რელიგია | ისტორია

საქართველოს ისტორიის ქურდები

სათაური მკითხველისთვის, ალბათ, უცნაური იქნება. დიახ, ისტორიის ქურდები მართლაც არიან და ჩვენს შემთხვევაში ისინი ქართველ ხალხს სტაცებენ ისტორიასა და კულტურას.

ლაპარაკია ოსებსა და მათ წამქეზებელ რუსებზე, რომლებიც სწორედ ისტორიის ქურდობით ცდილობენ, საფუძველი მოუძებნონ საქართველოს ძირძველი მიწა-წყლის მიტაცებას.

ისტორიის ფალსიფიკაციამ და მითოლოგემების შექმნამ განსაკუთრებული მასშტაბები ბოლო ოცი წლის განმავლობაში მიიღო, აგვისტოს ომის შემდგომ ხომ ამგვარმა პუბლიკაციებმა ყველაფერი წალეკა. იქმნება ატლასებიც (თანაც, სასკოლო!), რომლებშიც ქართლის მტკვრის მარცხენა მხარე ალანიის (ოსეთის) განუყოფელ ნაწილადაა წარმოდგენილი. ასეთი ავტორებისთვის არც საისტორიო წყარო და არც საბუთი არ არსებობს. ფალსიფიკაცია და ხშირად ქართული წყაროების გადაბრუნებული თარგმნა კი ისტორიის ქურდებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია.

იმდენი ნაქურდალია უკვე დაგროვილი, რომ მიმტაცებელთა სამხილებლად იმავე მოცულობის ნაშრომები შეიძლება დაიწეროს, თუმცა ზოგჯერ უფრო დიდი ფორმატის პუბლიკაციის გამოქვეყნება შეიძლება დაგვჭირდეს. მაგალითად, 2010 წელს მოსკოვში დაბეჭდილი სქელტანიანი წიგნის – “აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიარების შემდეგ:

ისტორიული და თანამედროვე კონტექსტი” – ავტორები (ვლადიმირ ზახაროვი, ანდრეი არეშევი, ელენა სემერიკოვა) წერენ (მითითების გარეშე), რომ სოფელ ერედვში, 1830-1831 წლების კამერალური აღწერით, ცხრა ოსური და მხოლოდ ერთი ქართული გვარი ცხოვრობდა და 1970-იან წლებში სოფელი უკვე ქართული იყო. გამოდის, ქართველებს თანდათან ოსები ერედვიდან გაგვიყრია და მათი სახლ-კარი მიგვითვისებია.

ისტორიული ფაქტის შეგნებულ გაყალბებას რით უნდა ვუპასუხოთ? საბედნიეროდ, საქართველოს სახელმწიფო საისტორიო არქივში დაცულია ერედვისა და შიდა ქართლის ყველა სოფლის მოსახლეობის აღწერის დავთრები, რომელსაც რუსეთის იმპერია აწყობდა. იმპერიამ ასეთი აღწერა თბილისის გუბერნიაში ექვსჯერ მოაწყო. ჩვენი ისტორიული სიმართლისთვის კი ქართველები ვალდებული ვართ, ზემოხსენებული 1830-1831 წლების კამერალური აღწერის დავთრების დედნები დავბეჭდოთ: მკითხველს, განსაკუთრებით არაქართველს, ვაჩვენოთ ჩვენი სიმართლე და ისტორიის ქურდების სიავკაცე.

ქვემოთ ერთ, სრულიად ახალ, შეგნებული უვიცობის ნიმუშს გაგაცნობთ. ესაა ცხინვალში გამომავალი რუსულენოვანი გაზეთის “რესპუბლიკა” (2011 წლის #9-10) პუბლიკაცია, უფრო სწორად, ინტერვიუ დოცენტ ზარბეგ ძაბითთან. მაშ ასე, მივყვეთ დოცენტის სიცრუეთ: ცხინვალს იქით, დიდი ლიახვის ხეობის ათი ქართული სოფლის (ქურთა, აჩაბეთი, კეხვი, მონასტერი, თამარაშენი, გუჯაბაური, ძარწემი, ქემერტი, ხეითი, სვერი) მოსახლეობა ძველად არასდროს ქართული არ ყოფილა და ქართველებად მხოლოდ 1920 წელს, ჟორდანიას მთავრობის ნაციონალ-შოვინისტთა შეჭრის შედეგად ქცეულან. “ამ ტერიტორიებზე ყოველთვის ცხოვრობდნენ ოსები, ებრაელები და მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობით სომხები და ქართველები.

