რელიგია | ისტორია

მეფე-ერეკლეს მიერ გაცემული ბრძანება მამათმავლობის შესახებ

ჩვენ ირაკლი მეფემან, მპყრობელმან ქართლისა და კახეთისამან, ნება-ყოფლობითასრულერთიანად ჩვენის ქვეყნების თავადთა, აზნაურთა, დიდ-ვაჭართა და გლეხთა:ღვთისმოწყალებით ამას ზედა დიაღ გულდაჯერებულ ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არცყოფილა დაარც არის ამისთანა ავნი და ღვთისგანმარისხებელნი საქმენი, მაგრამ ჩვენხალხსვართხილებთ: თუ ვინმე ამისთანა საქმის მქნელი გამოჩნდესანმომწამლელნი, ან კაცისშემკრელნი, ან სიყვარულის და სიძულვილის წამლის მიმცემნი,ან ღვთის დიდადგანმარისხებლისა და მიუტევებელისა ფინთისა და მყრალისა დაცეცხლით საუკუნოდმწველისა მამათმავლობის მქმნელნი, მამალნი ანუ დედალნი,ესენი უნდა ძალიანი დასაანდაზო ჯაჯაებით (ჯაჯა-დამნაშავე კაცის ტანჯვა-წამება)დაიხოცნენ.

 

ეს განჩინება ყოველმა ეპისკოპოსმა თავის სამწყსოს საყდრებში თავის ხალხს წაუკითხონდა გააფრთხილონ“. (1767 წელი მეფე – ერეკლე)
წყარო: live24.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

17 Comments

  1. 409287 469060Safest the world toasts are made to captivate and also faithfulness to your wedding couple. Beginner sound system watching high decibel locations would be wise to always remember some sort of vital secret designed by presentation, which is your auto. greatest man speeches funny 56933

  2. 325068 132159Wonderful artical, I unfortunately had some issues printing this artcle out, The print formating looks just a little screwed over, something you may want to look into. 426367

  3. I still can not quite think that I could often be one of those studying the important suggestions found on your website. My family and I are sincerely thankful on your generosity and for giving me potential to pursue our chosen profession path. Many thanks for the important information I acquired from your site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close