საინტერესო

იპოვე შენი სახელის ისტორია

აკაკი

(ბერძნული)”არ-ავი”,ე.ი.”უბოროტო”,”უზაკველი”,”კეთილი”.ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული სახელია ამჟამად საქართველოში,რასაც განსაკუთრებით შეუწყო ხელი დიდი პოეტის აკაკი წერეთლის პოპულარობამ.მისი შემოკლებული,საალერსო ფორმებია:აკა,აკი,აკო,კაკო, კაკუნა.აკაკი(აკაკის ხე)მცენარესაც ჰქვია.იმავე ძირისგანაა ნაწარმოები აგრეთვე მეორე მცენარის სახელი–აკაცია.

ალეკო

(ბერძნული)”მცველი”.

ალექსანდრე

(ბერძნული)”მცველი ვაჟკაცი”,”მამაცი მცველი” (კომპოზიტია,რომლის ნაწილებიც ცალ-ცალკე გვხვდება საკუთარ სახელად:ალეკო-“მცველი”,ანდრე-“მამაცი”. გვხვდება ქალის სახელიც–ალექსანდრა.ამ სახელით ცნობილია არაერთი მოწამე–ქალიც და კაციც.აქედანაა გვარი ალექსანდრია.საალერსო ფორმებია:ალე,ალიკო,ალიოშა, სანდრო,საშა.

ალექსი

(ბერძნული)”მცველი”.აქედანაა გვარები:ალექსიშვილი, ალექსაშვილი,ალექსიძე.საალერსო ფორმებია:ალე,ლექსო.

ალმასხან

(თურქული)კომპოზიტი სახელია,სადაც იმავე ალმას საკუთარ სახელს დართული აქვს თურქული ენის დამახასიათებელი სუფიქსი(წარმოშობით–საპატიო ტიტული) ხან.ანალოგიურად ნაწარმოები სახელებია:დურმიშხან, მირზაყან||მურზაყან,არზაყან და სხვ.

ალუდა

გვხვდება მთის კილოებში.ამ სახელს ატარებდა ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთი პოემის გმირი–ალუდა ქეთელაური. არსებობს მოსაზრება,რომ ეს სახელი ეტიმოლოგიურად ლუდს უკავშირდება და ჩვენში შემოსულია ოსურიდან ან სკვითურიდან(ვ.აბაევი,მ.ანდრონიკაშვილი),მაგრამ ეს მოსაზრება საეჭვო ჩანს.ალუდა დაკავშირებული უნდა იყოს ცნობილ აღმოსავლურ სახელთან ალადინ-თან,რომლის ამოსავალი ფორმაა ალაუდინ და არაბულად ნიშნავს” რწმენის სიმაღლეს”.თავდაპირველად ეს იყო მუსულმანური ქვეყნების მმართველთა ტიტული,რომელიც XIV-XV საუკუნეებიდან შედარებით დაბალი რანგის ჩინოვნიკებმა და ვაჭრებმა დაისაკუთრეს.ბოლოს იგი საკუთარ სახელად იქცა და ფართოდ გავრცელდა,განსაკუთრებით შუა აზიისა და ვოლგისპირეთის თურქულენოვან ხალხებში,რომელთა ენების ფონეტიკურ კანონზომიერებათა მიხედვით გაჩნდა ნაირფერი ვარიანტები:ალოუდინ,ალოვუტდინ,ალოვადინ,ალოვიდინ… ამ ფორმათა შეკვეცისა და გაქართულების შედეგია ალუდა, ალადა,ალადო,რომლებიც საფუძვლად უძევს ქართულ გვარებს:ალუდაური,ალადაშვილი,ალადოშვილი.

ამბროსი

(ბერძნული)”უკვდავთა(ღმერთთა)წილხვედრი”,”ღვთაებრივი”,”საღვთო”.

ამირან

ქართული ხალხური ეპოსის გმირის სახელია,რომელსაც ქართულში მნიშვნელობის დამაჯერებელი ახსნა არ მოეპოვება.შეიძლება კავშირი ჰქონდეს არაბულთან,სადაც ამირ(“წინამძღვარი”)დაალი(“მაღალი”)ცალ-ცალკეც და ერთადაც გვხვდება საკუთარ სახელებად.ამირ შედის აგრეთვე რამდენიმე სხვა სახელის შემადგენლობაში, რომლებიც ამჟამად ქართულში პიროვნულ სახელებად აღარ გვხვდება,მაგრამ დაცულია გვარებში:ამირასლანაშვილი, ამირბეგიშვილი,ამირგულაშვილი,ამირხანაშვილი,ამირჯანაშვილი.ცალკე ამირ-ისაგან ნაწარმოებია გვარი ამირიძე.ამირან დარეჯანისძე კლასიკური ხანის ქართული საგმირო-სარაინდო ეპოსის”ამირანდარეჯანიანის”მთავარი გმირია.

ანა

(ძველი ებრაული) “სასურველი”, “სანდომიანი”, “საამო”. ღვთისმშობელ მარიამის დედის სახელია. ამასთანავე ეს სახელი ერქვა წინასწარმეტყველს და რამდენიმე მოწამეს. სახარებასა და სხვა უძველეს ტექსტებში გვხვდება ორგვარი დაწერილობით (ანა||ანნა): “იყო ანა (მუნ ანნა ჩ) წინასწარმეტყუელი, ასული ფანუველისი” (DE ლუკა 2, 36). მოფერებითი ფორმებია: ანო, ანუკა, ანიკო, ანი

ანასტასია

(ბერძნული) ” მკვდრეთით აღმდგარი “, ” სიცოცხლეს დაბრუნებული “. იგივე ფუძე გვხვდება ვაჟის სახელადაც (მათ შორის არიან მოწამენიც). ბერძნულში ერთი ფუძიდან ნაწარმოები ქალისა და ვაჟის სახელები ფორმით განსხვავებულია: ანასტას და ანასტასია, ათანასე და ათანასია, ალექსანდრე და ალექსანდრა, ევგენი და ევგენია… სხვა ენებში ეს განსხვავება ზოგან შენარჩუნებულია, ზოგან – არა. ქართულში ანასტასია მხოლოდ ქალის სახელად გვხვდება, ვაჟის სახელი ანასტასი კი თარგმნილია (ესაა აღდგომელა, რომელიც დღეს სახელად აღარ გვხვდება, მაგრამ შემონახულია აღდგომელაშვილის გვარში). ანასტასიას შემოკლებული ფორმებია: ტასო, ტასიკო, ნასტა, ნასტია.

ანზორ

(ქართული)”აზნაური”,”თავისუფალი”.ქართული სიტყვა პირველად საკუთარ სახელად უქცევიათ და თავისებურად გადაუკეთებიათ ჩრდილო კავკასიის ხალხებს.მთიელ პერსონაჟთა სახელად ის გამოიყენა ჯერ ალექსანდრე ყაზბეგმა(მოთხრობა”ელისო”),შემდეგ–სანდრო შანშიაშვილმა (პიესა”ანზორ”).ამ ნაწარმოებთა მეშვეობით ეს სახელი საქართველოშიც პოპულარული გახდა.

ანტონ

(ბერძნული)ზუსტად არ ითარგმნება,თარგმნიან როგორც” მეომარს “,”ომში ჩაბმულს”,წინამძღოლს”,მეთაურს”.ეს სახელი საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების პირველივე ხანებიდან გახდა პოპულარული,რაც დაკავშირებულია ეგვიპტელი ქრისტიანი ბერის,” მონაზვნობის მამად”წოდებული ანტონ დიდის სახელთან (III-IV სს)მისი”სწავლანი”და ეპისტოლენი ადრევე უთარგმნიათ ქართულად და რამდენიმე რედაქციით არის დაცული ძველ ხელნაწერში.ქართველ საეკლესიო და პოლიტიკურ მოღვაწეთაგან ამ სახელით ცნობილია ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესი ანტონ გნოლისთავისძე (XII-XIII სს.)გელათის მთავარეპისკოპოსი ანტონ გელათელი(XVI ს.II ნახ.),მწერალი და მეცნიერი, პირველი ქართული მეცნიერული გრამატიკის ავტორი, კათალიკოსი ანტონ I(1720-1788 წწ.),კათალიკოს-პატრიარქი ანტონ II(1764-1827 წწ.)და სხვ.ამ სახელიდან წარმოდგება ქართული გვარები:ანტონაშვილი,ანტონიშვილი ანტონიძე,რუსული-ანტონოვი.

არსენ

(ბერძნული)”მამაცი”,”ვაჟკაცი”.ამ სახელით ძველთაგანვე ცნობილია არაერთი ქართველი მოღვაწე,განსაკთრებით_ სასულიერო პირთა შორის:კათალიკოსი არსენ I დიდი, საფარელი(დაახლოებით 820/830-877/887 წწ.),არსენ II, ქართლის კათალიკოსი(დაახლ. 955-980 წწ.),არსენ ბერი_ დავით აღმაშენებლის სულიერი მოძღვარი(XI-XII სს.), არსენ იყალთოელი_ფილოსოფოსი,მწერალი,ჰიმნოგრაფი(XI-XII სს.),არსენ ბულმაისიმისძე_მწერალი,საქართველოს კათალიკოსი(XIII ს. I ნახ.)და სხვ.ამ სახელისაგან ნაწარმოებია გვარები:არსენიშვილი,არსენიძე,არსენაშვილი, არსენაძე.

