რელიგია | ისტორია

როგორ გადაურჩა შაჰ აბასი ხორნაბუჯთან დამარცხებას?

იდგა წელი 1617, თვე – მაისი. ყიზილბაშთა ნაზამთრალმა, მშიერმა ურდომ მესამედ გადმოლახა ყაბრი-იორი და ქიზიყს დააცხრა. შაჰ-აბას I-ის ,,ბრაზის ცეცხლი ჯერ არ განელებულიყო“ გურჯთა ურჩობის გამო. ლაშქრის ერთი ნაწილი ბოდბის მონასტრის შემოგარენს შეესია. მათ გაიყოლეს ღოლამების უზბაშის ზამანბეგის დამსჯელი რაზმიც. უმთავრესი მხედრობა ციხე-ქალაქ ხორნაბუჯს შემოადგა თვით ,,მსოფლიო მბრძანებლის“ სარდლობით. აი, რას წერს ,,ქვეყნის დამამშვენებელი აბასის ისტორიის“ ავტორი ისკანდერ მუნში: ,,ის დიდებული ციხე მდებარეობს მაღალ და მიუვალ მთის წვერზე… მისი სიმაღლე ისეთია, რომ კარის ზღურბლიდან იმ ადგილამდე, სადაც მცველები დგანან, 560 კიბის საფეხური უნდა აიაროს კაცმა… იმ ციხეს წვიმის წყლის ასავსები ამბრის გარდა, ერთი წყაროც რომ ჰქონოდა, ვერცერთი დიდი ხელმწიფე ვერ დაიპყრობდა“.

არ აღმოაჩნდა ეს წყარო ხორნაბუჯს.

დამცინავი ხარხარით შეხვდნენ ქიზიყელები ,,ირანის მზის“ მუქარას. იოლად მოცელეს მოიერიშეთა რამდენიმე მწკრივი. მხნე წინამძღოლი ჰყავდათ. მამაცი სარდალი თამაზ ანდრონიკაშვილი, სახალხო გმირი, თამაზ ქიზიყელად ხმობილი. აქვე იყო ბრძენი შერმაზან ქართველი, ისიც ანდრონიკაშვილი. სამი მსგეფსი ერკინებოდნენ შაჰის ღაზიები მეციხოვნეებს, 21 დღე ფრიალებდა თავისუფლების დროშა ზესთა გოდოლზე. ცბიერი იყო შაჰ-აბას I – ,,უდაბნოს მელა“. ლტოლვილ ქართველებს: მოხუცებს, ქალებს, ბავშვებს განგებ უშვებდა ციხე-სიმაგრეში. თამაზ ქიზიყელს დამცველები აკლდებოდა, დასაცავი ემატებოდა. მალე ფსკერამდე დავიდა წყლის აუზები, გამოცარიელდა საწყობები. ზამან ბეგმა 200-მდე ტყვე მოიყვანა: ტანკენარი ასულები და უმწეო ბავშვები. ყველა მთავარ ჭიშკართან მორეკეს ,,უმეთვალყურეოდ“. ტიროდნენ ტყვეები, შველას ითხოვდნენ. ,,ნუ შემოუშვებთო, – ამბობდა შერმაზან ქართველი. – ვერც მათ დავიცავთ, უკანასკნელ მარაგს კი დავკარგავთო“, უკვე ერთი კვირა იყო, დღეში მხოლოდ მომცრო ფიალა წყალი ეძლეოდათ ციხიონთ. ,,ჩვენ თვითონ ამოვწყვიტოთ და მერე მტერს შევაკვდეთო“ – მოითხოვდნენ ყოღოთოსა და ჭოეთის ქვეხა-მამასახლისები.