ერთი ჩემი ნაცნობი გვარად ბასიშვილი, რომელიც აქ 1989 წლამდე ცხოვრობდა, მიყვებოდა, რომ მისი წინაპრები რამდენიმე თაობის განმავლობაში მკვიდრობდნენ სოფელ აჩაბეთში და XIX საუკუნეში ბასითის გვარს ატარებდნენ. მისი პაპა იხსენებდა, რომ 1920-იან წლებში მენშევიკების შემოჭრის მოლოდინში მათ განა ყურმოკვრით იცოდნენ ქართველი ნაციონალისტების სისხლის მწყურვალობის შესახებ და დასჯისა და ანგარიშსწორების შიშით (აქ კი მრავალი ოჯახი ცხოვრობდა) თავიანთი გვარი ქართული ვარიანტით შეიცვალეს. მეტიც, შიშობდნენ, რომ ბანდიტები წინაპართა საფლავებს წაუბილწავდნენ და მათაც საფლავის ქვები გადაატრიალეს, რომლებზედაც მითითებული იყო გვარები და სხვა მონაცემები ოსურ და რუსულ ენებზე”.

რა უნდა ვთქვათ ამ ნაბოდვარსა და უვიცობაზე? უბრალოდ, საქმე

გვაქვს არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის მიტაცების, არამედ ისტორიის მიტაცების ფაქტთან. აღნიშნული სტრიქონების ავტორს ისტორიაში შეიძლება ახალი თეორიის შექმნაზეც კი ჰქონდეს პრეტენზია: ერთი თოფის გავარდნაზე ეთნიკური ცნობიერების შეცვლა ეთნოსის თეორიაში გაცნობიერებული ყველა ავტორისთვის აღმოჩენა იქნება. ანდა ოსებს საკმაოდ მყიფე ეთნიკური ცნობიერება ჰქონიათ, თუ ასე, შიშის გამო, დამფრთხალნი ქართველებად იქცნენ. სინამდვილეში დასახელებულ სოფლებში, ისევე როგორც თანამედროვე ე.წ. სამხრეთ ოსეთში, ყოველთვის ქართველები ცხოვრობდნენ.

ფაქტები უამრავი შეიძლება მოვუყვანოთ ფალსიფიკატორ ავტორს. რადგან ის აჩაბეთისა თუ ქურთის, კეხვისა თუ თამარაშენის, ხეითისა თუ ქემერტის მოსახლეობას საბჭოთა პერიოდში, XX საუკუნის 20-იან წლებში გაქართველებულად მიიჩნევს, ნებისმიერ დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია ზემოხსენებულ საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში დაცულ რუსეთის იმპერიის შედგენილ მოსახლეობის 1818, 1830-1831, 1840, 1860 და 1873 წლების აღწერის დავთრებსა და 1886 წლის საოჯახო სიებს გაეცნოს, რომლებშიც არა მხოლოდ ზემოთ ნახსენები სოფლებია შეტანილი, არამედ ე.წ. სამხრეთ ოსეთის სხვა სოფლებიც, რომლებშიც ასევე ქართველები მკვიდრობდნენ და სადაც იმ პერიოდში ინტენსიურად ხდებოდა ოსთა მიგრაცია შიდა ქართლის მთის სოფლებიდან. რაც შეეხება ბასიშვილების გვარს, რომლებიც, თურმე, ბასითებად იწერებოდნენ 1920-იან წლებამდე, სოფელ ქურთის (და არა აჩაბეთის) 1860 წლის აღწერაში რვა კომლი ბასიშვილია აღრიცხული. ამ სოფლების მთელ მოსახლეობას და, კონკრეტულად, ბასიშვილებსაც მიწერილი აქვთ: Все грузины.

