საინტერესო

სად ჩააბარეს ცნობილი დედების შვილებმა – “ევროპის წამყვან უნივერსიტეტში მოხვდა და ძალიან გვასახელა!”

ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გე­ბი ცნო­ბი­ლია. წელს სტუ­დენ­ტი 27 906 აპ­ლი­კან­ტი გახ­და, რაც გა­მოც­დებ­ში მო­ნა­წი­ლე აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის 70%-ია. ამას­თან, 39 000-ზე მეტი აპ­ლი­კან­ტი­დან მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი ვერ გა­და­ლა­ხა ან გა­მოც­და­ზე არ გა­მო­ცხად­და და­ახ­ლო­ე­ბით 12 000 აბი­ტუ­რი­ენ­ტი.

სტუ­დენ­ტე­ბი გახ­დნენ ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბის შვი­ლე­ბიც, მათ შო­რის მო­დე­ლე­ბის – თაკო ჩხე­ი­ძის, ლიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ას შვი­ლე­ბი. ყო­ფი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნინო თო­ლორ­და­ვაც, უკვე სტუ­დენ­ტის დე­დაა. სტუ­დენ­ტი გახ­და დე­პუ­ტატ ირმა ინაშ­ვი­ლის ქა­ლიშ­ვი­ლიც. AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, სად ჩა­ა­ბა­რეს და რო­გო­რი ქუ­ლე­ბი აი­ღეს ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის აბი­ტუ­რი­ენ­ტმა შვი­ლებ­მა.

მო­დე­ლი თაკო ჩხე­ი­ძე სამი ვა­ჟის დე­დაა, მისი და რუს­ლან აბა­ში­ძის უფ­რო­სი შვი­ლი სერ­გი, წელს სტუ­დენ­ტი გახ­და.

“სერ­გიმ მად­რიდ­ში ჩა­ა­ბა­რა, ის ბიზ­ნე­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ის­წავ­ლის. კარ­გი ქუ­ლე­ბი მი­ი­ღო, ევ­რო­პის წამ­ყვან უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მოხ­ვდა, რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სო ათე­ულ­ში შე­დის და ძა­ლი­ან გვა­სა­ხე­ლა. მე და ჩემი მე­უღ­ლე მის არ­ჩე­ვან­ში არ ჩავ­რე­ულ­ვართ, ის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია, ყო­ველ­თვის იცის, რა უნდა და ყვე­ლა­ფერ­ში მის გვერ­დით ვდგა­ვართ.

სერ­გი სწავ­ლობ­და შვე­ი­ცა­რი­ა­ში, ეს­ტო­ნეთ­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გივი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კუ­ლი სკო­ლა და­ამ­თავ­რა და არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღო. ინ­ტე­რე­სი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნია და ამ ინ­ტე­რე­სე­ბის კი­დევ უფრო მეტი გაღ­ვი­ვე­ბის­თვის სა­ჭი­რო იყო გა­ნათ­ლე­ბის სა­ზღვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბა. რო­დე­საც არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დავ­დე­ქით, ევ­რო­პა თუ ამე­რი­კა, ევ­რო­პა­ზე გა­ა­კე­თა არ­ჩე­ვა­ნი. ჩვენც ევ­რო­პა გვირ­ჩევ­ნია, რად­გან ჩვენს შვი­ლებს უჭირთ უცხო გა­რე­მოს­თან შე­გუ­ე­ბა და ჯო­ბია მშობ­ლებ­თან ახ­ლოს იყ­ვნენ” – გვი­თხრა თაკო ჩხე­ი­ძემ.

სამი შვი­ლის დე­დაა მო­დე­ლი და ბიზ­ნეს­ლე­დი ლიკა კვა­რა­ცხე­ლია. წელს სტუ­დენ­ტი გახ­და მისი და ვე­ტე­რა­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლის, მურ­თაზ შე­ლი­ას მე­ო­რე ქა­ლიშ­ვი­ლი ელე­ნე:

“ელე­ნემ და­ამ­თავ­რა სკო­ლა და სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ა­ში ჩა­ა­ბა­რა გა­რე­მოს დი­ზა­ი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე. მან უნა­რებ­შიც და სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ის გა­მოც­დებ­ზეც 100-პრო­ცენ­ტი­ა­ნი გრან­ტი აიღო, რაც ძა­ლი­ან მე­ა­მა­ყე­ბა. უკვე ორი სტუ­დენ­ტის დედა ვარ, შარ­შან ანა გახ­და სტუ­დენ­ტი (მო­დე­ლი ანა შე­ლია). რო­დე­საც ელე­ნე ბა­კა­ლავ­რი­ატს და­ამ­თავ­რებს, ხა­რის­ხის ასა­მაღ­ლებ­ლად სა­ზღვარ­გა­რეთ აპი­რებს გამ­გზავ­რე­ბას და სურს არ­ქი­ტექ­ტუ­რა­ზე გა­აგ­რძე­ლოს სწავ­ლა”, – გვი­თხრა ლიკა კვა­რა­ცხე­ლი­ამ.