ციხეში მყოფი იტალიელი პატრი ასეთ ამბავს მოჰყვა: ,,ვიკინგების გემი იძირებოდა, სიტყვა აიღო კაპიტანმა. ძმებო, – თქვა მან, – ნავებზე მხოლოდ ეკიპაჟის ნახევარი ეტევა. ვყაროთ კენჭი, ვისაც სიცოცხლე შეხვდება, ნავებზე გადაჯდეს, ვისაც სიკვდილი – ეზიაროს და გემზე დარჩეს. ყველას დაღუპვას ხომ სჯობია ერთი ნაწილის გაწირვა? ჰყარეს კენჭი ვიკინგებმა. ,,სიკვდილმისჯილებმა“ რაინდული შეძახილებით გააცილეს გადარჩენილნი“.

სდუმდა თამაზ ქიზიყელი, მართალი იყო ევროპელი პატრი. მაგრამ ციხეში ვიკინგები არ იდგნენ… ქართველობა ხომ მძიმე ტვირთი იყო ყოველთვის მათთვისვე! ეპისკოპოსმა მაქსიმე ბოდბელმა აღიმაღლა ხმა: ,,შემოუშვით, ღმერთი არ გაგვწირავს, წვიმას მოგვივლენს, გაივსებაო ამბარნი წყლისა“. გასწიეს მძიმე ურდული. სიხარული აღმოხდათ ,,ზოლეიხას სახის“ მზეთუნახავებს, აყიჟინდნენ ბავშვებიც. ვაგლახ! ნაადრევი აღმოჩნდა აღფრთოვანება. ჯერ მზემ გაგვწირა, ჩვენმა სათაყვანო მზემ (ხორნაბუჯი ხომ ,,მზის სამლოცველოს“ ნიშნავს). მზის ტაძარში ,,გვალვის სატანამ“ დაისადგურა. კირქვიან კედლებს ალმური ასდიოდათ. სიმშრალემ შეიწოვა ტენი. წყალი იკარგებოდა პირგახსნილ ღრიჭოებში. იგესლებოდნენ უხსენებელნი, აქეთ-იქით დასრიალებდნენ ყავისფერი ჯოჯოები.

დაუჩოქა ეპისკოპოსმა ღმერთს: წვიმა მოგვივლინეო, სამსხვერპლო კურატი შესწირეს წმინდა ელიას – ღრუბელთა გამრიგეს. ფუჭი იყო ყველაფერი, ხვატი ძლიერდებოდა. წმინდა ლაზარეს რიტუალიც გაიხსენეს. ღაღადებდა კაცი თუ ქალი: ,,ლაზარეო, ლაზარეო, აღარ გვინდა გორახი, ახლა გვინდა ტალახი!“ არა და არ გაიხსნა ცამ პირი. ,,თუ წვიმა გენანება, სეტყვა დაგვატეხეო“, ახლა ეს სთხოვეს წმინდა ელიას ხატს. მოვიდა სეტყვა, მუშტის ოდენა გაქვავებული წყლის გუნდები წამოუშინა, ჩახერგა ახლად აკვირტებული ალაზნისპირა ჭალები. თვითონ ციხეს სეტყვის ერთი კაკალიც არ მიჰკარებია. ,

“მართლაც ბრმა ყოფილაო, ელია!” – ამოიოხრეს ქიზიყელებმა.
ყიზილბაშებს კასრებით მოჰქონდათ წყალი ალაზნიდან, საჯაროდ ღვრიდნენ, ერთმანეთს აწუწებდნენ, აღიზიანებდნენ მწყურვალე მცველებს. განგაშით რეკდნენ წმინდა გიორგის ტაძრის ზარები, ამაოდ სთხოვდნენ შველას ბუნების ძალებს.