ბასიშვილთა ქართული გვარი სოფელ ქურთაში 1773 წლის ფიცის წიგნშიცაა მოხსენიებული. გარდა გიორგი ბასიშვილისა, ამ დოკუმენტში მისი მეზობელი სხვა ქართველებიც არიან დასახელებული: შოშია საყვარელიძე, გოგია ხაბარელი, ხოსია ბაბუციძე, ღვთისია ხეკაშვილი და სხვები. მეტიც: უფრო ადრეც ეს ქართული გვარი არაერთხელაა მოხსენიებული საისტორიო საბუთებში, მაგალითად, სუხიტა და გიუნა ბასიშვილები მაჩაბლების 1690 წლის წყალობის წიგნის მოწმეები ყოფილან.

“გაქართველებულ ოსებს” თავიანთი ოსური წარმომავლობა რომ წარეხოცათ, თურმე საფლავის ქვები გადაუტრიალებით, რათა აღარ გამოჩენილიყო ოსური და რუსული წარწერები. ფანტაზიას დიდი გასაქანი აქვს, მაგრამ ფალსიფიკატორებისა და ისტორიის ქურდების მხილება აქაც შეიძლება, თუ, რა თქმა უნდა, ამ ორი წლის განმავლობაში ოსებმა ქართველთა საფლავის ქვები სამშენებლო მასალად არ გამოიყენეს. საფლავის ქვებზე ეპიტაფიები სამ მხარეზე კეთდებოდა. გადატრიალებულ საფლავის ქვაზე ხომ დარჩებოდა კიდევ ორი გვერდი, რომელზედაც მათი წარმომავლობა და ოსური თუ რუსული წარწერები გამოჩნდებოდა? ორივე ლიახვის ხეობის საფლავის ქვები საფუძვლიანად შეისწავლა მკვლევარმა იოსებ მეგრელიძემ და მთელი კატეგორიულობით უნდა ითქვას, რომ ყველა მათგანი ქართულ ენაზე იყო შესრულებული, არა მარტო აღნიშნულ სოფლებში, არამედ მთის ოსურ სოფლებშიც. სად ჰყავდათ ოსებს საფლავის ქვების მკეთებელი ხელოსნები, ანდა სად არსებობდა ოსური დამწერლობა? ანდა საფლავის ქვის რომელმა ხელოსანმა იცოდა XVIII საუკუნესა და, თუგინდ, XIX საუკუნეში ოსური და რუსული ენები?

ზარბეგ ძაბითის მიხედვით, ზემოთ დასახელებულ ქართულ სოფლებში, სადაც ყოველთვის თავანკარა ქართულით ლაპარაკობდნენ, ოსებთან ერთად ებრაელებსაც და მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობით სომხებსა და ქართველებს უცხოვრიათ. ოსები რომ არასდროს ცხოვრობდნენ აქ, უკვე აღვნიშნეთ, რაც შეეხება დანარჩენ ეთნიკურ ერთეულებს – ქართველ ებრაელებს და ასევე ქართულენოვან სომხებს – ისინი მხოლოდ ქართველებთან ერთად ცხინვალში მკვიდრობდნენ და უმნიშვნელო რაოდენობით – ცხინვალის მიმდებარე სოფელ თამარაშენში, რომლებიც ასევე თავად მაჩაბლების ყმა გლეხები იყვნენ. 1830-1831 წლებში თამარაშენში ოთხი ოჯახი ეთნიკური ოსიც მკვიდრობდა, რომლებიც, როგორც დავთარშია მითითებული, 1820-იან წლებში ჯავის ხეობის სოფლებიდან (მუგუთი და კროჟა) იყვნენ მიგრირებული.

იგივე შეიძლება ითქვას ცხინვალის შესახებაც. აქ ოსური მოსახლეობა კანტიკუნტად მხოლოდ XX საუკუნის 10-იან წლებში გაჩნდა. ზემოხსენებული კამერალური აღწერის დავთრებში ცხინვალში არც ერთი ეთნიკური ოსი არ არის მითითებული. მხოლოდ 1828 წელს ჩამოსახლებულა მთიდან ერთი ოჯახი (ხუთი სული) ოსი, რომლებიც მალევე აქედან გადაბარგებულან. XIX საუკუნის პირველ მესამედში გერმანელი აიხვალდიც აღნიშნავდა, რომ ოსები ცხინვალს იქით, მთებში ცხოვრობენ. მისი სიტყვით, ადრე ისინი განუსაზღვრელად ძარცვავდნენ ქალაქს და ხოცავდნენ მის მცხოვრებთ. ახლა კი ქართველებს, ცხინვალის მცხოვრებთ, სთხოვენ შვილების მონათვლას.