წელს და­ამ­თავ­რა სწავ­ლა ყო­ფი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის და თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს პრეს­სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის ნინო თო­ლორ­და­ვას ვაჟ­მა ამი­კო ხა­ზა­ლი­ამ. ამი­კო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კა­ლათ­ბურ­თე­ლია და ბოლო წლე­ბია აშშ-ში ცხოვ­რობს. ის სწავ­ლას პენ­სილ­ვა­ნი­ა­ში, Scotland Campus-ში გა­აგ­რძე­ლებს. ამი­კო პრეს­ტი­ჟულ სას­წავ­ლე­ბელ­ში სპორ­ტუ­ლი სტი­პენ­დი­ით ის­წავ­ლის, რო­მე­ლიც მას სკო­ლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­კა­ლათ­ბურ­თო გუნ­დის მწვრთნელ­მა, ქრის ჩა­ინ­მა მი­ა­ნი­ჭა.

სტუ­დენ­ტი გახ­და დე­პუ­ტატ ირმა ინაშ­ვი­ლის ქა­ლიშ­ვი­ლიც. ნინი კევ­ლიშ­ვილ­მა ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ა­ბა­რა. თსუ-ში ის 100 %-იანი გრან­ტით მოხ­ვდა.

– ჩემ­მა ქა­ლიშ­ვილ­მა თა­ვად გა­და­წყვი­ტა გა­ნათ­ლე­ბის სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ღე­ბა და მეც ვფიქ­რობ, რომ სწო­რია ფუნ­და­მე­ტუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში მი­ღე­ბა. როცა ფა­კულ­ტეტს ირ­ჩევ­და, ალ­ბათ ჩემ­მა საქ­მი­ა­ნო­ბა­მაც მო­ახ­დი­ნა გავ­ლე­ნა. მი­ზან­და­სა­ხუ­ლია ნინი, ისე მე­ცა­დი­ნე­ობ­და მთე­ლი ეს წლე­ბი, ერთხე­ლაც არ შე­ვუ­წუ­ხე­ბი­ვარ.

– შე­საძ­ლოა ის თქვენს გვერ­დით ვი­ხი­ლოთ, რო­გორც თქვე­ნი თა­ნა­მებ­რძო­ლი?

– არა, ჩვენ არა­ერ­თხელ გვი­ა­სა­უბ­რია ამ თე­მა­ზე და ის ყო­ველ­თვის ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ექ­სპერ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტია. ამ­ბობს, რომ პო­ლი­ტი­კუ­რი ანა­ლი­ზი ხში­რად მი­კერ­ძო­ე­ბუ­ლია. ჩემი შვი­ლე­ბი ხში­რად აკ­რი­ტი­კე­ბენ ჩემს საქ­მი­ა­ნო­ბას და სხვა­თა­შო­რის ვით­ვა­ლის­წი­ნებ.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

340 Comments

 1. I think that what you said made a bunch of sense.

  However, think about this, what if you added a little information? I ain’t
  saying your content isn’t good., however suppose you added
  a post title that grabbed people’s attention? I mean სად ჩააბარეს
  ცნობილი დედების შვილებმა – “
  ევროპის წამყვან უნივერსიტეტში მოხვდა და ძალიან გვასახელა!” –
  qronika.ge is kinda plain. You could look at Yahoo’s
  front page and note how they create article headlines to grab viewers to open the links.

  You might add a video or a related picture or two to get people interested
  about what you’ve written. In my opinion, it might bring your website a little livelier.

 2. Thanks for some other fantastic post. Where else could anyone get that kind of info in such
  a perfect method of writing? I’ve a presentation next week,
  and I’m at the look for such info.

 3. hello there and thank you for your information – I have definitely
  picked up something new from right here. I did
  however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the site a lot of times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish
  loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your high quality score if ads and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much
  more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 4. Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has
  pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

  Here is my blog post :: slot online

 5. สล็อตเว็บตรง สล็อต PG ไม่ผ่านเอเย่นต์
  สมัครสล็อตpg ทดลองเล่นได้แล้วที่นี่ PGTHAI.CLUB
  สมัคร สล็อต pg แตกง่าย
  pg slot

 6. It’s actually a great and useful piece of info.
  I’m happy that you shared this usefl information with
  us. Please stay us up to date like this. Thank you for
  sharing.

 7. Hey! This is kind of off topic but I neeed some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinoing about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any points or suggestions?
  Cheers

 8. great publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 9. magnificent submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 10. Thank you for some other great post. The place else could anyone get that
  kind of info in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week,
  and I am on the search for such info.