არჩილ

(ირანული)”სწორი”,”წრფელი”,”მართალი”,”ნათელი”,” მადლმოსილი”.ერთ-ერთი უძველესი და ძალზე გავრცელებული სახელია,რომელიც ამ ფორმით მხოლოდ ქართველებში გვხვდება.ცნობილია ქართლის ერისმთავარი არჩილი (VIII ს.),რომელიც ქრისტიანული სარწმუნოებისათვის ეწამა და ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა.კარგად არის ცნობილი აგრეთვე მეფე-პოეტი არჩილი (1647-1713 წწ.).

ასლან

(თურქული)”ლომი”,მოგვიანებით შეიძინა”გმირის”,”გოლიათის”,”დიდის” მნიშვნელობა.ამოსავალი ფორმაა არსლან, რომელიც გვხვდება ჯერ კიდევ”ტბეთის სულთა მატიანეში”:”სულისა ბალასძისა არსლანისსა შეუნდვენ ღმერთმან” (XII-XIII სს.)გამარტივებული ფორმა ასლან დასტურდებაXVI ს-დან.მისგან ნაწარმოები გვარებია: ასლანიშვილი,ასლანიკაშვილი,ასლანიძე.

ბაგრატ

ქართველ მეფეთა საგვარეულო სახელია.ეს სახელი ერქვა რამდენიმე მეფესა და ერისმთავარს,მოყოლებული ბაგრატ I კურაპალატიდან,რომელიც იყო გრიგოლ ხანძთელის თანამედროვე,ტაო-კლარჯეთის მთავარი(826-876 წწ.)გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე იყო ბაგრატ დიდი (X ს.60-იანი წლების დასაწყისი–1014 წ.),რომელმაც სათავე დაუდო ბაგრატიონთა დინასტიას.აქედან მოდის გვარი ბაგრატიონი.ბაგრატი სომეხ მეფეთა საგვარეულო სახელიც იყო.წარმოშობით ამ სახელს უკავშირებენ ძვ.სპარსულს: აგადატა-“ღვთის ბოძებული”, “ღვთის წყალობა”(ასეთი შინაარსის საკუთარი სახელები ხშირად გვხვდება სხვადასხვა ენაში,მაგალითად:ბერძნული თეოდორე,დოროთე,სლავური ბოგდან,თურქული ალაჰვერდი,სომხური ასტვაწატურ,ქართული წყალობა).არსებობს ბაგრატის სხვაგვარი განმარტებაც:”ღვთის შექმნილი”,”ღვთის მიერ დაცული”.

ბადრი

(არაბული)”სავსე მთვარე”,გადატანით-“სრულქმნილი”.ეს სახელი ჰქვია ზღაპრული ამირანის ძმობილს.მისგანაა მიღებული გვარები:ბადრიძე,ბადრიშვილი,ბადრიაშვილი

ბათუ

წარმომავლობა დაუდგენელია.შესაძლოა უკავშირდებოდეს სპარსულ ბათურ-ს ან მონღოლურ ბათო-ს,ზოგის აზრით ურარტული სახელია,ზოგი კი ებრაული ბართლომე-ს შემოკლებულ ფორმად მიიჩნევს.ამ სახელით ცნობილია მოწამე ხუცესი,რომლის ხსენების დღეა 26 მარტი.

ბაია

როგორც ჩანს, ქართული მინდვრის ყვავილის სახელია ქცეული ქალის სახელად (შეადარეთ: ია, ვარდო, ენძელა…). ბაია გვხვდება ვაჟის სახელადაც, საიდანაც მიღებულია გვარი ბაიაშვილი (ისტორიული დოკუმენტებში დასტურდება XIII ს-დან), მაგრამ ეს ვაჟის სახელი სულ სხვა წარმოშობისა უნდა იყოს.

ბაკურ (ირანული)”ღვთის შვილი”,”ძე ღმრთისა”.ეს სახელი ქართულში გავრცელებულია უძველესი ხანიდან,გვხვდება ჯერ კიდევ პალესტინის ქართულ წარწერებში (V ს.30-40-იანი წლები):”და ძუძეეულნი მათნი ბაკურ და გრი-ორმიზდ და ნაშობნი მათნი, ქრისტე… შეიწყალენ.ამენ”. აქ ნახსენებია პეტრე იბერის პაპა(დედის მამა)–ბაკურ დიდი, მეფე ქართლისა.ბაკური ერქვა საქართველოს რამდენიმე სხვა მეფესა და დიდებულსაც II-VIII საუკუნეებში.წინათ გვხვდებოდა აგრეთვე მისგან ნაწარმოები პიროვნული სახელი ბაკურიანი(მაგ.,ერთი ბაკურიანი,ბალდადისძე,ქართლის ერისთავი იყო VII-VIII სს-ში).ბაკურისაგან ნაწარმოებია სახელი ჯამბაკურ,გვარები:ბაკურაძე,ბაკურიძე,ბაკურია,გეოგრაფიული სახელები:ბაკურიანი,ბაკურციხე,ბაკურხევი და სხვ.

ბაქარ

(ქართული)ზოგი მკვლევარის აზრით,შესაძლოა ქართული ფორმა იყოს ბაკურ-ისა,რომელიც წარმოშობით ირანული სახელია და”ღვთის შვილს” ნიშნავს.უფრო დამაჯერებელი ჩანს მისი დაკავშირება არაბულ პიროვნულ სახელთან–ბაქრ( “ახალგაზრდა აქლემი”).უთუოდ აქედან მოდის გვარები:ბაქრაძე და ბარქაია,ბაქარ-ისაგან ნაწარმოებია გვარი ბაქარაშვილი,შესაძლოა მისგანვე იყოს მიღებული ბაკარიძე და ბაქანიძე.

ბაჩანა

ქართული სახელია,”ტანმორჩილს” ნიშნავს(წარმოშობით უკავშირდება სპარსულ სიტყვას:ბაჩა-“ბავშვი”).გვხვდება მისი სხვადასხვაგვარი სახეცვლილებაც:ბაჩა,ბაჩია,ბაჩუა, ბაჩო,ბაჩიტა,ბაჩილა,ბაჩალა,ბაჩულა,ბაჩუკი,ბაჩირა, ბაჩუკია.ბაჩანა ფსევდონიმად ჰქონდა ვაჟა-ფშაველას ძმას–პოეტ ნიკო რაზიკაშვილს.

ბებურ

(ქართული)აქედანაა გვარები:ბებურიშვილი,ბებურიძე,ბებურია.გეოგრაფიული სახელწოდება ბებურიანი (ლაგოდეხის რაიონი).

ბელა (ლათინური) “ლამაზი”.

ბეჟან

მომდინარეობს ძველი ირანული სახელისაგან(ვეჟან-“ვეჯელი”ანუ”ირანელი”).თავკიდური ბგერა სპარსულშივე არის შეცვლილი:ვეჟან_ბეჟან.ბეჟანი ფირდოუსის განთქმული პოემის,”შაჰ-ნამეს”,ერთ-ერთი გმირია.ამ სახელის კნინობითი ფორმებია ქართულში:ბეჟია,ბეჟუა,ბეჟიკო,ბეჟუკი,ბეჟიტა.ამათგან მომდინარე გვარებია:ბეჟანიშვილი,ბეჟანეიშვილი,ბეჟანიძე,ბეჟაშვილი,ბეჟიაშვილი,ბეჟუაშვილი,ბეჟუკაშვილი,ბეჟიტაშვილი.

ბესიკ

ბესარიონ-ის შემოკლებული,საალერსო ფორმაა,რომელიც დამოუკიდებელ სახელად იქცა.ამ სახელს ატარებდა XVIII ს.გამოჩენილი პოეტი ბესარიონ გაბაშვილი.ამჟამად ცნობილი პოეტია ბესიკ ხარანაული.

ბორის

(სლავური)სრული ფორმაა ბორისლავ,შედგება ორი სიტყვისაგან,რომელთა მნიშვნელობაა”ბრძოლა”და”დიდება “.მეორე მათგანი მონაწილეობს მრავალ სლავურ სახელში, როგორიცაა ვიაჩესლავ,სტანისლავ და სხვანი.

ბუდუ

(ხურიტული)”მსახური”(ეტიმოლოგია საეჭვოა).მის გავრცელებას უთუოდ ხელი შეუწყო სიტყვის მნიშვნელობის რუსულად გააზრებამ:буду-“ვიქნები”.ცხადია,ეს გვიანდელი და მხოლოდ გარეგნულ მსგავსებაზე დამყარებული ხალხური ეტიმოლოგიაა.ბუდუ პიროვნულ სახელად გვხვდება კორიდეთის ოთხთავის(IX ს.)ბერძნულ მინაწერებში.მისი ფონეტიკური ვარიანტია სვანური გავრცელებული სახელი ფუთა.

გაბრიელ

ძველი ებრაული)“ჩემი ძალა ღმერთია“. მთავარანგელოზის სახელია,რომელიც ქართულში,მსგავსად მსოფლიოს მრავალი ენისა,ძველთაგანვე ფართოდ არის გავრცელებული.მისი მოფერებითი ფორმებია:გაბა,გაბე, გაბელ,გაბილა,გაბრია,გაბრო,გაბო,გაბიტა… როგორც ძირითადი,ისე მოფერებითი ფორმებიდან ნაწარმოებია ათეულობით ქართული გვარი:გაბრიელაშვილი, გაბრიელიძე,გაბრიაძე,გაბიტაძე,გაბაძე,გაბიძე,გაბოძე,გაბროშვილი,გაბრუაშვილი,გაბრაშვილი,გაბაშვილი, გაბელაშვილი,გაბლიაშვილი,გაბლიშვილი,გაბიაშვილი, გაბიტაშვილი,გაბრავა,გაბელია,გაბელაია,გაბილაია, გაბესკირია,გაბისკირია,გაბლიანი,გაბიანი,გაბულდანი და სხვ.
გაგი,გაგა-გვხვდება ძველ ქართულ დოკუმენტებში, მნიშვნელობა აუხსნელია(შდრ.კაკი).ამავე სახელის ვარიანტებია:გაგანა,გაგნა.ამათგან წარმოქმნილი გვარებია: გაგაძე,გაგანიძე,გაგნიძე,გაგიშვილი,გაგეიშვილი, გაგანაშვილი,გაგნაშვილი,გაგნიაშვილი.

