რელიგია | ისტორია

„კავკასიელი არწივი“ – იმამი შამილი ქართველი იყო?

ინგლისელი ოფიცერი მანტეისი წერდა:,,ყველაზე ძვირფასი, რაც ალექსანდრე ბატონიშვილს ამქვეყნად დარჩა, მოწაფე და მიმდევარი შამილი იყო – მისი ასლი და კვალი შესახედავად და იდეებით, დაუძინებელი მტერი რუსეთისა!”

თამაზ ჩიქვანაია   სტამბულში პირველად სტუმრობისას, მასპინძლობას ბალალ (გიორგი) მემეშიში მიწევდა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასპირანტურაში სწავლისას გავიცანი. მისი არეული ლაზურ-ქართული, ჩემი მეგრული ფესვების წყალობით, მხოლოდ მე მესმოდა და მალე დავმეგობრდით კიდეც.  აია-სოფიას დიდებული ტაძრის მონახულების შემდეგ, ტოპ-კაპის მუზეუმში  წამიყვანა. იმდროინდელი შთაბეჭდილებებით არ დაგღლით, ერთ, ჩემთვის უინტერესო  ექსპონატთან გამაჩერა და მითხრა: — ეს მოსასხამი და ჩალმა დიდ იმამ შამილს ეკუთვნოდაო, როდესაც დაინახა რომ არც ამ ფრაზამ მოახდინა ეფექტი, დაამატა: იცი, რომ არსებობს ვერსია, რომლის თანახმადაც შამილი კავკასიის მთიანეთში გადახვეწილი ალექსანდრე ბატონიშვილის შვილიაო. ჩემი უნდობლობის გასაქარწყლებლად, შინ დაბრუნებულს, თავისი კვლევის ნიმუშები მიჩვენა. ამ ამბის დაბეჯითებით დადასტურება ძნელია, მაგრამ ვერსიის დონეზე მისი განხილვა თბილისში დაბრუნებულმა ვცადე და ასეთი შედეგი მივიღე.  ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივი ყველა ქართველი ქალი ელისაბედივით რომ აბუნტდეს… ალ.ფრონელის წიგნში „მთის არწივი შამილი“ ნათქვამია შამილის წარმომავლობაზე: „როდესაც ალექსანდრე ბატონიშვილი, ძე ერეკლე მეორისა იყო დევნილი რუსთაგან, მაშინ იგი გადაიხვეწა დაღესტანში, ავარში, სოფელ სოკოლოს, რომელიც არის გიმრის მახლობლად. ამ განდევნილობის ჟამში ალექსანდრემ, როგორც უცოლო ასაკოვანმა ვაჟკაცმა შეიყვარა რომელიმე ლეკის საშუალებით ერთი ლეკის, სახელად დენგაუს ცოლი, ქალი ლამაზი და მათი შეერთებიდგან დაიბადა შამილი, რომელიც განითქვა შემდეგ დაღისტნის იმამად და შეიქმნა ძლიერ განთქმული რუსების მტერი. თვით დენგაუ იყო კაცი ძრიელ ლაღი და სუსტი ჭკუის. ხელობა იმისი იყო მხოლოდ წყლის ზიდვა საკიდრით მდინარედგან და არა მეტი ხელობა მას არ შეეძლო. მცხოვრები იყო სოფელ გიმრის და, როგორც ამბობენ, არ შესძლებოდა მას სისუსტისა გამო შესრულება ცოლ–ქმრობის წესებისა.“ საკუთარი ვარაუდების მხარდასაჭერად ალ. ფრონელს მოჰყავს  შამილის თანამემამულეთა დასკვნებიც: „ამ თვალსაზრისს ადასტურებს მოხუც ლეკთაგან მოსმენილი გადმოცემებიც –  დედა რომ გაუწყრებოდა შამილს, მობეზრებული მისი ცელქობით, წააყვედრებდა ხოლმე: არ დასცხრები, შე გიაურო და გურჯის შვილოვო!“  ვაჟა-ფშაველას საინტერესო მოგონებები დარჩა დაღესტანში, ალექსანდრე ბატონიშვილის ცხოვრებაზე. სოფელ გიმრზე, სადაც ბატონიშვილი კარგა ხანს ცხოვრობდა;  ფშაური თქმულებაც ჩაუწერია ვაჟა–ფშაველას: „პირველად, როცა ბატონიშვილი ალექსანდრე გაიქცა და მტრობა გამოუცხადა რუსის მთავრობას, მიჰმართა მთას. ბატონიშვილს ყველგან უნდოდა მომხრეები ეშოვნა. ამ მიზნის მისაღწევად დაღესტანშიაც კი იმყოფებოდა. ფშავისა ხომ ხშირი სტუმარი იყო, სადაც ნათლიდედები და ნათლიმამები გაიჩინა. უამისოდაც ზოგიერთ ოჯახებთან ძლიერ დაახლოვებული იყო ბატონიშვილი. ერთი ამისთანა ოჯახი ხახა ქისტაურისა იყო, სადაც ერთხელ ქეიფობის დროს ბატონიშვილმა წარმოსთქვა თურმე: „ეჰ, მე იქნება ამოდენა ტანტალში უძეოდ მოვკვდე. თუმცა კი არც უძეო ვარ, მხოლოდ ის მენანება, რომ ჩემი თესლი დაღესტანში დარჩაო“.