 11. Howdy, і гead your blog occasionally and i own a similɑr
  one andd i wаѕ jսst curious іf you get a lot of spam comments?
  If s᧐ һow do ʏou reduce it, any plugin oг anything you can suggest?

  I get sߋ much lately it’ѕ driving me crazy ѕo ɑny
  support is verу mucһ appreciated.

  Here iis myy ρage: http://bvkrongbong.c

 12. excellent publish, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 13. Everything posted made a ton of sense. However,consider this, what if you added a little information? I mean, I don’t want totell you how to run your website, however what if you added a titlethat makes people desire more? I mean Romanticgetaway to the Cyclades islands or cultural holiday among the strikingartistic beauties of the Acropolis of Rhodes?– Greece Know How is kinda plain. You should look atYahoo’s home page and note how they create news headlines tograb viewers interested. You might add a video or a related pic ortwo to grab people interested about what you’ve got to say.Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

 14. I am sure this article has touched all the internet viewers, its really
  really nice post on building up new webpage.

 15. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely
  well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful information. Thanks for the post. I’ll certainly
  comeback.

 16. I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your site.
  It seems like some of the text in your content are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.

  Cheers

 17. Hello very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site
  and take the feeds also? I’m glad to seek out numerous useful info here in the put up, we’d like
  work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 18. It’s really a nice and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 19. Hola! I’ve been reading your web site for a while now and
  finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter
  Texas! Just wanted to say keep up the fantastic
  job!

 20. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web log!

 21. I dont usually post on many Blogs, still I simply needs to express gratitude continue the spectacular work. Ok unfortunately it’s once again time to get at school.

 22. Asialive88 mendatangkan buat anda link opsi yang dapat anda pakai jadi jalan cepat lain pada waktu melaksanakan login kalau situs khusus Asialive88 yang umum anda gunakan tak
  dapat dibuka karena internet positif. Link alternative yang telah disiapkan pastilah sah dari AsiaLive88 lolos dari situs phising yang dapat memberikan kerugian anda.
  Oleh karena itu buat mengelit hal semacam itu terjadi.

  Kami selalu siapkan link preferensi aktif yang dapat anda gunakan kapan pun serta dimana saja
  pada waktu keadaan apa saja. Kami kasih beberapa alternatif link opsi di bawah
  ini link yang dapat anda putuskan dan bisa anda permainkan.

 23. A payment could be the voluntary tender of money or its equivalent or of points of worth by a person bash (such as a particular person or enterprise) to a different in Trade for merchandise, or products and services furnished by them, or to fulfill a authorized obligation.

 24. Consequently When the instrument is subsequently dishonoured, the financial debt revives, along with the creditor may perhaps sue possibly to the instrument or on the first debt. The parties may well, having said that, concur that acceptance of a negotiable instrument shall work as an absolute payment, wherein case, In the event the instrument is dishonoured, the creditor could sue over the instrument but not on the initial debt. A payment could be made by the mere transfer of figures within an account with no dollars shifting arms. If products are approved in satisfaction of a financial debt, this constitutes payment.p2p추천

 25. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
  sources back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and my visitors
  would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you.
  Many thanks!

 26. wonderful post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 27. I think the admin of this web page is actually working hard in support of his web page,
  since here every data is quality based material.

 28. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into
  anything. I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates.

  Here is my page: dinosaur coloring pages

 29. When some one searches for his essential thing, therefore he/she wants
  to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 30. Great site. Plenty of useful information here. I am sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks on your sweat!

 31. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 32. Bullet Train relies on the Japanese novel written by Kōtarō Isaka and is about on a Japanese Bullet Train on a high-speed journey from Tokyo to Morioka with only a few stops on the trek.

 33. Should you wish to get yourself a tiny child in to a movie review, take into consideration whatever they may well like to do. Once they want to dancing, consider dance sessions, once they happen to be supporters of trains, have a gadget established and some publications.

 34. 742976 33798I basically couldnt go away your website before suggesting that I truly enjoyed the standard data an individual give on your visitors? Is gonna be back frequently to be able to inspect new posts. 930810

 35. Whether you are playing video games on the computer, cellular phone, a hand-held device, or even a gaming console, you may play box office on something that could have imdb movie set up or connect to the Internet. You will definately get the best from your box office expertise after looking at this post.

 36. In case you are a mother or father, ensure that the film they enjoy are ideal for them.You can check the rankings in the front side to be certain it’s ideal for your children. A lot of movie consist of aggressive or intimate articles to which you may not want your child getting into.

 37. Video film has swiftly overtaken the complete community. It’s a terrific way to destress and spend some time undertaking anything you love. There is actually a imdb movie available for anyone it might be really entertaining available. This article will offer you some tips on how to acquire more away from your video clip movies expertise.