გალაქტიონ

(ბერძნული)“რძისა“,“რძიანი“.ქრისტეს ერთ-ერთი მოწამის სახელია.ამავე ბერძნული სიტყვიდანაა ნაწარმოები ასტრონომიული ტერმინი გალაქტიკა(“რძის გზა“).ბერძნული კტ კომპლექსი ქართულად ქტ-თი გადმოიცემა.ეს წესი დაცული არ არის მხოლოდ დიდი ქართველი პოეტის სახელში–გალაკტიონ(ტაბიძე).

გეგა

გეგე(ქართული)პირის სახელად გვხვდებაXVI ს-დან, გვარებში–XVII ს-დან.ეს გვარებია:გეგაშვილი,გეგებერია, გეგეშიძე,გეგეჭკორი.

გერა

(ქართული)იგივეა რაც გელა(გერი||ნგერი არის მგელ სიტყვის კოლხური ფორმა).მიიღება აგრეთვე გერასიმე-ს შემოკლების გზით.გერა ჰქვია ლეო ქიაჩელის“გვადი-ბიგვას “ერთ-ერთ პერსონაჟს.

გერმანე (ლათინური)“ღვიძლი ძმა“.

გია

გიგა,გიგი(გიგია,გიგუცა),გიგო,გიგილო,გიგლა,გიგოლი–ქართული სახელებია,მიჩნეული გიორგი-ს ან გრიგოლ-ის შემოკლებულ ფორმებად,თუმცა წარმოშობით ზოგი მათგანი მაინც დამოუკიდებელი სახელი უნდა იყოს და ახლა კვლავ იბრუნებს ოფიციალური სახელის უფლებას.ამ სახელებისაგან ნაწარმოებია მრავალი ქართული გვარი: გიგაშვილი,გიგოშვილი,გიგოლაშვილი,გიგიაძე,გიგუცაძე და ა.შ.

გივი

(სპარსული)მნიშვნელობა გაურკვეველია.აქედანაა გვარი გივიშვილი.გივი-ს მოფერებითი ფორმაა გიუნა,საიდანაც წარმომდგარია გვარი გიუნაშვილი.
გიო(ბერძნული)მიღებულია გიორგი-ს შემოკლებით. მნიშვნელობით უდრის“მიწას“(იხ.აქვე გიორგი).

გიორგი

(ბერძნული)“მხვნელ-მთესველი“,“მიწათმოქმედი“.მთელ მსოფლიოში გავრცელებული სახელია.ქართულში ამ სახელის ფართოდ გავრცელებას მოწმობს გვარები:გიორგაძე,გიორგიძე,გორგაძე,გორგიძე,გოგაძე,გოგიძე,გოგია,გოგიავა. გოგიშვილი,გოგიაშვილი,გოგიტაშვილი,გოგიჩაიშვილი და სხვანი.

გიული

სპარსული სახელია, შემოსულია თურქულის გზით: “ვარდი”.

გოგი

გოგია,გოგიტა,გოგლა-გიორგი-ს კნინობითი ფორმებია.ამავე სახელის შემოკლებაა ქართულში დამოუკიდებელ სახელად ქცეული გიო.

გოდერძი

(ირანული)“ძლიერი ხარი“.აქედანაა გვარები:გოდერძიშვილი,გოდერიძე,გორდეზიანი(გოდერძიანი).

გოჩა

(ქართული)ქართული ენის ზოგი დიალექტის მიხედვით გოჩა ნიშნავს“ბერიკაცს“(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ გერონტი,ფირან),ზოგი დიალექტის მიხედვით-“პატარას“ (შეადარეთ ტოპონიმები:დიდი ჯიხაიში და გოჩა ჯიხაიში).გოჩა ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ერთ-ერთი მოთხრობის მთავარ გმირს–ხევისბერს.ამ სახელისაგან არის წარმოქმნილი გვარები:გოჩაშვილი,გოჩავა,გოჩუა.მოფერებითი ფორმებია:გოჩია,გოჩიტა,გოჩელა,საიდანაც მიღებულია გვარები:გოჩიაშვილი,გოჩიტაშვილი,გოჩელაშვილი,გოჩელეიშვილი,გოჩოლაშვილი,გოჩალეიშვილი.

გრიგოლ

(ბერძნული)“მღვიძარე“,“ფხიზელი“.ეს სახელი ერქვა მსოფლიოში ცნობილ ბერძენ მწერალსა და საეკლესიო მოღვაწეს გრიგოლ ნაზიანზელს(III-IVსს.),ასევე ცნობილ საეკლესიო მწერალს,ღვთისმეტყველსა და ფილოსოფოსს გრიგოლ ნოსელს(IV ს.),საეკლესიო მოღვაწეს გრიგოლ ხანძთელს(759-861),ოშკის აღმშენებელს გრიგოლ ოშკელს (Xს.)და ბევრს სხვას.გრიგოლის კნინობით-მოფერებითი ფორმებია:გიგა,გიგი,გიგო,გიგლა,გიგოლი,გიგოლა(მათგა ზოგი წარმოშობით დამოუკიდებელი სახელი უნდა იყოს).გრიგოლისაგან ნაწარმოები გვარებია:გრიგოლაშვილი,გრიგოლია,გრიგოლაია,გრიგოლავა,ტოპონიმები:გრიგოლეთი, გრიგოლიში.ბევრი გვარია წარმოქმნილი კნინობითი ფორმებისაგანაც.იშვიათად გვხვდება სახელის ფორმა გრიგორ,საიდანაც მიღებულია გვარი გრიგორაშვილი.

გულიკო

(ქართული) ნაწარმოებია გულ სიტყვისაგან საალერსო იკო სუფიქსის დართვით, გვხვდება კაცის სახელადაც. მის სრულ ფორმად ითვლება გულისა.

დადა

(დადია)წმ.მოწამის სახელია,რომლის ეტიმოლოგია დაუდგენელია.აქედან ჩანს წარმოქმნილი გვარი დადიანი.ამ გვარის პირველი წარმომადგენელი ივანე დადიანი”ქართლის ცხოვრებაში”იხსენიება 1046 წლის ამბებთან დაკავშირებით. XII ს-დან ცნობილი არიან ბედან და ვარდან დადიანები. ამ გვარის სახელოვან მოღვაწეთა შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა 1245 წ.კოხტასთავის შეთქმულების მონაწილე ცოტნე დადიანი,რომელიც ქართულმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა.

დავით

(ძველი ებრაული)მთელ მსოფლიოში ძალზე გავრცელებული ბიბლიური სახელია,რომელიც სხვადასხვაგვარად განიმარტება:”საყვარელი”,”სასურველი”,”წინამძღოლი”,”მეგობარი”…დავით ერქვა ისრაელთა ლეგენდარულ მეფეს, – წინასწარმეტყველს,ფსალმუნთა ავტორს.ეს სახელი საქართველოშიც ძალზე პოპულარულია,ერქვა რამდენიმე ქართველ მოწამეს(დიდმოწამენი დავით და კონსტანტინე,-არგვეთის მთავრები,დავით გარეჯელი და სხვ.)ერქვა საქართველოს ათამდე მეფეს,მათ შორის ყველაზე სახელოვანს–დავით აღმაშენებელს.ამ სახელის საალერსო-კნინობით ფორმებად ითვლება ქართულში: დათა, დათო, დათია, დათუნა,დათიკო,დათუკა, დათუა და მრავალი სხვა. სინამდვილეში ზოგი მათგანი უთუოდ დათვისაგან ნაწარმოები წარმართული სახელია (დათუა, დათუნა, დათუკა…შდრ.მგელა, გელა, ფოცხვერა, ლომა და ა.შ.), როგორც ძირითადი,ისე საალერსო ფორმებისაგან სხვადასხვა ბოლოსართების დართვით წარმოქმნილია რამდენიმე ათეული გვარი:დავითაია, დავითაშვილი,დავითიშვილი, დავითაძე,დავითიძე, დავითიანი,დავითულიანი, დავითური,დავითოშვილი, დავითელაშვილი,დავითიაშვილი,დათაშვილი, დათებაშვილი, დათიკაშვილი, დათიშვილი, დათოშვილი, დათუაშვილი,დათუაძე, დათუკაშვილი,დათუკიშვილი, დათუნაშვილი, დათუნაიშვილი, დათუსანი და სხვ.

დალი (ქართული) ნადირობის ქალღმერთის სახელი.

დაჩი

ერქვა ვახტანგ გორგასლის ვაჟს პირველი ცოლისაგან.ასე რომ,ეს სახელი საქართველოში უძველესი დროიდან გვხვდება:”ხოლო ვახტანგ უწოდა ძესა თვისსა სახელი სპარსულად დარჩილ და ქართულად დაჩი”(“ქართლის ცხ.”., I,178).არსებობს ამ სახელის ეტიმოლოგიის რამდენიმე ცდა.მზია ანდრონიკაშვილის აზრით,სპარსული სახელი დარჩილ წარმოადგენს საშუალო სპარსულ ფორმას ძველი ირანული სახელისას დარაყაცივრა(“ტომის,გვარის მფლობელი,უფროსი”),საშ.სპარსული ფორმა იქნებოდა დარციჰრ,რომელიც ქართულში კანონზომიერად მოგვცემდა დარჩილს და დაჩის.მისივე აზრით,არის მეორე შესაძლებლობაც:დარციჰრ გავიგოთ,როგორც მიღებული საშუალო სპარსულიდან-დარბციჰრ(“დარიოსის მოდგმისა”). აკაკი შანიძის ეტიმოლოგიის მიხედვით,დაჩი მიღებულია ქართული”დარჩი”ზმნის გამარტივებით.აღსანიშნავია,რომ XVII-XVIII სს.ისტორიულ დოკუმენტებში დასტურდება პიროვნული სახელი დარჩა,დარჩია და მისგან ნაწარმოები გვარები:დარჩაშვილი,დარჩიაშვილი,დაჩიბერიძე,დარჩიბეგიშვილი,დარჩია.

