საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი, 2017 წლის III კვარტლის მონაცემებით, 1069,1 ლარია. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით, ყველაზე მაღალი საშუალო ნომინალური ანაზღაურება სამშებენლო სექტორშია, ყველაზე დაბალი – განათლების სფეროში. თუ მშენებლობაზე დასაქმებულთა საშუალო ნომინალური შრომის ანაზღაურება 1999,5 ლარია, განათლების სექტორში საშუალო ხელფასი 565,7 ლარს შეადგენს.

III კვარტლის მონაცემებით, მშენებლობის შემდეგ ანაზღაურების ოდენობით საფინანსო სექტორი მოდის, სადაც საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1861,3 ლარს შეადგენს, შემდეგ მოდის სამთომომპოვებითი მრეწველობა (1337,7 ლარი), ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (1329,8 ლარი) და სახელმწიფო მმართველობა (1296,4 ლარი).

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...