კიდევ ერთ “შედევრს” შემოგთავაზებთ ზარბეგ ძაბითის ინტერვიუდან: “ხალხში ძველთაგანვე ლაპარაკობდნენ, რომ ალან-ოსეთის ტერიტორია მინიმუმ მცხეთამდე ვრცელდებოდა. ძველად მცხეთის სასულიერო კომპლექსს ქართველები ოსეთიცხოველს უწოდებდნენ და მხოლოდ უკანასკნელ წლებში ოფიციალურმა სახელწოდებამ ახალი ინტერპრეტაცია შეიძინა – “სვეტიცხოველი”. მთაზე მდებარე ალანური მონასტერი, რომელსაც თბილისი შუა საუკუნეების საქართველოს სიმბოლოს უწოდებს, ჯვრის სახელს ატარებს. ეს რომ თარგმანია, ამაზე დაფიქრებაც არ ღირს, მით უმეტეს, რომ სიტყვა “ჯვარი” ქართულ ენაში ოსურიდანაა შესული”.

საინტერესოა, მომავალში კიდევ რა სიურპრიზებს შემოგვთავაზებენ ოსი ავტორები? როგორც ჩანს, აღნიშნულის დამწერს არასდროს უნახავს არც ჯვრის მონასტერი და არც სვეტიცხოველი. მათზე განთავსებულ ქართულ ეპიგრაფიკას, ალბათ, მომავალში ოსური დამწერლობის ძეგლებად წარმოგვიდგენენ. ოსური “ძუარი”-დან ქართულში ჯვრის სახით შემოსვლაც იმის წინაპირობაა, რომ სულ ახლო მომავალში დაგვიწერენ: საქართველოში ქრისტიანობას ოსები ავრცელებდნენო. საკითხს ცოტა სერიოზულად რომ მივუდგეთ, ოსმა ახალგაზრდებმა, რომელთათვისაც ზარბეგ ძაბითის წერილია განკუთვნილი, იქნებ ეთნოგრაფ ბორის კალოევის, ტოპონიმისტ აზა ცაგაევასა და ენათმეცნიერ ოლღა თედეევას წიგნებში ჩაიხედონ, რომლებშიც შავით თეთრზე წერია, რომ ოსურ ენაში სიტყვა “ძუარი” ქართულიდანაა შესული და არა მხოლოდ ოსურ ენაში, არამედ იბერიულ-კავკასიურ ენებშიც (მაგალითად, ადიღეურში). საინტერესოა, აღიარებულ ოს ავტორთა ნააზრევსაც აღარ უწევენ ანგარიშს თანამედროვე “მეზღაპრეები”?

ოსებს ე.წ. სამხრეთ ოსეთიდან საკმაოდ დაშორებულ უნიკალური ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე აქვთ პრეტენზია, და ბუნებრივია, მთლად თავისად წარმოუდგენიათ შიდა ქართლის ჩრდილოეთ მონაკვეთში არსებული ქართული კულტურის ძეგლები. ამის შესახებ კი 2008 წლის 11 აგვისტოს რადიოსადგურ “ეხო მასკვიდან” ალექსანდრ კიბოვსკი და ანატოლი რახაევი გვამცნობდნენ და ქართული კულტურის 600 ძეგლს ალან-ოსური კულტურის ძეგლებად აცხადებდნენ. მათ ისიც აუწყეს მსმენელთ, რომ თურმე, ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ძველთაგანვე ალანიის ეპარქიაში შედიოდა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიაში, დიდი ზელენჩუკის ხეობაში მდებარეობდა.

ზემოხსენებული დოცენტი მკითხველს იმასაც უამბობს, რომ მას ჰყავდა ნათლია, გვარად კარჩიძე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა და მისი ყველა ნათესავი ოსად თვლიდა თავს, მათი ადრინდელი გვარი კი კარჩითი ყოფილა. ნათლიასთან ხშირი სტუმრობისას დაიარებოდა მრავალ სოფელსა და ხეობაში. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა კი არ მალავდა თავის ალანურ-ოსურ წარმომავლობას. მითოლოგემების შემქმნელი ოსი ავტორი მხოლოდ ზოგადად საუბრობს: მალავს ნათლიის სახელს, არ იცის ნათლიის გვარი, რადგან ასეთი ქართული გვარი არ არსებობს. ქარჩაიძეები კი ცხოვრობენ მთიულეთში, მაგრამ მათ არავითარი ოსური წარმომავლობა არ აქვთ. აღნიშნულ ავტორს კონკრეტულად არ დაუსახელებია სოფლები და ხეობები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ოსყოფილებად, ნაოსრებად აცნობდა მას თავს.