დემეტრე

(ბერძნული)”მიწა–დედა”,სხვაგვარი განმარტების მიხედვით “დემეტრასი”.ანტიკური მითოლოგიის მიხედვით დემეტრა მიწათმოქმედების და ნაყოფიერების ქალღმერთია(იგივე ცერერა).ეს სახელი ერქვა საქართველოს რამდენიმე მეფეს, მათ შორის–დემეტრე(იგივე დიმიტრი)თავდადებულს.დიმიტრი ამ სახელის გვიანდელი ფორმაა,სადაც ე ხმოვანს ენაცვლება ი(ეს ცვლილება ბერძნულშივე მოხდა).ასეთივე ცვლილება სხვა სახელებშიც მომხდარა:ელია–ილია,ჰერეკლე_ერეკლე_ირაკლი,ესაია_ისაია და სხვა.უფრო ძველი ფორმები დაცულია გვარებში:დემეტრაძე,დემეტრაშვილი,ელიაშვილი,ელოშვილი,ელიაძე,ელიავა,ესაიაშვილი და ა.შ. დემეტრე-სა და დიმიტრი-ს შემოკლებული ფორმებია:დიტო,მიტო,დუტუ.

დოდო

(ქართული) მოფერებით: დოდონა, დოდიკა, დოდიკო. წარმოადგენს გოგო-ს სახეცვლილ ფორმას, როგორც მას გამოთქვამენ ჩვილი ბავშვები. დოდო გვხვდება აგრეთვე კაცის სახელად, რომელიც სულ სხვა წარმოშობისაა (ბიბლიური სახელია და ” ღვთის მეგობარს ” ნიშნავს).

დინა

ბიბლიური სახელია (სვანურად “ქალიშვილს”, “გოგონას” ნიშნავს).

ეთერი

(ძველი ებრაული) “ვარსკვლავი”, ან (ბერძნული) “ჰაერი”, “ეთერი”. აქედანაა გვარი ეთერია. ქართულ ხალხურ ლეგენდაში ეთერი ჰქვია ულამაზეს მწყემს ქალიშვილს, რომელიც შეუყვარდა მეფისწულ აბესალომს. ამ ლეგენდის სიუჟეტზეა აგებული ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა “აბესალომ და ეთერი”.

ეკატერინე

(ბერძნული) “წმინდა”, “უმწიკვლო”. შემოკლებული ფორმაა ეკა.

ელგუჯა

(თურქული)”ხალხის ძალა”.ელგუჯა ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე სახელწოდების რომანის მთავარ გმირს,რამაც ხელი შეუწყო ამ სახელის ფართოდ გავრცელებას ჩვენში.

ელენე

ერთ-ერთი იმ სახელთაგანია, რომლებიც მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული სხვადასხვა ფორმით (ელა, ელია, ლესია, ლენა, ნელი და სხვა). წარმოშობით წინარებერძნულია და დაახლოებით განმარტავენ როგორც “ნათელს”, “მანათობელს”. ბერძნულ მითოლოგიაში ამ სახელით ცნობილია ულამაზესი დედოფალი – ელენე. ქართულში ამ სახელის მოფერებითი ფორმებია: ელო, ელიკო, ლენა, ნელი, ლელიკო.

ელისო

ქართული სახელია, შესაძლოა მიღებული იყოს ელისაბედ-ის შემოკლების გზით. ელისო ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის გმირს.

ემზარ (ირანული)”თანამაცხოვრებელი”(ეტიმოლოგია საეჭვოა)

ერეკლე

წარმოქმნილია ბერძენთა საყვარელი მითოლოგიური გმირის ჰერკულესის ანუ ჰერაკლეს სახელისაგან.თვით ჰერაკლე ნიშნავს”ჰერას(ზევსის მეუღლის)დიდებას”.ამავე სახელის შედარებით ახალი ფორმაა ირაკლი.ერეკლე ერქვა ქართველთა ორ მეფეს,მათ შორის განსაკუთრებით ცნობილია ერეკლე II–პატარა კახი.

ვალერი

(ლათინური)”ღონიერი”,”ჯანმრთელი”.ქართულში გვხვდება მხოლოდ კაცის სახელად(შემოსულია რუსულის გზით),ლათინურში კი არსებობს მისგან ნაწარმოები ქალის სახელიც –ვალერია,რომელიც სხვა ენებშიც არის შესული.იმავე სიტყვის ფუძისაგან ნაწარმოებია სახელები:ვალენტი,ვალენტიონ,ვალენტინ,ვალენტინა(ქართულში ბოლო დროს შემოვიდა მხოლოდ ეს უკანასკნელი,რომლის შემოკლებული ფორმაა ვალია).ვალერი რომაული საგვარეულო სახელია,საიდანაც ნაწარმოებია კიდევ ახალი სახელი ვალერიან, ვალერიანე.

ვაჟა

(ქართული)”ვაჟი”,”ვაჟკაცი”.ვაჟა-ფშაველა ფსევდონიმია დიდი ქართველი პოეტის ლუკა რაზიკაშვილისა,რომლის პატივისცემითაც ვაჟა საქართველოში ერთ-ერთი პოპულარული სახელი გახდა.მისივე ვარიანტებია:ვაჟია,ვაჟიკა,ვაჟიკო.მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ანდრია,კარლო

ვანო

ქართული შემოკლებული ფორმაა ივანე-სი(იხ.)ოფიციალურ ფორმად იგი არ მიიჩნევა,თუმცა ამის ტენდენცია ჩანს ზოგიერთი მოღვაწის სახელში(მაგ.,ვანო სარაჯიშვილი,ვანო გოკიელი,ვანო მურადელი).

ვასილ

(ბერძნული)”სამეფო”,”მეფისა”(დაწვრილებით იხ.ბასილ). ქართულში ხშირად გვხვდება შემოკლებული ფორმით:ვასო. ვასილ-ისაგან ნაწარმოებია სახელი–ვასილისა.

ვახტანგ

ქართულში ძველთაგან ცნობილი და ამჟამადაც გავრცელებული სახელია.ეს სახელი ერქვა საქართველოს არაერთ მეფესა და გამოჩენილ პიროვნებას,მათ შორის თბილისის დამაარსებელს ვახტანგ გორგასალს(V ს.).წარმოშობით უკავშირდება ირანულ ენებს და ნიშნავს”მგლისტანიანს”,მგელას”.აქედანაა გვარები:ვახტანგაძე,ვახტანგიძე,ვახტანგაშვილი,ვახტანგიშვილი,ვახტანგური.

ვერა

(რუსული) “რწმენა”. ბერძნული სახელის პისტი-ს თარგმანია. ქართულში გავრცელებული მოფერებითი ფორმაა ვერიკო.

ვიტალი

(ლათინური)”სასიცოცხლო”.შეადარეთ ვიტამინი-“სიცოცხლისათვის აუცილებელი ნივთიერება”.

ვიქტორ

(ლათინური)”გამარჯვებული”,”ძლევამოსილი” (იხ.ბიქტორ).უცხო ენებში ამავე ფუძესთან დაკავშირებული არაერთი სხვა სახელიც გვხვდება:ვიქტორიკ,ვიქტორინ,ვიქტორინა,ვიქტორია.რომაულ მითოლოგიაში ვიქტორია გამარჯვების ქალღმერთის სახელია(შეადარეთ ვიქტორინა–სახელწოდება ერთგვარი თამაშისა,რომლის დროსაც კითხვებს სვამენ ცოდნის სხვადასხვა დარგიდან და ამ გზით გამოავლენენ გამარჯვებულს).

ვლასი

(ბერძნული)”უხეში”,”მოუხერხებელი”.მისი მოფერებითი ფორმაა ლასიკო.

იური

ფართოდ არის გავრცელებული რუსულში, სადაც შესულია სკანდინავიურიდან.წარმოშობით იგივეა,რაც ბერძნული გიორგი(იხ.).

ზაალ

(სპარსული)”მოხუცი”.ეს სახელი ჰქვია ფირდოუსის”შაჰ-ნამეს”ერთ-ერთ გმირს,როსტომის მამას,რომელიც მთლად თეთრი თმითა და წარბ-წამწამით დაიბადა და მამამისმა საამმა სწორედ ამიტომ დაარქვა”მოხუცი”.სხვებმა მას უწოდეს აგრეთვე ზარ-“ოქროსი”ამ ორი სახელის შეერთებით მიღებულია ზაალზარ,რომლის გამარტივებული ფორმაა ზაზა.ზაალის კნინობითი ფორმებია:ზალიკა,ზალიკო. აქედანაა გვარები:ზაალიშვილი,ზალიკაშვილი,ზალიკიანი. საქართველოს ისტორიიდან ცნობილია ზაალ არაგვის ერისთავი(1633-1660წწ.).ის იყო კახეთის 1659 წლის ანტიირანული სახალხო აჯანყების მეთაური.