ოცდამეერთე დღეს ხორნაბუჯს ,,ქართლის ვალი“ მეფე ბაგრატხან ბაგრატიონი მოადგა. შაჰ-აბას I -ის ფირმანი მოიტანა: ,,ვისაც ქართლში გადასახლება გსურთ, ხელს არ შეგიშლით. შერმაზან ქართველს ეპატია დანაშული, თამაზ ქიზიყელთან კი, მესისხლეს სეფიანთა ტახტისა, ხმალმა უნდა გაგვასწოროს!“

ღრმად ჩაფიქრდა თამაზ ანდრონიკაშვილი. პირობა ურიგო როდი ჩანდა, მაგრამ სანდო კი იყო სისხლისმღვრელი ,,ირანის ლომი“? მიმოიხედა ირგვლივ, მდუმარედ იდგნენ მისი მამაცი თანამესანგრენი, მშიერნი, წყურვილით გათანგულნი. მიხვდა სარდალი, აღიარებდა შაჰი დამარცხებას, დათმობაზე მიდიოდა, ერთი კვირაც და აიყრებოდა ,,ძლევამოსილი ურდო“, სამარცხვინოდ გაიქცეოდა ასი ათასი სარბაზი ხორნაბუჯიდან. მაგრამ ციხიონიც დაუძლურებულიყო. სიცოცხლეს მისცემდა ერთსაათიან წვიმაში, მაგრამ…

– წყალი! – ტიროდა პატარა ბავშვი,
– წყალი! ქვითინებდა ძუძუგამშრალი დედა,
– წყალი! – კვნესოდა დაჭრილი!

ვეღარ გაუძლო გოდებას მეთაურმა.
კიდევ ერთი დღე დაიცადეს ქიზიყელებმა და ჩამოხსნეს ქართული დროშა ზესთა კოშკიდან…

უკანასკნელად ჩამორეკეს ზარებმა. გაბზარული ჰქონდათ ხმა. სამგლოვიარო რექვიემს რეკდა ცარიელი ტაძარი. ბაგრატ ხანი გაუძღვა ყელზე თოკმობმულ შერმაზან ქართველს. ლასლასით გავიდა ციხიდან რამდენიმე ასეული ,,დამარცხებული“. ბევრმა მახვილი ჩაიცა მკერდში, ბევრიც ,,ვაების ფრიალოდან“ გადაეშვა. წასვლისას ბაგრატ ხანმა წყლით სავსე სურა გადასცა თამაზ ქიზიყელს მალულად. ,,ვიცი, არ დანებდები, თუ სიცოცხლისათვის არ გეყოფა, სიკვდილისათვის მაინც მომაგრდიო“. ფეხმარდი მერანი ჰყავდა სპასპეტს, ზერდაგი, სახელად ,,შმაგი“. მთელი სურა ცხენს ჩაასხა პირში თამაზ ქიზიყელმა, მოეფერა ერთგულ მეგობარს, შემოიხვია ქართული დროშა და გარეთ გამოიჭრა. ცხენ-კაცმა ღოლამების, ღაზიების, თოფჩიების, შავისევანების რიგები გააპო, შაჰ-აბას I-ის თვალთა წინაშე 13 კაცი აჩეხა, გასცდა მოალყეთა ბანაკს, შაჰს ასძახა: ,,ისევ მიხილავ ბრძოლის ველზე!“ გაფრინდა ,,შმაგი“, შორს ჩამოიტოვა მდევარი. შურისძიებით გულანთებული მიჰქროდა ქართველი მხედარი დედოფლის-წყაროს ველზე.

და უცებ…

გახსნა ცამ პირი, კოკისპირული წვიმა წამოვიდა. თქეშმა კინაღამ ჩამოაქცია ხორნაბუჯის კედლები, წვიმის წვეთები სახეზე ეალერსებოდა ამხედრებულ მეომარს, ყურში იდუმალი ხმა ჩაესმა მხედარს: ,,შენმა სიმამაცემ მომიბრუნა გული შენსკენ, შეჩერდი, დაისვენე, შესვი წყალი, ვეღარ დაგეწევიან მტერნი შენნი!“

ატირდა ბოღმით თამაზ ქიზიყელი. შემოაბრუნა ცხენი, მიიჭრა წმინდა ელიას ხატთან, მახვილის დარტყმით შუაზე გააპო და ძალაგამოლეული პირქვე დაეცა. ხატის ძალამ კლდის ნატეხივით ისროლაო კაციცა და ცხენიც უფსკრულში – ამბობენ, ახლაც აგდიაო მთის ძირში უზარმაზარი ლოდი – თამაზ ქიზიყელი, ხატის რისხვით გაქვავებული.