ზემოხსენებული ზღაპარი კი იმისთვის სჭირდებოდა ისტორიის მიმტაცებელ ავტორს, რომ დაამტკიცოს ოსთა საქართველოში უძველესი დროიდან მკვიდრობის ფაქტი. ამისათვის კი აღიარებულ ქართველ მეცნიერებსაც მოიხმობს – ივანე ჯავახიშვილსა და გერონტი ქიქოძეს. თურმე ივანე ჯავახიშვილის “ქართველი ერის ისტორიის” პირველი ტომის 1960 წლის გამოცემაში წერია, რომ ქართველების აქ – საქართველოს ტერიტორიაზე – მოსვლამდე ალანები ცხოვრობდნენ. გერონტი ქიქოძეს კი, თურმე, 1917 წლის გაზეთ “საქართველოში” დაუწერია: თანამედროვე ოსების წინაპარმა ალანებმა ქართველები შეგვიფარეს, მოგვცეს მიწა, გვასწავლეს სამხედრო საქმე, გადმოგვცეს თავიანთი კულტურა, წეს-ჩვეულებები და გვიცავდნენ გარეშე მტრისგანო. რა უნდა უპასუხო ზნეობაზე ხელაღებულ ხანში შესულ ავტორს, რომელსაც, თავის დროზე ფილოლოგიის სამეცნიერო ხარისხი ქართველმა ირანისტებმა უბოძეს და რომელიც, ცხინვალელთა სიტყვით, თავიდანვე ქართველთა სიძულვილით გამოირჩეოდა? არც ივანე ჯავახიშვილსა და არც გერონტი ქიქოძეს ანალოგიური რამ არსად უწერიათ. სიმართლის დამალვის გამოა, რომ ძაბითი არც “ქართველი ერის ისტორიის” შესაბამისი გამოცემის გვერდს და არც ყოველდღიური გაზეთის ნომერს უთითებს.

ცხინვალურ გაზეთში იმასაც ვკითხულობთ, რომ თურმე 1989 წლის აღწერით, საქართველოში 1,5 მლნ ოსი ცხოვრობდა და ეს რაოდენობა ერთ-ერთ თბილისელ პროფესორს, ეთნიკურ ოსს, გამოუთვლია. რომ თურმე მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, იმავე პროფესორის სიტყვით, საქართველოს არქივსაცავებში ქართველები შეგნებულად ანადგურებდნენ ოსი ხალხის ისტორიის დამადასტურებელ ყველა საბუთს, რომ ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტოპონიმები ესაა ოსურ ტოპონიმთა დამახინჯებული და კალკირებული ფორმები (ოსურ ტოპონიმებადაა გამოცხადებული: თეძამი, დუშეთი, ჭონტილი, შინდისი, ბაკურიანი, ნადარბაზევი, ერგნეთი, კუცხოეთი, სარაბუკი…). ისტორიის ქურდობის, ძარცვის ანალოგიური ფაქტი მეცნიერებამ არ იცის. ძირითადი მიზანი კი რუსი და ოსი ახალგაზრდების სულის დამახინჯება და ქართველთა სიძულვილით აღზრდაა. როგორც ჩანს, ასეთი პრიმიტივიზმის, პროვინციული შოვინიზმის, ისტორიის ძარცვის ფაქტებს მომავალშიც უნდა ველოდოთ.

წყარო kvirispalitra.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

149 Comments

 1. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you’re talking approximately!
  Bookmarked. Please also visit my website =). We can have a hyperlink
  change arrangement among us

 2. Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any
  coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 3. I have been exploring for a little for any high quality articles or
  weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this info So i’m happy to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

  I most certainly will make sure to don?t overlook
  this web site and provides it a look on a constant basis.

 4. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
  you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage one to continue
  your great posts, have a nice day!

 5. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see
  a nice blog like this one today.

 6. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
  It will always be exciting to read through articles from other authors and use a little something from
  their sites.