ზაზა

მიღებულია”შაჰ-ნამეს”გმირის ზაალ-ზარ-ის სახელისაგან (იხ.აქვე ზაალ).ზაზა ერქვა რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებას,რომელთა შორისაც განსაკუთრებით ცნობილია ეროვნული დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისათვის მებრძოლი პოლიტიკური მოღვაწე და მეცნიერი,სამკურნალო წიგნის ავტორი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილი(XVს.)ზაზა-სა და მისი მოფერებითი ფორმებისაგან ნაწარმოებია გვარები:ზაზაძე,ზაზაშვილი,ზაზიაშვილი,ზაზიკაშვილი,ზაზანაშვილი,ზაზარაშვილი,ზაზუნაშვილი

ზაურ

(ირანული)”ძალა”.აქედანაა გვარები:ზაურაშვილი,ზავრაშვილი,ზავარაშვილი(სამივე ვარიანტი დასტურდებაXVIIს-დან).

ზვიად

(ქართული)აქედანაა გვარები:ზვიადაძე,ზვიადაური.ერქვა მწერალ კონსტანტინე გამსახურდიას ვაჟს,დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს.

ზიზი

(ქართული) “ლამაზი” (ბავშვის ენაზე). მისი ვარიანტული ფორმებია: ზიზო, ზიზიკო, ზიზილა, ზიზილო.

ზინა, ზინაიდა

(ბერძნული) ნაწარმოებია ძველ ბერძენთა უზენაესი ღვთაების, ზევსის სახელისაგან და ნიშნავს “ზევსისა”, “ღვთისა” (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ქართული ღვთისია, ღვთისავარი). ზინა წინათ იხმარებოდა კაცის სახლად, მისგან კი ნაწარმოები იყო ქალის სახელი ზინაიდა. ამჟამად ორივე მხოლოდ ქალის სახელად გვხვდება და ზინა ითვლება ზინაიდა-ს შემოკლებულ ფორმად.

ზოია (ბერძნული) “სიცოცხლე”.

ზურაბ

ქართულში დამკვიდრებული ფორმაა სპარსული სახელისა (სურხაბ||სუხრაბ),რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც”წითელი წყალი”,მაგრამ ძველად ის ნიშნავდა აგრეთვე წითლად მოელვარე ძვირფას ქვას–ლალს.სწორედ ეს უკანასკნელი მნიშვნელობა უნდა ედოს საფუძვლად ადამიანის სახელს.ზურაბი ერქვა ლეგენდარული ირანელი გმირის როსტომის ვაჟს.იგი ჩვენში ფართოდ გავრცელდა”შაჰ-ნამეს”სხვა გმირთა სახელების მსგავსად.მისი კნინობითი ფორმებია:ზურაბა,ზურა,ზურია,ზურიკო.აქედანაა გვარები:ზურაბიშვილი,ზურაბაშვილი,ზურაშვილი, ზურიკაშვილი,ზურაბიანი,ზურაბაული.

თათია, თათული (ქართული).

თამაზ (ძველი ირანული)”ძლიერი ცხენი”ან”ძლიერი ცხენოსანი”. აქედანაა გვარი თამაზაშვილი,რომელიც დოკუმენტებში დასტურდებაXV ს-დან.გვხვდება აგრეთვე პარალელური ფრომა თამაზიშვილი.

თამარ

ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული ქალის სახელია საქართველოში საუკუნეთა მანძილზე. ამ სახელით ცნობილ ისტორიულ პირთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია თამარ მეფე (მეფობდა 1184-1213 წლებში). ეს პირველი ქართველი მეფე-ქალი ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა და მისი სახელიც ქართულის მეშვეობით შევიდა საეკლესიო კალენდარში. წარმოშობით თამარს უკავშირებენ სემიტურ ენებს, კერძოდ ებრაულს, სადაც იგი “ფინიკის პალმას” ნიშნავს. მოფერებითი ფორმებია: თამრო, თამრიკო, თამუნა, თამუნია, თაკო. თამარ-ისაგან არის ნაწარმოები გვარები თამარაშვილი, თამარაძე, თამარაული, გეოგრაფიული სახელები თამარისი, თამარაშენი და სხვანი.

თამთა

მიღებული ჩანს თაჰამთა-საგან, რომელიც გვხვდება როსტომის და ზოგი სხვა ირანელი გმირის ეპითეტად და ნიშნავს “ღონიერს”, “გოლიათს”, ” ძლიერს “, “მამაცს”, “გმირს”. სპარსეთში და ძველ საქართველოშიც ვაჟის სახელი იყო.

თამრიკო

ქართული სახელია, მიღებული თამარ-ის კნინობითი ფორმისაგან: თამრიკო_თალიკო.

თეა (ბერძნული) “ღვთაება”

 

ია

ადრეული გაზაფხულის ყვავილის სახელია, ბერძნულად მას ჰქვია იონ. მისი მრავლობითი რიცხვის ფორმაა ია, რომელიც ქალის სახელად არის ქცეული და შესულია ევროპულ ენებშიც. მაგალითად, რუსულში, ფრანგულში (იხ. ვიოლა, ვიოლეტა). იგივე სიტყვა ნასესხებია ყვავილის სახელადაც (შეადარეთ რუსული фиалка – “ია”, фиолетовый – “იისფერი”). ასევე ქართულშიც ია შემოსულია ყვავილის აღსანიშნავადაც და ქალის სახელადაც. ია ქალის სახელად გვხვდება ბორჯომის ხეობაში მარიამწმინდის ეკლესიის ფრესკაზე (XII-XIII სს.), რომელზეც გამოსახული არიან ქალი და ვაჟი (ჩანს, დედა-შვილი) იაი და შოთა. შესაძლებლად არის მიჩნეული, რომ ესენი შოთა რუსთაველი და დედამისი იყვნენ.

იაგო

ესპანური ფორმაა იაკობ-ისა,ანდა მიღებულია იაგორ-ის შემოკლებით.

იაკობ

(ძველი ებრაული)”მიმყოლი”,”მიმდევარი”.თავდაპირველად ნიშნავდა ტყუპთაგან მეორეს,მომდევნოს,შემდეგ კი შეიძინა მნიშვნელობა ღვთის მიმყოლის ანუ ღვთის კვალზე მავალისა.ეს სახელი ერქვა ბიბლიური ისაკის ვაჟს,ებრაელთა მამამთავარს.გვხვდება უძველეს ქართულ ტექსტებში:”ხრქუან…იაკობ და იოსებ”(მათე13,55).მოეპოვება მრავალგვარი ფონეტიკური ვარიანტები და კნინობით-საალერსო ფორმები:იაყობ,ყობო(ქართველ ებრაელებში),აკოფ,აკოპ(კათოლიკეებსა და გრიგორიანელებში),იაკოფ,იაკუბ,კობა,იაკო,ია,იაშა…ასევე მრავალფეროვანია მათგან წარმოქმნილი გვარები:იაკობაშვილი,იაკობიშვილი,იაკობაძე,იაკობიძე,იაკოფიშვილი, იაკუბიძე,აკობაშვილი,აკოფაშვილი,აკობიძე,აკობია,აკოფია,კობიაშვილი,კობიძე და სხვ.

იგორ

წარმოშობით იგივეა,რაც იაგორ.შემოსულია რუსულიდან.

ივანე

(ძველი ებრაული იეჰოხანან,იოჰანან-“ღმერთმა შეიწყალა”)”ვისაც ღმერთი სწყალობს”,”ღვთის მიერ შეწყალებული”.ნათლისმცემლის სახელია,რომელიც ებრაულიდან ნასესხები აქვს ბერძნულს,აქედან კი სხვადასხვა სახეცვლილებით შესულია მსოფლიოს მრავალ ენაში.ქართულში შემოსულია ბერძნული ვოკატივის(წოდებითი ბრუნვის)ფორმით და ხანმეტ-ჰაემეტ ტექსტებში(უფრო გვიანაც)გვხვდება იოჰანე, შემდეგ_იოანე და იოვანე,ბოლოს–ივანე,შემოკლებით_ვანო. ორიოდე მაგალითი:”არა აღდგომილ არს ნაშობთაგანი დედათაი ხუფროის იოჰანეს ნათლისმცემელისა”(მათე11,11),”ეწოდენ მაგას იოჰანე”(ლუკა1,60ჩ,შდრ.DE–იოვანე).
ცნობილი მწიგნობარი იოვანე-ბერა,ინიციატორი და რედაქტორი შატბერდის კრებულისა(Xს.60-70-იან წლებში) და გადამწერი პარხლის ოთხთავისა(973წ.)ამ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერში ხან იოვანე-ს ფორმით იხსენიებს თავის სახელს,ხან კი ივანე-ს ფორმით.სახელდობრ,პარხლის ოთხთავის ანდერძში ერთგან იკითხება:”ღირს ვიქმენ მე,გლახაკი იოვანე,ნართაულად ბერაი,აღსრულებად წმიდასა ამას სახარებასა ოთხთავსა”,მეორეგან:”მე,ივანებერამან,მწერალმან შატბერდელმან,შატბერდს დავწერე და პარხალს შევწირე სალოცველად ყოველთა ძმათა შატბერდელთა”.ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა შატბერდის კრებულის ანდერძი,სადაც მწერალს ჯერ დაუწერია იოვანე,მაგრამ შემდეგ ო ამოუშლია.აქედან ჩანს,რომ Xს.მეორე ნახევარში ქართულ მეტყველებაში უკვე ივანე იყო დამკვიდრებული,მაგრამ წერისას,ლიტერატურული ტრადიციის გავლენით,ჯერ კიდევ იოვანე სჭარბობდა.შემოკლებული ფორმა ვანო(ვანა)წერილობით დადასტურებულიაXVIს-დან(1568 წ.გიორგი მეფის შეწირულობის სიგელში შდ-2901 იხსენიება ვანაძე მამისაი).შემოკლებული ფორმიდან ასევე ნაწარმოებია გვარები:ვანიძე,ვანიშვილი,ვანეშვილი.სხვა ვარიანტებიდან წარმოქმნილი გვარებია:ივანეიშვილი,ივანიშვილი,ივანიძე,ივანაური,ივანაშვილი,ივანაძე,ჟვანია(_იოვანია).

