საზოგადოება

რამდენ მოქალაქეს აქვს წვდომა საკანალიზაციო სისტემაზე საქართველოში? _ სტატისტიკა გაგაოგნებთ

საქართველოს მხოლოდ 1.73 მილიონ მოქალაქეს აქვს წვდომა საკანალიზაციო სისტემაზე, ამის შესახებ საქსტატის ანგარიშიდან ხდება ცნობილი.

საქსტატის გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2016 წელს საქართველოში წყალმომარაგებით საქმიანობას ეწეოდა 18 საწარმო, რომელთა მიერ შინამეურნეობებისთვის მიწოდებული წყლის მთლიანმა მოცულობამ 207.9 მილიონი კუბური მეტრი შეადგინა.

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული იყო 2.27 მილიონი ადამიანი, რაც საქართველოს მოსახლეობის 61.0 პროცენტს წარმოადგენს. წყალარინების (კალანიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობამ 1.73 მილიონი (46.5%), ხოლო ჩამდინარე წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობამ 1.26 მილიონი (34%) შეადგინა.

სტატისტიკა რეგიონალურ ჭრილში არაა წარმოდგენილი, თუმცა სავარაუდოდ ქალაქებში კანალიზაციაზე წვდომის მაჩვენებელი ბევრად აღემატება რეგიონებში არსებულ მაჩვენებლებს.

Forbes-ის ცნობით, კანალიზაციაზე წვდომა ყველაზე დაბალია აფრიკის გაჭირვებულ ქვეყნებში, სადაც ის 15%-ზე დაბალია. მაგალითად ნიგერში ეს მაჩვენებელი 10%-ია, სამხრეთ სუდანში კი 6%.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

9 Comments

  1. 718989 223615Cheers for this excellent. I was wondering whether you were preparing of publishing related posts to this. .Keep up the exceptional articles! 151082

  2. 942850 611922thank you dearly author , I discovered oneself this internet internet site really useful and its full of excellent healthy selective info ! , I as well thank you for the amazing food program post. 309458

  3. 711109 93418This sort of wanting to come to a difference in her or his lifestyle, initial typically Los angeles Excess weight weightloss scheme is actually a large running in as it reached that strive. weight loss 171955

  4. 920417 980540Im glad I identified your post. I would never have made sense of this subject on my own. Ive read a few other articles on this topic, but I was confused until I read yours. 832039

  5. This post provides clear idea in favor of the new users of blogging, that actually how to do running
    a blog.

  6. 834636 584466Some genuinely wondrous function on behalf with the owner of this site, perfectly fantastic topic material . 233510

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close