სიმამაცემ ვერ აჯობა ავ ბედისწერას. არ იყო მაშინ ,,ჟამი ქართველთა“. იდგა შაჰ-აბას I-ის ტახტზე ასვლიდან ყველაზე ბედნიერი ,,ოცდამეთერთმეტე, ჰიჯრით – ასოცთამეთექვსმეტე, თურქ-სპარსთა კალენდრით – გველის წელიწადი. ქვეწარმავალთა საზეიმო გნიასი ისმოდა იმ წელს ქართულ მიწაზე.

რამდენიმე თვის წინ ვეწვიე წმინდა ელიას მთას. მომცრო ტაძარში სანთელი ავუნთე წინაპართა ხსოვნას. ვერსად დავლანდე თამაზ ქიზიყელის გაქვავებული ნაშთი. ქვევით, ათიოდე კილომეტრზე, ჭოეთის ნაფუძარზე ისევ წამოიმართა ხორნაბუჯი. აღორძინების მაცოცხლებელმა სიომ შთაბერა სული დაღუპულ რაინდს, ყრმის სახით მოევლინა სათაყვანო მხარეს.

წარსული ხომ მშობელია დღევანდელობისა, მომავლის გამომჭედელი. სწორედ ამაშია ქართველთა არსებობის დროის ღერძის მარადიული ბრუნვის საკრალური საიდუმლო.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

141 Comments

 1. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that
  “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you’ve done a fantastic job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome.
  Superb Blog!

 2. I enjoy what you guys are up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys
  to blogroll.

 3. Ahaa, its nice dialogue about this post at this place at this web
  site, I have read all that, so now me also commenting at this
  place.

 4. Howdy, I believe your site may be having web browser compatibility problems.

  When I take a look at your web site in Safari, it looks
  fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic blog!

 5. Thanks for the auspicious writeup. It in fact was a entertainment account it.
  Look complicated to more added agreeable from you!

  By the way, how could we keep up a correspondence?

 6. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got
  this from. thank you cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 7. Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..

  Any ideas? Thanks! ps4 https://bit.ly/3nkdKIi ps4

 8. Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
  might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back someday.
  I want to encourage you to continue your great writing,
  have a nice holiday weekend!

 9. I used to be recommended this web site through my cousin. I
  am no longer positive whether or not this publish is
  written by means of him as no one else realize such certain about
  my problem. You are wonderful! Thank you!

 10. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

 11. 95809 942745Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any suggestions? 995092

 12. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the very same area of interest as yours and my users would truly
  benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thanks!

 13. 497887 757733Oh my goodness! an incredible write-up dude. Thank you Nonetheless Im experiencing challenge with ur rss . Don know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx 412074

 14. Helpful information. Lucky me I found your site unintentionally, and I am stunned why this accident didn’t took place earlier! I bookmarked it.|

 15. Your style is very unique in comparison to other folks
  I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the
  opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 16. Hi I am so glad I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.|

 17. Hey there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.|

 18. Because the admin of this web site is working, no question very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.|

 19. A person essentially assist to make critically articles I might state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular submit incredible. Great activity!|

 20. Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!|

 21. I used to be recommended this blog through my cousin. I am no longer positive whether or not this put up is written through him as nobody else realize such designated about my difficulty. You are incredible! Thanks!|

 22. I do not even understand how I ended up here, however I believed this post was once good. I do not recognize who you’re however certainly you’re going to a famous blogger in case you are not already. Cheers!|