ივერი

ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნონიმია(ძველი ფორმაა იბერი).აქედანაა ქვეყნის სახელწოდება ივერია(იბერია).ასე იხსენიება ქართველები და საქართველო ანტიკურ და ბიზანტიურ წყაროებში.მოგვიანო ხანებში ეთნონიმი ივერი გამოყენებული იქნა პიროვნულ სახელად(ანთროპონიმად),ივერია-საგან კი წარმოიქმნა სადაურობის სახელი ივერიელი.ცნობილია რუმინეთის განმანათლებელი,მწერალი და საზოგადო მოღვაწე,ვლახეთის მიტროპოლიტი ანთიმოზ ივერიელი(დაახლოებით 1650-1716 წწ.),წარმოშობით ქართველი,რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა რუმინული სალიტერატურო ენის განვითარებასა და წიგნის ბეჭდვის საქმეში.ივერიელი(რუმინულად–ივერიანუ)მისი ზედწოდებაა და არა გვარი.გვარი ივერიელი გასულ საუკუნეში წარმოიშვა და ჯერჯერობით ძალზე მცირერიცხოვანია.

ილია

(ძველი ებრაული)”იაჰვე(იეღოვა)–ღმერთი ჩემი”.ბიბლიური წინასწარმეტყველის სახელია.მისი ძველი ფორმაა ელია,ბერძნული–ელიოზ.ბერძნულ მითოლოგიაში ელია||ილია ამინდისა და ჭექა-ქუხილის ღმერთად ითვლება,მიღებული აქვს მნიშვნელობა”მზიანისა”,”მზიურისა”.ეს სახელი ფართოდ არის გავრცელებული საქართველოშიც.ილია ერქვა მრავალ გამოჩენილ პიროვნებას.აქ საკმარისია გავიხსენოთ მწერალი და უდიდესი საზოგადო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძე. ილიას კნინობითი ფორმებია:ილა,ილო,ილიკო.მისგან ნაწარმოებია გვარი ილიაძე.ამ მხრივ გაცილებით დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ელია(იხ.).

ინგა

(სკანდინავიური) უკავშირდება ძველი ისლანდიელების ღმერთის სახელს ინგვე-ს ქართულში ახალი ნასესხებია.

ინა

ახალი ნასესხებია ევროპულიდან, სადაც ადრე გავრცელებული ყოფილა კაცის სახელადაც. უკავშირდება ლათინურს და თარგმნიან როგორც “ნიაღვარი”, მაგრამ ზუსტი მნიშვნელობა და წარმომავლობა უცნობია.

იოსებ

(ძველი ებრაული)”გამრავლება”,”მატება”,სიტყვა-სიტყვით:”ის(ე.ი.ღმერთი)გაამრავლებს”,”შეჰმატებს”.ებრაელთა მამამთავრის,ბიბილიური იაკობის,ვაჟის სახელია, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ქართულ უძველეს ძეგლებშივე გვხვდება პარალელური ფორმები–იოსებ/იოსეფ:”რომელი საგონებელ ხიყო ძედ იოსებისა”(ლუკა,3,23),შდრ.”…ძედ იოსეფისა”(ლუკა3,30).მისი კნინობითი ფორმებია:სოსო,სოსია,სოსოია,სოსიკო, ოსიკო.იოსებისა და მისი ვარიანტული ფორმებისაგან წარმოქმნილია მრავალი ქართული გვარი:იოსებაშვილი,იოსებიძე,იოსებაძე,იოსეფაშვილი,იოსეფაიშვილი,ოსიპაშვილი და სხვ.

ირაკლი

(ბერძნული)”ჰერას დიდება(ჰერა-ზევსის მეუღლე,ქორწინებისა და ცოლქმრული სიყვარულის ღვთაება ბერძნულ მითოლოგიაში).ეს სახელი ერქვა მითიურ გმირს –ჰერას და ზევსის შვილს–ჰერკულესს ანუ ჰერაკლეს(იხ.აგრეთვე ერეკლე).

ირინე

(ბერძნული) “მშვიდობა”. მისი შემოკლებული ფორმაა ირა (ეს უკანასკნელი შეიძლება მიღებული იყოს ირაიდა-ს შემოკლებითაც, რომელიც აგრეთვე ბერძნული სახელია და ნიშნავს “გმირ ქალს” ან “ჰერას ასულს”).

ირმა

ქართული სახელია, გარეგნულად ემთხვევა გერმანულ სახელს, რომელსაც სულ სხვა მნიშვნელობა აქვს და ” ირმინისადმი (ომის ღმერთისადმი) შეწირულს ” ნიშნავს.

კარლო

იტალიური ფორმაა ძველი გერმანული სახელისა, რომელიც ” მამაკაცს ” ნიშნავს. გერმანულად გამოითქმის კარლ, ფრანგულად – შარლ, ინგლისურად – ჩარლზ (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ქართული კაცია, მეგრული კოჩია, ბერძნული არსენი და სხვ.). კარლ-ისაგან ნაწარმოებია ქალის სახელიც კაროლინა ( ” კარლისა “, ე.ი. ” მამაცისა “).

კატო ქართული სახელია, მიღებული ეკატერინე-ს შემოკლებით.

კახა, კახი

(ქართული) პიროვნულ სახელად ქცეულია ქართველთა ერთ-ერთი სატომო სახელი (ეთნონიმი), რომელიც საკუთარ სახელად ცნობილია VIII ს-დან. ამდროინდელი მოღვაწეა ქართველი წმინდანი კოსტანტი კახი, რომლის შესახებაც მისი ბიოგრაფი გვამცნობს: ” მას ჟამსა ოდენ იყო ვინმე ქუეყანასა ქართლისასა, სანახებსა ზენა სოფლისასა, კაცი, რომელსა სახელი ერქუა კოსტანტი, რომელსა ეწოდა კახაი სახელად მამულისა მის ქვეყნისა ” (აგიოგრაფიული ძეგლები, I, 165). როგორც ვხედავთ, კახა კოსტანტის ზედწოდებაა, დამატებითი სახელია, შერქმეული ” მამული ქვეყნის ” მიხედვით. სხვაგან, ატენის სიონის წარწერაში (853 წ.), იგივე პირი მხოლოდ კახას სახელით იხსენიება: ” და მასვე თთუესა აგუსტოსსა კვ-სა, დღესა შაბათსავე, ზირაქ შეიპყრა კახაი და ძეც მისი თარკუჯი “. ამ წყაროთა მიხედვით უნდა დავასკვნათ, რომ კახა მეტსახელი კი არაა, ნამდვილად სახელია, ოღონდ ის ოფიციალურ სახელს არ წარმოადგენდა (ამ ფუნქციას კოსტანტი ასრულებდა). როცა ქრისტესთვის წამებული კოსტანტი ეკლესიამ წმინდანად აღიარა, ამის შემდეგ კახი (კახა) უკვე ქრისტინულ კალენდარულ სახელად იქცა. კოსტანტი კახი არაბებმა სიკვდილით დასაჯეს 853 წელს, როცა ის 85 წლის მოხუცი იყო. ამრიგად, ის დაბადებული ყოფილა 768 წელს და ამ დროისათვის სახელი კახა (კახი) უკვე არსებობდა, ოფიცილურ სახელად კი IX ს-დან იქცა. კახი და მისი ვარიანტები კახა, კახო, კახუა საფუძვლად უდევს გვარებს: კახიძე, კახიშვილი, კახიანი, კახაშვილი, კახაძე, კახაია, კახოიძე, კახოიანი, კახოშვილი, კახიაშვილი, კახუაშვილი. იმავე სახელიასაგან ‘ბერ’ ბოლოსართით ნაწარმოებია კახაბერი, რომელიც გვხვდება როგორც გვარად, ისე სახელად. კახაბერ-ისაგან შემდგომში ხელახლა ნაწარმოებია გვარებია: კახაბრიშვილი, კახაბერიძე, კახბერიძე. ზემოხსენებული გვარებიდან ყველაზე ადრე (XIVს.) გვხვდება კახაბერიძე და კახიანი.

კლარა

(ლათინური) “ნათელი”. ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან.

კობა

(ქართული) მიჩნეულია იაკობის შემოკლებულ ფორმად, მაგრამ ამგვარი დაკავშირება გვიანდელი ამბავი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში კობა ქართულში დამოუკიდებელ სახელად არის ქცეული. ეს სახელი ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის “მამის მკვლელის” ერთ-ერთ მოქმედ გმირს. კობა იოსებ ჯუღაშვილის (სტალინის) ფსევდონიმი იყო. ამ სახელისაგან წარმოქმნილია გვარები: კობაიძე, კობიძე, კობიაშვილი.

კოკი

(ქართული) მისი კნინობითი ფორმებია: კოკა, კოკინია, კოკილა. ამათგან მოდის გვარები: კოკაია, კოკაშვილი, კოკილაშვილი.

კონსტანტინე

(ლათინური) “მტკიცესი”, “ურყევისა”, “მედგარისა” (იგლისხმება: შვილი). მისი შემოკლებული ფორმებია: კოტე, კოსტა, კოწია, კოწო. ამათგანაა გვარები: კოტეტიშვილი, კოსტავა.