წიგნში „ვაინახები და ქართველი მთიელები“ ხვთისო მამისიმედაშვილი შამილის მიერ საკუთარი წარმომავლობის ცნობის საინტერესო ინტერპრეტაციას იძლევა: „როგორც ცნობილია, ამ გარემოებას თვით იმამიც არ უარყოფდა. ვინ იცის, იქნებ გამარჯვების შემთხვევაში სურდა კიდეც კავკასიის გაერთიანება, თავის გამოცხადება ბაგრატიონთა მემკვიდრედ და თავზე საქართველოს სამეფო გვირგვინის დადგმაც“.  გარეშე მიუმხრობელი წყაროებიდან შამილის ქართული წარმოშობა დასტურდება „რუსეთის საიმპერიო კავშირ–ორდენის“ მიერ, ლოს–ანჯელესის და სამხრეთ კალიფორნიის არქიეპისკოპოს, მაღალყოვლადუსამღვდელოეს ანტონის რედაქციით გამოცემულ წიგნში: „რუსეთის საიმპერატორო ტახტის სამემკვიდრეო“, სადაც ვკითხულობთ: „მეფე ერეკლე II-ის ვაჟი ალექსანდრე კვლავაც ინარჩუნებდა მტრულ პოზიციას. მან დიდხანს დაჰყო დაღესტანში. იქ გავრცელებული გადმოცემით, შამილი მისი უკანონო ძე იყო.“     ინგლისელი ოფიცერი მანტეისი კი წერდა:,,ყველაზე ძვირფასი, რაც ალექსანდრე ბატონიშვილს ამქვეყნად დარჩა, მოწაფე და მიმდევარი შამილი იყო — მისი ასლი და კვალი შესახედავად და იდეებით, დაუძინებელი მტერი რუსეთისა!” შამილის ტყვეობაში 8 თვე გაატარა გრიგოლ ორბელიანის ძმამ ილიკო ორბელიანმა, რომელმაც ასე დაგვისურათა იმამი: „ტუჩებზე მუდამ ღიმილი დასთამაშებდა, ოდნავ გაპობილი ბაგედან ორი მწკრივი თეთრი კბილი მოუკრთოდა, რაც მოწმობდა მის ცბიერებასაც და გულკეთილობასაც. ინით შეღებილი წითური წვერიც ძალიან ამშვენებდა მის სახეს. ტანად საშუალო იყო, ჩამკვრივებული, ლამაზად ჩასხმული, იყურებოდა მეტად ბრგედ, ვაჟკაცურად. ამ წარმოსადეგ ადამიანს ისე ეჭირა თავი, თითქოს 35 წლის ვაჟკაციაო, მაშინ, როცა ბევრად ხნიერი უნდა ყოფილიყო. როდესაც პირველად თვალი შევავლე შამილს, მეტად მომეწონა თვითონაც, მისი მდიდარი ჩაცმულობაც და შეიარაღებაც, რაც კიდევ უფრო აძლიერებდა მის ვაჟკაცურ სილამაზეს და სიკისკასეს. თავზე ჩალმიანი წითელი ჩერქეზული ქუდი ეხურა, ტანთ ეცვა ახალუხი, ზემოდან წითელი მაუდის ჩოხა, სულ მოსირმული და ვერცხლის პატარა მასრებით მოქარგული. მხარზე ეკიდა ხმალი, წელთ ეკრა ქამარი, რომელშიც გარჭობილი ჰქონდა ორი დამბაჩა. წინ კიდევ ხანჯალი ეკიდა. ასეთი იყო შამილი.“