 7. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything.
  But think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips,
  this site could undeniably be one of the very best in its niche.
  Awesome blog!

 8. Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice
  from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 9. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone! quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 10. I am curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest site
  and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions? ps4 games https://bit.ly/3nkdKIi ps4 games

 11. 494450 415434Thank her so considerably! This line is move before dovetail crazy, altarpiece rather act like habitual the economizing – what entrepreneur groovy night until deal with starting a trade. 751519

 12. 277814 974737Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any suggestions? 330381

 13. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 14. Quality articles is the important to be a focus for the visitors to pay a visit the site, that’s what this website is providing.|

 15. Hi there, just turned into aware of your blog through Google, and located that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you proceed this in future. Numerous folks can be benefited from your writing. Cheers!|

 16. 763470 243212Attractive portion of content material. I merely stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I is going to be subscribing to your augment and even I success you get admission to constantly speedily. 306138

 17. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.|

 18. hello there and thank you for your information –
  I’ve definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage
  your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for
  much more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again very soon.

 19. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?|

 20. I am sure this article has touched all the internet users, its really really nice post on building up new web site.|

 21. Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!|

 22. If some one wishes to be updated with newest technologies therefore he must be pay a quick visit this website and be up to date everyday.|

 23. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes which will make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!|

 24. Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and brilliant design.|

 25. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!|

 26. It’s in point of fact a great and useful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

 27. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|

 28. I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal blog and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Thanks!|

 29. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

 30. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Kudos!|

 31. A motivating discussion is worth comment. I do think that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t talk about such subjects. To the next! Many thanks!!|

 32. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!|

 33. Amazingly, your piece goes to the heart of the topic. Your clarity leaves me wanting to know more. Just so you know, i’ll immediately grab your feed to keep up currently with your online blog. Sounding Out thanks is merely my little way of claiming what a masterpiece for a fantastic resource. Take On my best wishes for your subsequent publish.

 34. Everything is very open with a clear description of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!|

 35. If some one wants to be updated with latest technologies afterward he must be pay a quick visit this web site and be up to date every day.|

 36. 77967 582466There is noticeably a great deal of money to comprehend about this. I suppose you made particular good points in functions also. 817166

 37. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 38. Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!|

 39. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting experience everyday by reading such pleasant articles or reviews.|

 40. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thank you!|

 41. I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own blog and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!|

 42. Everything composed made a lot of sense. But, what about this? suppose you typed a catchier title? I am not saying your content isn’t solid, but what if you added something that grabbed people’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda plain. You could look at Yahoo’s home page and note how they write post titles to get people to click. You might add a related video or a related picture or two to grab readers excited about everything’ve written. Just my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.|

 43. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.|

 44. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.|

 45. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 46. I am curious to find out what blog system you are working with? I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?|

 47. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a superb job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Outstanding Blog!|

 48. Its like you learn my mind! You appear to understand so much about this, such as you wrote the ebook in it or something. I feel that you can do with a few to force the message house a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 49. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|

 50. It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this wonderful piece of writing to increase my know-how.|

 51. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.|

 52. Normally I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great post.|

 53. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

 54. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 55. I’ve been browsing online more than three hours these days, but I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the web will likely be much more helpful than ever before.|

 56. Spot on with this write-up, I honestly feel this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!|

 57. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 58. You are so cool! I don’t suppose I have read anything like that before. So wonderful to discover somebody with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with some originality!|

 59. Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 60. Hello, I do think your site could be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful site!|

 61. Magnificent items from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re simply extremely magnificent. I really like what you have received here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you continue to care for to stay it wise. I can not wait to learn much more from you. This is really a tremendous web site.|

 62. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

 63. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 64. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my website =). We can have a link exchange contract among us|

 65. Hello, constantly i used to check webpage posts here in the early hours in the morning, since i like to find out more and more.|

 66. Hi there, I discovered your site by means of Google at the same time as looking for a similar subject, your web site got here up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 67. Hello very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I’m glad to search out numerous helpful information here within the post, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 68. We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive task and our whole community will likely be grateful to you.|

 69. Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 70. I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment!|

 71. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?|

 72. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!|

 73. Good site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!|

 74. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i’m glad to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not omit this website and provides it a glance on a constant basis.|

 75. Hi there to every body, it’s my first go to see of this blog; this website contains amazing and actually excellent stuff designed for visitors.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close