კოტე

კონსტანტინე-ს შემოკლებული ფორმაა ქართულში, აქვს დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენცია (გავიხსენოთ ცნობილი მსახიობი კოტე მესხი, რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი, კომპოზიტორი კოტე ფოცხვერაშვილი, მსახიობი კოტე მახარაძე). მისი კნინობითი ფორმა უნდა იყოს კოტია, კოტუა, კოტეტი, რომლებიც დაცულია გვარებში: კოტაშვილი, კოტიაშვილი, კოტეტიშვილი, კოტუა.

კუკური (ქართული) “კოკობი ვარდი”, “ვარდის კოკორი”.

ლადო

მომდინარეობს ვლადიმერ-ისაგან,ქართულში ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად(ლადო აღნიაშვილი,ლადო მესხიშვილი,ლადო გუდიაშვილი,ლადო გრიგოლია,ლადო ასათიანი,ლადო ავალიანი).მისი მოფერებითი ფორმაა ლადიკო.

ლალი

წარმოშობით ძველი ინდურია, აღნიშნავდა წითელი ფერის ძვირფას თვალს – ლალს, აქედანაა კი საერთოდ წითელ ფერს. როგორც ერთი, ისე მეორე მნიშვნელობით იგი ისესხა არაერთმა აღმოსავლურმა ენამ. სხვადასხვა გზით ამ სიტყვას უკავშირდება სახელები ლალი, ლალა, ლალე, ლოლა. ზოგი მათგანი აღმოსავლეთის ხალხებში გვხვდება კაცის სახელადაც. აქედანაა გვარები: ლალაშვილი, ლალიაშვილი, ლოლაშვილი.

ლამარა

ახალი წარმოქმნილი ქართული სახელია. სვანეთში, უშგულის თემში, არის წმინდა მარიამის სახელობის ტაძარი, რომელსაც ლამარა ჰქვია ( “მარიამისა”). აქედან არის მიღებული ლამარა. პირველად გვხვდება გრ. რობაქიძის ამავე სახელწოდების პიესაში.

ლანა

(სლავური) მოფერებითი ფორმაა, მიღებული სვეტლანა, რუსლანა და სხვა მსგავსი სახელების შემოკლების გზით.

ლატავრა

(სპარსული) “რატის ასული”. მისი ადრინდელი ფორმაა ლატავრი, რომელიც მემატიანის ცნობით, ქალის სახელად გვხვდება ჯერ კიდევ VII სუკუნეში: ” ხოლო ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი, ნათესავი ბაგრატიონთა, ასული ადარნასესი, სახელით ლატავრი ” (ქართლის ცხოვრება “, I, 251). ეს სახელი გვხვდება X საუკუნეშიც – ” სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში “. ძველად გვხვდებოდა აგრეთვე ანალოგიურად ნაწარმოები ქალის სახელები: გვარამავრი და პეროჟავრი. ლატავრა ჰქვია სანდრო შანშიაშვილის ამავე სახელწოდების დრამისა და ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის მთავარ მოქმედ გმირს.

ლაშა

(ქართული)”ნათელი”,”შუქი”.ლაშარი სალოცავია ფშავ-ხევსურეთში,ალაშარა აფხაზურად”სინათლეს”ნიშნავს.ლაშა კავშირშია ამ სიტყვებთან,იგი მომდინარეობს წარმართული ღვთაების სახელისაგან.ცნობილია საქართველოს მეფე ლაშა-გიორგი,თამარ მეფის ვაჟი(მეფობდა 1213-1222 წლებში).

ლეილა

(არაბული) “ღამე”, გადატანით – “შავი”, “შავგვრემანი”. სხვაგვარი ეტიმოლოგიით, არაბულში შესულია ძველი ებრაულიდან, სადაც ლილია, ლილი ნიშნავს “შროშანს”. ებრაულიდან ეს სიტყვაც და საკუთარი სახელიც ნასესხებია აგრეთვე ლათინურში და მთელ რიგ ევროპულ ენებში.

ლენა

(სლავური) მოფერებითი სახელია, მიღებული ელენა, ელეონორა, ვილენა, ლეონინა და სხვა მსგავსი სახელების შემოკლებით გზით.

ლია

(ძველი ებრაული) ეტიმოლოგია დაუზუსტებელია, არსებობს რამდენიმეგვარი ვარაუდი, რომელთა მიხედვით შეიძლება ნიშნავდეს “დეკეულს”, ან “ანტილოპას”, ან კიდევ “დაქანცულს”, “დაღლილს”.

ლიდა, ლიდია (ბერძნული) “ლიდიელი” (ლიდია მცირე აზიის ერთ-ერთი ქვეყნის სახელწოდებაა).

ლილიანა

ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან, სადაც მას უკავშირებენ ყვავილის ლათინურ სახელს: ლილია – “შროშანი” (თავის მხრივ ეს ლათინური სახელწოდება ძველი ებრაულიდან მოდის).

ლომინ

(ქართული)არაკალენდარული სახელია,საეკლესიიო კალენდრის მიხედვით მას შეეფარდება ლეონ,ლეონტი,არსიანე(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ აგრეთვე ებრაული არიელ,თურქული არსლან,ასლან და სხვანი).წინათ გვხვდებოდა აგრეთვე ლომ-ისაგან ნაწარმოები ქართული სახელები:ლომია,ლომისა.მათგან ნაწარმოებია მრავალი გვარი:ლომიძე,ლომაძე,ლომიშვილი,
ლომაშვილი,ლომიაშვილი,ლომაური,ლომაია,ლომია,ლომთაძე,ლომთათიძე,ლომინაძე,ლომინაშვილი,ლომინეიშვილი, ლომსაძე და სხვანი.

ლუარსაბ

ეს ირანული სახელი ორი სიტყვისაგან შედგება:რუდჰრ”წითელი”და ასპ”ცხენი”.მაშასადამე რუდჰრ-ასპ(საიდანაც მიღებულია სპარული ლუჰრასპ),ნიშნავს”წითელ(ქურანა,წაბლა)ცხენს”.აღსანიშნავია,რომ ირანელები ცხენს დიდ პატივს სცემდნენ და მასთან დაკავშირებულ სახელებს ხშირად არქმევდნენ ბავშვებს. ამიტომაც იქ ბევრია ასპ(“ცხენი”)დაბოლოებიანი სახელები,რომელთაგან ზოგი ქართულშიც დასტურდება:გულასპი,გორჯასპი(←გოჯასპირ), ბევრასპი,ხაზარასპი და სხვა.ლუჰრასპი ჰქვია”შაჰ-ნამეს” გმირს,ლეგენდარულ მეფეს.საქართველოში ლუარსაბი ერქვა ორ მეფესXVI-XVII საუკუნეებში.ლუასრაბის შემოკლებული ფორმაა ლუა,ფონეტიკური ვარიანტია ლევარსი.ამ სახელისაგან მიღებულია გვარები:ლუარსაბიშვილი, ლუარსამიძე,ლუაშვილი.

ლუკა

ლათინური ლუქს ( ” სინათლე “) სიტყვა ნათესაობით ბრუნვის ფორმით (ლუკის – ” სინათლისა “, ” ნათლისა “) ქცეულია საკუთარ სახელად ბერძნულში, სადაც გვხვდება ლუკას, აქედან კი იგი სხვადასხვაგვარი ფონეტიკური სახეცვლილებით შედის მრავალი ქრისტიანი ხალხის ანთროპონიმიაში. იმავე ლათინური სიტყვისაგან მომდინარეობს აგრეთვე რამდენიმე სხვა სახელიც: ლუკიანე, ლუკილიანე, ლუკრეციუსი, ლუკიანა, ლუკინა, ლუკია, ლუკრეცია. ქართულში ლუკა-საგან ნაწარმოებია გვარები
ლევან

ქართული ფორმაა ლეონ-ისა,რაც”ლომს”ნიშნავს.ცხოველთა მეფის სახელწოდება ბევრ ევროპულ ენაში ძველ_ეგვიპტური ლებუ-საგან მომდინარეობს,ასეთია,მაგალითად:ბერძნული ლეონ,ლათინური ლეო,გერმანული ლიოვე,რუსული ლევ… აქედანვეა ქართული ფორმა ლომი.იგი,როგორც ადამიანის საკუთარი სახელი,საეკლესიო კალენდარში არ გვხვდება,მაგრამ ეს სახელი რომ გავრცელებული ყოფილა ხალხში,ამას მოწმობს მრავალი გვარი(ლომიძე,ლომაძე,ლომაშვილი, ლომაური და სხვანი).საეკლესიო კალენდარში ეს სახელი შეტანილი იყო ბერძნული ფორმით:ლეონ.მასვე უკავშირდება ლევ,ლეო და ლევან.ამათგან მომდინარე გვარებია:ლეონიძე,ლევიძე,ლევიშვილი,ლევანიშვილი და სხვ.ლევანი საქართველოს ისტორიაში არაერთი ცნობილი პიროვნების სახელია,განსაკუთრებით ხშირად იგი გვხვდება სამეგრელოს მთავრების(დადიანების)საგვარეულო სახელად. საერთოდ,ლევანი ქართულ საისტორიო წყაროებში დასტურდებაXIII ს-დან,ლეონი–V საუკუნიდან.

მადონა

(იტალიური) “ჩემო ქალბატონო”. ასე უწოდებენ კათოლიკეები ღვთისმშობელს. ასეთივე იყო ქალისადმი ზრდილობიანი მიმართვის ფორმა, რომელიც შემდგომში პიროვნულ სახელად იქცა.