როგორც ცნობილია შამილის უთანასწორო ბრძოლა მარცხით დასრულდა, იგი ჩაბარდა გენერალ ბარიატინსკის და როდესაც დატყვევებული მიჰყავდათ, ორი კვირის შემდეგ ბადრაგის ერთი წევრისთვის უკითხავს ეს უკიდეგანო ტრამალები თეთრი მეფის საკუთრებააო? და დადებითი პასუხის მიღებისას უთქვამს: ამხელა მიწების პატრონს რატომ შეშურდა ჩემი ორი მთაო. 1859 წლიდან 1868 წლამდე შამილი რუსთა ტყვეობაში იყო.. დატყვევებიდან ერთი თვის თავზე იგი პეტერბურგში, იმპერატორ ალექსანდრე მეორესთან მიიყვანეს, თანაც, იარაღითა და ქამარ-ხანჯლით აღჭურვილი – რუსები გაგებით მოეკიდნენ იმ ფაქტს, რომ კავკასიელისთვის იარაღის აყრა შეურაცხმყოფელი იქნებოდა. ამაზე შემდგომში მთელი ევროპა წერდა. ამ შეხვედრის დროს იმპერატორს შამილისთვის უთქვამს: მონანიება არ არის საჭიროო და მეგობრობა შესთავაზა. ალექსანდრე მეორემ შამილსა და მისი ოჯახის 22 წევრს პენსია დაუნიშნა 20 ათასი მანეთის ოდენობით, პლუს შამილს ცალკე – 15 ათასი მანეთი. როგორც მაშინდელი პრესა წერდა, ეს თანხა აღემატებოდა 1850-1851 წლებში მთლიანად შამილის იმამათის მეომართა მიერ მოპოვებულ ნადავლს. საინტერესოა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შამილი კალუგაში დაასახლა და იქ „კავკასიური სახლი” აუშენა, რომელსაც ეზოში მეჩეთიც ჰქონდა.

შამილის უკანასკნელი თხოვნა იყო, რომ  ნება დაერთოთ მისთვის, მექაში წასულიყო და მაჰმადიანთა წმიდა ადგილები მოელოცა. იმპერატორის ნებართვით შამილი მექაში გაემგზავრა, გზად სტამბულში შეჩერებულა, სადაც იმ დროის ფადიშაჰს აბდულ-აზიზს მიუწვევია, მაგრამ თურქებზე განაწყენებულ შამილს მიწვევა არად ჩაუგდია, სალოცავები მოილოცა და გზა გააგრძელა. ეს, გაუგონარი საქციელი სხვას არავის ეპატიებოდა, თუმცა შამილის ავტორიტეტს ვერც თურქი მონარქი აღუდგა წინ. მექაში ჩასულმა ღმერთს შესთხოვა, რომ მისი ცხოვრება ამ წმინდა მიწაზე დასრულებულიყო. მართლაც, ამ პერიოდში, კერძოდ, 1871 წელს, იგი ქალაქ მედინაში გარდაიცვალა. „კავკასიელი არწივი” – შამილი დაკრძალულია მუსლიმანთა უწმიდეს ადგილზე – ჯანიათ-ალ-ბაქირის სასაფლაოზე.  შამილის შესახებ ბევრი  ტყუილ-მართალი ლეგენდა არსებობს; როგორც თავში მოგახსენეთ,  ეს ამბებიც ამ კატეგორიაში გადის, პრეტენზია არა, მაგრამ ვერსიის დონეზე არსებობის უფლება უდავოდ აქვს. მთავარი კი რატომაც მოგითხრეთ, ის გახლავთ, რომ საინტერესო მგონია და იმედი მაქვს „სპუტნიკ“-ის მკითხველებიც ინტერესით გაეცნობიან.

Read more: https://sputnik-georgia.com

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

231 Comments

 1. Just wish to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 2. You’re so cool! I do not believe I have read anything like this before.
  So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this issue.
  Seriously.. thank you for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with some originality!

  My blog post; love138 slot game list – https://918kiss-m.com/love138/,

 3. Today, I went to the beach front with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
  but I had to tell someone!

  Also visit my webpage lionking888 for ios

 4. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my very own website and would like to know where you
  got this from or exactly what the theme is called. Appreciate
  it!

 5. Thanks for every other great post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal means
  of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 6. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same
  topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 7. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and
  in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 8. Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Also visit my site – scr wukong333 (Minnie)

 9. Thanks so much pertaining to giving my family an update on this issue on your web site.
  Please realise that if a completely new post appears or
  in case any changes occur on the current posting, I would be
  interested in reading more and learning how to make
  good utilization of those tactics you discuss.
  Thanks for your efforts and consideration of other individuals
  by making your blog available.