 23. I for all time emailed this weblog post page to all my friends, for the reason that if like to read it next my friends will too.|

 24. I need to to thank you for this excellent read!! I definitely loved every bit of it. I have you book marked to look at new things you post…|

 25. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 26. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.|

 27. If you are going for best contents like I do, just pay a quick visit this web site all the time for the reason that it presents feature contents, thanks|

 28. This is the right blog for anyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been written about for a long time. Excellent stuff, just great!|

 29. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.|

 30. You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.|

 31. It’s genuinely very complex in this busy life to listen news on TV, so I simply use the web for that purpose, and get the most recent news.|

 32. Spot on with this write-up, I really think this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!|

 33. Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 34. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!|

 35. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read content from other authors and practice something from their websites. |

 36. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless think of if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could certainly be one of the greatest in its field. Superb blog!|

 37. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!|

 38. I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you book-marked to look at new things you post…|

 39. You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.|

 40. It’s difficult to find knowledgeable people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks|

 41. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now ;)|

 42. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thank you|

 43. After looking over a handful of the articles on your web site, I really like your way of writing a blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me how you feel.|

 44. Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this good paragraph.|

 45. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!|

 46. It’s genuinely very complicated in this active life to listen news on TV, so I simply use internet for that purpose, and obtain the hottest information.|

 47. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 48. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?|

 49. I believe this is one of the so much vital info for me. And i’m glad studying your article. However should observation on some basic things, The website style is ideal, the articles is actually nice : D. Just right job, cheers|

 50. Hi there it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website is in fact fastidious and the people are actually sharing nice thoughts.|

 51. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 52. What’s up Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis, if so after that you will without doubt get fastidious experience.|

 53. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a excellent job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Chrome. Superb Blog!|

 54. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|

 55. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.|

 56. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

 57. Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage you to continue your great job, have a nice holiday weekend!|

 58. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. With thanks|

 59. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

 60. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 61. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out much. I’m hoping to offer something back and aid others such as you aided me.|

 62. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!|

 63. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

 64. Superb blog you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!|

 65. 172305 660336Following study a few of the content within your internet site now, we genuinely such as your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark web web site list and will also be checking back soon. Pls take a look at my web-site likewise and make me aware what you believe. 406098

 66. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks|

 67. Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.|

 68. First of all I want to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!|

 69. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.|

 70. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i’m glad to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot no doubt will make certain to don?t put out of your mind this web site and provides it a look on a constant basis.|

 71. It’s actually very complex in this busy life to listen news on TV, thus I just use the web for that reason, and obtain the hottest news.|

 72. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

 73. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

 74. Its like you learn my mind! You appear to understand so much about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you just could do with some to force the message house a bit, however instead of that, that is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.|

 75. Thank you for any other informative site. The place else could I get that kind of info written in such an ideal way? I’ve a undertaking that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out for such info.|

 76. Spot on with this write-up, I really believe that this site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!|

 77. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity to your submit is just great and that i could suppose you’re a professional on this subject. Fine along with your permission let me to grab your feed to keep up to date with drawing close post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.|

 78. Attractive component of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing in your augment or even I achievement you get admission to constantly fast.|

 79. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.|

 80. You are so cool! I don’t believe I have read anything like this before. So nice to find someone with some unique thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!|

 81. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 82. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the best in its field. Great blog!|

 83. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

 84. Hi, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s actually fine, keep up writing.|

 85. What’s up, this weekend is fastidious in favor of me, since this moment i am reading this great educational piece of writing here at my house.|

 86. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!|

 87. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help other users like its helped me. Good job.|

 88. I do trust all the concepts you’ve presented in your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for starters. May just you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.|

 89. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 90. Can I just say what a relief to uncover someone that really understands what they are discussing over the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you surely have the gift.|

 91. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!|

 92. Hello there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close