართულ გვარს, თავს თვლის ქართველად, იცის ქართული ენა და საქართველოს ისტორია, გამარტივებული წესით მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა.

“საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21”-ის მიერ განსახილველად წარგენილი კანონპროექტი ეყრდნობა გაეროს მონაცემებს, სადაც ნათქვამია, რომ 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 1 მილიონ 170 000 შემცირდება, რაც ძირითადად ეთნიკური ქართველების ხარჯზე მოხდება.

2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3 729 635 ადამინი შეადგინა.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მოქალაქეობის მიღების ათწლიანი ვადა მრავლად გვხვდება ევროპის პრაქტიკაში. მათ შორის ბელგიაში, საბერძნეთსა და შვეიცარიაში.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

133 Comments

  1. 613255 591697I think one of your ads caused my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist. 580836

  2. 307188 904981A thoughtful insight and tips I will use on my website. Youve clearly spent some time on this. Congratulations! 431217

  3. I am not sure why however this web site will be launching very gradual for me. Is someone else having this difficulty or possibly that any issue in my end? I will check back down the road if ever the issue nonetheless is out there.

  4. 539219 471392I like this internet site extremely considerably, Its a really nice position to read and receive info . 259614

  5. 711389 779164Just wanna comment which you have a extremely good internet site, I the style and design it truly stands out. 431324

  6. 245430 277853This is some fantastic details. I expect additional facts like this was distributed across the internet today. 772837

  7. If you have a particular side effect, or one that lasts longer than 36 hours, contact your doctor for assistance cialis Durability of response should be a focus of future research

  8. Improves erectile function compared to placebo up to 36 hours post dose buy cialis online united states Steroid cream is effective for treating flare-ups and in certain cases may also be used to help prevent flare-ups, and is the recommended first-line treatment for eczema by the American Academy of Dermatology

  9. Gentamicin ophthalmic ointment has been associated with severe ocular reactions in neonates and should not be used for ocular prophylaxis. how effective is doxycycline for chlamydia This paper shows that the prevalence of airflow obstruction is strongly associated with the prevalence of smoking, as judged by the mean pack years smoked, and that the prevalence of a low FVC is strongly associated with poverty.

  10. In a rat model of epididymitis, trimethoprim and doxycycline demonstrated the greatest degree of epididymal penetration compared to serum. buy doxycycline canada delivery After 1, 4 and 24 hours of treatment the cells were trypsinized and cell pellets were used for RNA extraction with RNeasy minikit Qiagen, UK according to manufacturer s instructions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close