  My page kebe.top

 10. I am now not certain where you’re getting
  your info, but great topic. I needs to spend a while finding
  out more or figuring out more. Thank you for excellent information I was on the lookout for this info for my mission.

  Take a look at my blog post joker388 download apk

 11. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year
  and am concerned about switching to another
  platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

  Feel free to surf to my web site; epicwin slot game list

 12. This is very interesting, You are a very skilled
  blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Feel free to surf to my homepage … game mega88

 13. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and
  tested to see if it can survive a forty foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she
  has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone!

  Here is my homepage :: akaun test club suncity

 14. We are a group of volunteers and opening a new
  scheme in our community. Your web site provided us with valuable
  info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to
  you.

  Here is my web site :: 3win8 test id free – 918kiss-m.com,

 15. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject.
  Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

  Feel free to visit my site :: kebe.top

 16. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is
  attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly again as exactly the same nearly very often inside case
  you shield this increase.

  Also visit my webpage :: khoquet.com

 17. I simply wanted to post a small remark in order to say thanks
  to you for all the pleasant tips and tricks you are placing on this website.
  My time consuming internet search has finally been honored with wonderful suggestions to write about with my friends.
  I ‘d point out that many of us site visitors actually are unquestionably lucky to live in a remarkable place with many brilliant people with good methods.
  I feel truly lucky to have discovered your webpage and look forward to some more brilliant minutes reading here.
  Thanks again for a lot of things.

  My website; bbs.yunweishidai.com

 18. It is appropriate time to make a few plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I desire to counsel you few interesting things
  or tips. Perhaps you could write subsequent articles regarding this
  article. I want to learn more issues about it!

 19. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 20. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go
  over the same topics? Appreciate it!

  my web page :: http://www.bao10jie.com

 21. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing. Either way, great
  blog and I look forward to seeing it develop over time.

  Have a look at my homepage; kebe.top

 22. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and
  I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 23. I have been exploring for a little bit for any high
  quality articles or weblog posts in this kind of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this
  site. Reading this info So i am happy to express that I
  have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I so much indubitably will make sure to do not forget this website
  and give it a glance on a constant basis.

 24. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and
  appearance. I must say you have done a excellent job with this.
  In addition, the blog loads very quick for me on Firefox.
  Superb Blog!

 25. You really make it appear really easy with your presentation however I in finding this matter to be actually one thing that
  I believe I might by no means understand. It kind of feels too complicated and very huge for me.
  I am looking ahead for your next put up, I will try to get the cling of
  it!

  Feel free to visit my website – grazebo.com

 26. Appreciating the time and effort you put into your site and detailed information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  my site :: kannikar.com

 27. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info
  a lot. I was looking for this particular info for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Feel free to visit my site … https://grazebo.com

 28. It is the best time to make a few plans for the
  longer term and it is time to be happy. I’ve learn this publish
  and if I may I desire to suggest you some attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles relating to this article.
  I wish to read even more issues about it!

  Also visit my web site Vickie

 29. This is really fascinating, You’re an excessively professional blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to searching for extra of
  your excellent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 30. Definitely imagine that which you said. Your favorite reason seemed to
  be at the internet the easiest factor to have in mind of.
  I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider issues that
  they just do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined
  out the entire thing without having side-effects
  , other folks could take a signal. Will likely be again to
  get more. Thank you

  Here is my homepage; http://www.atomy123.com

 31. Helpful info. Lucky me I found your web site by accident, and
  I am surprised why this twist of fate didn’t took place earlier!
  I bookmarked it.

  Check out my homepage; khoquet.com

 32. With havin so much content do you ever run into
  any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either
  authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being ripped
  off? I’d certainly appreciate it.

  Here is my web blog … kebe.top

 33. This is a great tip particularly to those fresh
  to the blogosphere. Brief but very precise information…
  Thank you for sharing this one. A must read article!

  Check out my homepage; grazebo.com

 34. Thank you for your site post. Thomas and I are actually saving for our new e-book on this matter and your blog post has made all of us to save
  money. Your thoughts really solved all our inquiries.
  In fact, a lot more than what we had acknowledged prior to when we came upon your excellent
  blog. I no longer nurture doubts and a troubled mind because you have attended to all of our needs right here.
  Thanks

  My blog post: grazebo.com

 35. Having read this I believed it was really
  enlightening. I appreciate you finding the time and energy to
  put this information together. I once again find myself personally spending way
  too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  Here is my web-site http://www.fles.hlc.edu.tw

 36. This is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise info? Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

  my blog; chedc.net

 37. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!

