ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გე­ბი ცნო­ბი­ლია. წელს სტუ­დენ­ტი 27 906 აპ­ლი­კან­ტი გახ­და, რაც გა­მოც­დებ­ში მო­ნა­წი­ლე აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის 70%-ია. ამას­თან, 39 000-ზე მეტი აპ­ლი­კან­ტი­დან მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი ვერ გა­და­ლა­ხა ან გა­მოც­და­ზე არ გა­მო­ცხად­და და­ახ­ლო­ე­ბით 12 000 აბი­ტუ­რი­ენ­ტი.

სტუ­დენ­ტე­ბი გახ­დნენ ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბის შვი­ლე­ბიც, მათ შო­რის მო­დე­ლე­ბის – თაკო ჩხე­ი­ძის, ლიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ას შვი­ლე­ბი. ყო­ფი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნინო თო­ლორ­და­ვაც, უკვე სტუ­დენ­ტის დე­დაა. სტუ­დენ­ტი გახ­და დე­პუ­ტატ ირმა ინაშ­ვი­ლის ქა­ლიშ­ვი­ლიც. AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, სად ჩა­ა­ბა­რეს და რო­გო­რი ქუ­ლე­ბი აი­ღეს ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის აბი­ტუ­რი­ენ­ტმა შვი­ლებ­მა.

მო­დე­ლი თაკო ჩხე­ი­ძე სამი ვა­ჟის დე­დაა, მისი და რუს­ლან აბა­ში­ძის უფ­რო­სი შვი­ლი სერ­გი, წელს სტუ­დენ­ტი გახ­და.

“სერ­გიმ მად­რიდ­ში ჩა­ა­ბა­რა, ის ბიზ­ნე­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ის­წავ­ლის. კარ­გი ქუ­ლე­ბი მი­ი­ღო, ევ­რო­პის წამ­ყვან უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მოხ­ვდა, რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სო ათე­ულ­ში შე­დის და ძა­ლი­ან გვა­სა­ხე­ლა. მე და ჩემი მე­უღ­ლე მის არ­ჩე­ვან­ში არ ჩავ­რე­ულ­ვართ, ის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია, ყო­ველ­თვის იცის, რა უნდა და ყვე­ლა­ფერ­ში მის გვერ­დით ვდგა­ვართ.

სერ­გი სწავ­ლობ­და შვე­ი­ცა­რი­ა­ში, ეს­ტო­ნეთ­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გივი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კუ­ლი სკო­ლა და­ამ­თავ­რა და არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღო. ინ­ტე­რე­სი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნია და ამ ინ­ტე­რე­სე­ბის კი­დევ უფრო მეტი გაღ­ვი­ვე­ბის­თვის სა­ჭი­რო იყო გა­ნათ­ლე­ბის სა­ზღვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბა. რო­დე­საც არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დავ­დე­ქით, ევ­რო­პა თუ ამე­რი­კა, ევ­რო­პა­ზე გა­ა­კე­თა არ­ჩე­ვა­ნი. ჩვენც ევ­რო­პა გვირ­ჩევ­ნია, რად­გან ჩვენს შვი­ლებს უჭირთ უცხო გა­რე­მოს­თან შე­გუ­ე­ბა და ჯო­ბია მშობ­ლებ­თან ახ­ლოს იყ­ვნენ” – გვი­თხრა თაკო ჩხე­ი­ძემ.

სამი შვი­ლის დე­დაა მო­დე­ლი და ბიზ­ნეს­ლე­დი ლიკა კვა­რა­ცხე­ლია. წელს სტუ­დენ­ტი გახ­და მისი და ვე­ტე­რა­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლის, მურ­თაზ შე­ლი­ას მე­ო­რე ქა­ლიშ­ვი­ლი ელე­ნე:

“ელე­ნემ და­ამ­თავ­რა სკო­ლა და სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ა­ში ჩა­ა­ბა­რა გა­რე­მოს დი­ზა­ი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე. მან უნა­რებ­შიც და სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ის გა­მოც­დებ­ზეც 100-პრო­ცენ­ტი­ა­ნი გრან­ტი აიღო, რაც ძა­ლი­ან მე­ა­მა­ყე­ბა. უკვე ორი სტუ­დენ­ტის დედა ვარ, შარ­შან ანა გახ­და სტუ­დენ­ტი (მო­დე­ლი ანა შე­ლია). რო­დე­საც ელე­ნე ბა­კა­ლავ­რი­ატს და­ამ­თავ­რებს, ხა­რის­ხის ასა­მაღ­ლებ­ლად სა­ზღვარ­გა­რეთ აპი­რებს გამ­გზავ­რე­ბას და სურს არ­ქი­ტექ­ტუ­რა­ზე გა­აგ­რძე­ლოს სწავ­ლა”, – გვი­თხრა ლიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ამ.

წელს და­ამ­თავ­რა სწავ­ლა ყო­ფი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის და თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს პრეს­სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის ნინო თო­ლორ­და­ვას ვაჟ­მა ამი­კო ხა­ზა­ლი­ამ. ამი­კო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კა­ლათ­ბურ­თე­ლია და ბოლო წლე­ბია აშშ-ში ცხოვ­რობს. ის სწავ­ლას პენ­სილ­ვა­ნი­ა­ში, Scotland Campus-ში გა­აგ­რძე­ლებს. ამი­კო პრეს­ტი­ჟულ სას­წავ­ლე­ბელ­ში სპორ­ტუ­ლი სტი­პენ­დი­ით ის­წავ­ლის, რო­მე­ლიც მას სკო­ლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­კა­ლათ­ბურ­თო გუნ­დის მწვრთნელ­მა, ქრის ჩა­ინ­მა მი­ა­ნი­ჭა.

სტუ­დენ­ტი გახ­და დე­პუ­ტატ ირმა ინაშ­ვი­ლის ქა­ლიშ­ვი­ლიც. ნინი კევ­ლიშ­ვილ­მა ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ა­ბა­რა. თსუ-ში ის 100 %-იანი გრან­ტით მოხ­ვდა.

– ჩემ­მა ქა­ლიშ­ვილ­მა თა­ვად გა­და­წყვი­ტა გა­ნათ­ლე­ბის სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ღე­ბა და მეც ვფიქ­რობ, რომ სწო­რია ფუნ­და­მე­ტუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში მი­ღე­ბა. როცა ფა­კულ­ტეტს ირ­ჩევ­და, ალ­ბათ ჩემ­მა საქ­მი­ა­ნო­ბა­მაც მო­ახ­დი­ნა გავ­ლე­ნა. მი­ზან­და­სა­ხუ­ლია ნინი, ისე მე­ცა­დი­ნე­ობ­და მთე­ლი ეს წლე­ბი, ერთხე­ლაც არ შე­ვუ­წუ­ხე­ბი­ვარ.

– შე­საძ­ლოა ის თქვენს გვერ­დით ვი­ხი­ლოთ, რო­გორც თქვე­ნი თა­ნა­მებ­რძო­ლი?

– არა, ჩვენ არა­ერ­თხელ გვი­ა­სა­უბ­რია ამ თე­მა­ზე და ის ყო­ველ­თვის ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ექ­სპერ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტია. ამ­ბობს, რომ პო­ლი­ტი­კუ­რი ანა­ლი­ზი ხში­რად მი­კერ­ძო­ე­ბუ­ლია. ჩემი შვი­ლე­ბი ხში­რად აკ­რი­ტი­კე­ბენ ჩემს საქ­მი­ა­ნო­ბას და სხვა­თა­შო­რის ვით­ვა­ლის­წი­ნებ.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები