საზოგადოება

რუსეთი საბჭოთა კავშირში დაბადებულთათვის “გრინ-ქარდის” შემოღებას აპირებს

რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში (პარლამენტში) ამზადებენკანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც სსრკის ყოფილი მოქალაქეებიმიიღებენ ამერიკულიგრინქარდისანალოგს _ .. რუსულბარათს.

კანონპროექტმა, რუსი კანომდებლების აზრით, უნდა გააერთიანოს რუსები, რომლებიც რუსეთის საზღვრებს გარეთ აღმოჩნდნენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, აგრეთვე, გაამყაროს ენობრივი, ნათესაური კავშირები და დაიცვას რუსი ხალხის ფასეულობები უცხოეთში.

ყოფილი თანამემამულეები, რომლებსაც გადაეცემათ ასეთ ბარათი, სავარაუდოდ, მიიღებენ დამატებით შესაძლებლობებს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე: ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის, უფასო განათლების, სამედიცინო დახმარების უფლებას და სხვ.

ერთერთი პირობა, რომლის დაცვის შემთხვევაშირუსულიბარათიგაიცემა სხვა სახელმწიფოს წარმომადგენელზე, არისმტკიცებულება პირდაპირი ნათესაობისა რუსებთან ან სსრკისმოქალაქეებთან, ანურუსული ბარათისმიღების კანდიდატისმამა, დედა, ბებია ან ბაბუა უნდა იყოს საბჭოთაკავშირისმოქალაქე ან თვითონ კანდიდატს წარსულში უნდა ჰქონდესსაბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა.

კიდევ ერთი პირობაა რუსული ენის კარგად ცოდნა. ამასთანავე, კანდიდატი არ უნდა ეწეოდეს ისეთ მოღვაწეობას, რომელიც მიმართული იქნება რუსეთისა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ.

აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური კანონი არის სხვა ქვეყნებშიც, მაგალითად, მსგავსი კანონი მიიღეს პოლონეთის, სლოვაკეთისა და სხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებმა.

თუ რუსეთის პარლამენტი კანონპროექტს დაამტკიცებს, პირველი “რუსული ბარათი” უკვე 2018 წლიდან გაიცემა.

Read more: http://mpress.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close