  Here is my homepage … https://rucame.club

 38. I create a comment whenever I especially enjoy a article on a site or if I have
  something to add to the conversation. Usually it’s caused by the passion displayed in the article I looked at.

  And after this post „კავკასიელი არწივი“ – იმამი შამილი
  ქართველი იყო? – qronika.ge.

  I was excited enough to post a commenta response 🙂
  I do have a few questions for you if it’s okay. Is it
  only me or do some of these remarks come across like left by brain dead people?
  😛 And, if you are writing on other social sites, I would
  like to follow you. Would you list all of your shared pages like
  your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Also visit my website … forum.adm-tolka.ru

 39. I’m honored to get a call coming from a friend when he observed the important points shared on your site.
  Reading through your blog article is a real great experience.
  Thanks again for taking into account readers like me, and
  I wish you the best of achievements as a professional in this field.

  Also visit my blog post … xajm168.com

 40. Having read this I believed it was very informative.
  I appreciate you taking the time and energy to
  put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  Stop by my homepage; https://www.youyou.club

 41. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
  quickly.

  Visit my homepage: kebe.top

 42. It?s difficult to find knowledgeable people for this topic, however,
  you sound like you know what you?re talking about! Thanks

  Here is my homepage … kebe.top

 43. I am writing to let you be aware of what a brilliant experience my daughter gained reading your web site.
  She picked up plenty of things, which included what it is like to have an amazing giving mood to make men and women clearly know precisely chosen complicated issues.

  You undoubtedly surpassed her expectations. Thank you for delivering those
  good, trustworthy, edifying and as well as cool thoughts on this topic to
  Ethel.

  Feel free to visit my blog … Syreeta

 44. hey there and thank you for your info ? I’ve definitely picked up anything new from right here.

  I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the website many times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but
  slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting
  content. Ensure that you update this again very soon.

  Also visit my page :: Quad Air Drone

 45. Excellent post! We will be linking to this particularly great content on our site.
  Keep up the good writing.

 46. Pingback: keto sausage gravy
 47. Опытные психотерапевты и психологи.
  Консультация психолога Приглашаем вас
  на консультации детского психолога.

  Рейтинг психологов. Консультация психолога в Киеве Консультация у психолога.

  Сімейні консультації. Психотерапия онлайн!

 48. whoah this weblog is wonderful i love reading your posts. Stay up the great work! You realize, many individuals are searching round for this info, you could help them greatly. |

 49. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please additionally talk over with my website =). We could have a hyperlink exchange contract among us|

 50. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 51. I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new things you post…|

 52. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!|

 53. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!|

 54. you are truly a excellent webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a great job in this matter!|

 55. I am not certain the place you’re getting your info, but good topic. I must spend a while learning more or figuring out more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 56. You really make it appear so easy along with your presentation however I to find this matter to be actually one thing that I feel I’d never understand. It seems too complex and extremely vast for me. I’m taking a look forward in your subsequent put up, I will attempt to get the grasp of it!|

 57. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 58. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different users like its helped me. Great job.|

 59. Right here is the right site for anybody who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just great!|

 60. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 61. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all vital infos. I would like to peer extra posts like this .|

 62. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!|

 63. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.|

 64. I’ll right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may subscribe. Thanks.

 65. You have an one-of-a-kind skill. Your drafting talents are really impressive. Kudos for uploading material on the internet and instructing your readers.

 66. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 67. My relatives every time say that I am wasting my time here at web, except
  I know I am getting know-how every day by reading thes good posts.

 68. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you
  should write more on this subject, it might not be a taboo matter
  but typically people do not speak about these topics. To the next!
  Many thanks!!

 69. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how
  could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea

 70. Down repay though you are parcel of the far-reaching pharmasave trade-mark, you are still the small city neighborhood http://www.azithromycintok.com that provides familiar and caring amenities to your community. Bleeding incomparable these days to find that kind of heed to purchaser care.

 71. Collecting drug because of inhaler. “Yes, a moment ago got it (Thursday)! Will be fit on Monday, or if pressing Saturday”. Why? Deceive you not got one? If not I liking to somewhere else. “Cool one’s heels, I’ll check.” Yes it will be about in 5 minutes ! Basically in the seventh heaven to fob customers inaccurate if they can’t be bothered to do their role at zpack us.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close