 38. Make sure the monitor better. film in deserted structures or darkish caverns can create awesome setting, but your performance are affected. This can help you area your opponents quicker to area.

 39. Young children change their brains a regular basis. Owning an option will enable you to profit the Minions is a good one particular.

 40. Look for a yahoo internet site that will offer you unlimited downloading. These internet sites will often have mega libraries with an incredible number of tracks in the completely ready. They might also give you unlimited downloads in return for a one-time payment. Just be sure to check out the site has a variety of films available to download so that your options are not restricted.

 41. Always have a back-up of your films local library. Creating a large films catalogue loaded with yahoo could cost time and effort and funds. You don’t desire to shed those files. Do not expect a acquire buyer to provide you with to down load at no cost to you. Use online safe-keeping or external hardrives as back up your bing.

 42. Carry on with caution when yahoo movie from a number of the free of charge internet sites around. Hackers are popular for giving away totally free bing in order to distributed malware.

 43. Carry on with caution if you are planning to down load films from some of the cost-free internet sites.Hackers who wish to spread out infections typically do it by providing up free of charge yahoo movie downloading because they know individuals wish to hear.

 44. Stretch out the body out each and every 15 minutes when you’re playing a relevant video Jujutsu Kaisen 0 movie. You may cause your body to obtain repeating motions that happen to be necessary when actively playing Jujutsu Kaisen 0 should you don’t extend. Your muscles should be extended in order to avoid pains and development of blood clots.This is extremely very good for your health.

 45. Should you be a critical game player the chances are you have your favorites.Make sure you’re usually seeking Jujutsu Kaisen 0 imdb are on the market.You may enjoy playing a specific kind of Jujutsu Kaisen 0 movie that you enjoy playing.

 46. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 47. See the instructions for almost any hobby equipment that you buy. Keep where you do your hobby organized and wash it after each session. You may even look for a mentor to enable you to discover the best practices on how to go about your hobby. Your hobby can provide many years of pleasure when you always practice safety first.

 48. Share the hobby you need to do with other individuals. It’s random reasons for folks that which can make your life stand out. Your hobby can put an ideal chance to enjoy the company of others.Allow other folks to see your collections or the things you make. Show others what you’re included in. You could make new people and possibly learn several things you didn’t know.

 49. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Regards!

 50. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 51. Keep your area in which you do your hobby organized. This makes certain that you to identify everything you’re trying to find.Furthermore, it maintain your hobby area safe. You may not want an accident to occur since you were careless and left something dangerous lying around.

 52. An excellent hobby is fishing. Fishing is actually a hobby that will almost always be trending. It can be something which has gone by the exam of time. You have to show patience if you want to catch that truly big catch. It is possible to cook the fish or release it back into the water.

 53. great put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 54. If you’re always traveling, consider starting an accumulation of some item from the travels to bring back together with you once the trips are done. You could possibly collect pottery from special places, bottles of wine, postcards as well as wine. Irrespective of what’s with your collection, you will have a great list of reminders out of your journeys.

 55. For people who have an interest in making money over a hobby, they should decide on a name. Your company name is crucial for growing your new brand. It must be unique, memorable and related to the industry of your business.

 56. Go outside for any bike ride!Hobbyist riders find new trails to ride no matter what months. Bikes are something that you can be ridden throughout every season if you dress appropriately. This hobby that comes with its health and fitness benefits and the quantity of fun you may have.

 57. Share the hobby you are doing with other individuals. It’s random reasons for having folks that that make your daily life stand out. Your hobby can put a perfect ability to enjoy the company of others.Allow other folks to view your collections or what you make. Show others what you’re included in. You can create new people as well as learn a few things you didn’t know.

 58. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos
  to your blog when you could be giving us something informative
  to read?

 59. Stainless steel is a type of steel that is free from any type of impurities. This makes it very easy to clean and maintain. It is also very durable and can be used for a wide variety of purposes.

 60. You completed various nice points there. I did a search on the theme and found a good number of people will have the same opinion with your blog.

 61. Should you visit a shelter to follow a pet dog, use the wildlife towards the veterinarian at the earliest opportunity. Pet dogs in shelters could be ill or may are actually in contact with some viruses. You need to be sure that you receive your wildlife all the photographs it deserves ahead of bringing it home.

 62. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 63. Solar energy panels could be used to help make your house being an easy environmentally friendly power source. Introducing solar panels won’t demand a major investment at the beginning, but the cost savings of utilizing solar technology above a few years will more than make up for it. Once the sections have been in, and you might have the chance to sell a few of the capacity to your electrical business.

 64. An effective Bodies Bodies Bodies film would be to change your boiler. Older central heating boilers were made without thinking about Bodies Bodies Bodies imdb usage, however new central heating boilers are typically more potent. More recent boilers help by creating less fractional co2 as well as trim down the cost of your energy monthly bills.

 65. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out somebody with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s wanted on the internet, someone with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close