მათე

(ძველი ებრაული)”ღვთის კაცი”,”ღვთის ნაჩუქარი”.ფართოდ გავრცელებული ბიბლიური სახელია,ერქვა ერთ-ერთ მახარობელს,ქრისტეს მოციქულს.მნიშვნელობის მხრივ მას შეიძლება შევადაროთ ებრაული ნათან,ბერძნული თევდორე და დოროთე,სლავური ბოგდან…მათე-საგან ნაწარმოებია გვარები:მათეშვილი,მათეიშვილი,მათიაშვილი, მათიკაშვილი

მაია

ძველი ინდური ღვთაების – ბუდას დედის სახელია. ასევე ეწოდება მერკურის ანუ ჰერმესის დედას ბერძნულ მითოლოგიაში.

მაიკო

მაია-ს, მარიამ-ის ან მაკრინე-ს საალერსო ფორმაა. ამ სახით მხოლოდ ქართულში წარმოგვიდგება.

მაკა

ევროპულ ენებში დამკვიდრებული ფორმაა, მიღებული ისეთი სახელების შემოკლების გზით, როგორიცაა მაკრინე, მარია, მარგარიტა და სხვ.

მამუკა

(ქართული)წინათ გვხვდებოდა აგრეთვე მისი კნინობითი ფორმა მამუკელა.ამათგან მიღებულია გვარები:მამუკაძე,მამუკაშვილი,მამუკიშვილი,მამუკელაშვილი.

მანანა

(ძველი ებრაული) ბიბლიური სახელია, ნიშნავს “მცირეს”, “ცით მოვლენილს”, გადატანით “ზეციურ პურს” (რომელსაც ღმერთი უგზავნიდა სამშობლოდან დევნილ ებრაელებს). ქალის სახელად განსაკუთრებით ფართოდ გავრცელდა საქართველოში ბოლო დროს.

მანუჩარ

(ირანული)”ციური(სამოთხისებური)სახის მქონე”.მისი ფონეტიკური ვარიანტია ნანუჩა.მანუჩარის ძველი ფორმაა მანუშჩიტრა,რაც”მანუშის მთაზე დაბადებულს”ნიშნავს,მაგრამ ჯერ კიდევ ფირდოუსის დროს(X ს.)ამ სახელს დაკარგული ჰქონია ძველი მნიშვნელობა და ნიშნავდა”სამოთხისებური სახის მქონეს”.მანუჩარი”შაჰ-ნამეს”ერთ-ერთი გმირია.ის შვილიშვილია ირანის ტახტის მემკვიდრის ირეჯისა,რომელიც ძმებმა მოკლეს.მამამისი ფერიდუნი ამის გამო დაბრმავდა.როცა ირეჯის შვილიშვილი დაიბადა,ფერიდუნმა ღმერთს შესთხოვა,წუთით დაებრუნებინა მისთვის მხედველობა,რომ ახალდაბადებული დაენახა,ღმერთმა თხოვნა შეუსრულა და ფერიდუნმა ბავშვს მანუჩარი(“სამოთხის სახისა”)დაარქვა.

მარი (ძველი ებრაული) “მწარე”.

მარია ბერძნული ფორმაა ძველი ებრაული სახელისა მარიამ (იხ. აქვე, ქვემოთ). ეს ფორმა ქართულისათვის ნაკლებ დამახასიათებელია, თუმცა გვხვდება ჯერ კიდევ XI ს-ში: “ბრძანებისა მიერ მარადის სახსენებელისა დედოფლისა უფალა მარიამისი” (A 52, იოვანეს თავის თარგმანების სათაურში). როგორც აკადემიკოსი ელენე მეტრეველი ფიქრობს, ეს ფორმა უთუოდ ბერძნული დედნიდანაა გადმოსული (ნარკვევები, გვ. 232).

მარინა, მარინე

(ლათინური) “ზღვისა”. ლათინურად ზღვას ეწოდება მარე, რომელიც საფუძვლად უძევს ვაჟის სახელებს: მარიან, მარინ, მარი, ხოლო ამათგან შემდეგ წარმოქმნილია ქალის სახელები: მარინა||მარინე, მარიანა და სხვანი (შეადარეთ რუსული море – “ზღვა” , მარინისტი ჰქვია მწერალს ან მხატვარს, რომლის შემოქმედების მთავარი თემაა ზღვა). ხსენებულ პარალელურ ფორმათაგან ქართულში ამჟამად ყველაზე პოპულარულია მარინა (ნასესხები სლავურიდან), თუმცა ისტორიულად უფრო ძველი და ლათინურთან ახლოს მდგომი ფორმაა მარინე.

მაყვალა

(ქართული) აღნიშნავს “შავტუხას”, “შავგვრემანს”. მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ მავრა, მელანია.

მეგი მაგდას ინგლისური ფორმაა.

მედეა

ძველი ქართული სახელია, გაურკვეველი მნიშვნელობისა. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ეს სახელი შეიძლება უკავშირდებოდეს ზმნას ‘მინდა’ (შდრ. ვაჟის სახელი მინდია) ე.ი. ნიშნავდეს ” სასურველს “, თავდაპირველად კი – ” გრძნეულს ” (გ. როგავა). მისი მოფერებითი ფორმაა მედიკო. ცნობილი ბერძნული მითის მიხედვით, მედეა ერქვა კოლხეთის მეფის ასულს, არგონავტების წინამძღოლ იაზონის მეუღლეს (ძვ. წ. VIII ს.). არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ამ სახელისაგან მომდინარეობდეს მეცნიერების დარგის სახელწოდება – მედიცინა.

მერი

მარიამ-ის ინგლისური ფორმაა, რომელიც ქართულში ახალი შემოსულია. ეს სახელი ჰქვია გალაკტიონ ტაბიძის პოეტური ოცნების ქალიშვილს, რომელსაც პოეტმა მიუძღვნა რამდენიმე შესანიშნავი ლექსი.

მირზა

კომპოზიტია,შედგენილი არაბულ-სპარსული სიტყვებისაგან: ამირ-ზადე-“ამირის შვილი”.ამირი შუა აზიაში არაბთა მოსვლის დროიდან ეწოდებოდა მხედართმთავარს,მმართველს.ამირობით ადიწყო თავისი კარიერა თემურ-ლენგმა,რომელმაც შემდგომ თითქმის ნახევარი აზია დაიპყრო,მაგრამ მაინც შეინარჩუნა ამირის ტიტული და არ გაცვალა იგი უფრო საპატიო წოდებაზე–ხანზე(ამ ტიტულს ატარებდნენ მონღოლთა ბელადის ჩინგიზ-ხანის შთამომავლები,თემური კი მათ არ ეკუთვნოდა),ხოლო თემურის შვილებმა მიიღეს წოდება ამირ(ემირ)-ზადე.აქედან თავბოლოს მოკვეცით მიღებულია მირზა,რომელიც გვხვდება როგორც ტიტულად,ისე საკუთარ სახელად.მაშასადამე,მისი თავდაპირველი მნიშვნელობაა”უფლისწული “,”ბატონიშვილი”.მოგვიანო ხანებში ასე მიმართავდნენ აგრეთვე მდივან-მწიგნობრებს,მწერლებს,ოღონდ ამ შემთხვევაში მირზა სახელის წინ დაისმის,მაშინ როცა”უფლისწულის”მნიშვნელობით ის სახელს მოსდევს.ჩვენში ამ სახელის გავრცელებას მოწმობს გვარი მირზაშვილი და გეოგრაფიული სახელი მირზაანი.ცნობილი ქართველი პოეტი იყო მირზა გელოვანი.

მიხეილ

(იხ.აქვე ზემოთ მიქელა).მისი კნინობითი ფორმებია:მიხა, მიხო,მიხაკო.

მურმან

აღმოსავლური სახელის მურვან-ის ფონეტიკური ვარიანტი უნდა იყოს.აქედანაა გვარები მურმანიშვილი,მურვანიშვილი,მურვანიძე.მურმანი ჰქვია ქართული ლეგენდის”აბესალომ და ეთერის”ერთ-ერთ პერსონაჟს.

მუხრან

(ქართული)”მუხიანი”,”მუხისა”(მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ბესარიონ,სილოვან,სილიბისტრო,სილვა,სილვინა)

ნაზი

(ირანული) “კოხტა”. ძველ ირანულში ამ სახელს ატარებდნენ კაცები, ახალ სპარსულში დაუკავშირდა ქალს. ქართულში მხოლოდ ქალის სახელად გვხვდება. მისი მოფერებითი ფორმებია: ნაზია, ნაზო, ნაზიკო.

ნათელა

(ქართული) ერთ-ერთი ძალზე გავრცელებული სახელია ქალისა, წინათ კაცის სახელადაც გვხვდებოდა (მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ: ლუკა, ლუკინა, ფოტინე, როქსანა, კლარა, ლუცია, ლუჩია, სვეტლანა და სხვანი) აქედანაა გვარები: ნათელაშვილი, ნათელაძე, ნათელაური. ნათელა ჰქვია აკაკი წერეთლის ამავე სახელწოდების პოემის მთავარ გმირს.

ნათია

(ქართული) ნათელას პარალელური ფორმაა. გვხვდება ჯერ კიდევ XV ს. დამდეგს: როგორც “ქართლის ცხოვრება” გვაუწყებს, მეფე გიორგი VII-ს ცოლად ესვა ქუცნა ამირეჯიბის ასული ნათია. ნათელას მსგავსად ნათია (ნათაი) გვხვდება კაცის სახელადაც (იხსენიება, მაგალითად, სვანეთის კრების მატიანეში, რომელსაც XIII ს. მეორე ნახევრით ათარიღებენ). მისგან ჩანს მიღებული გვარები: ნათაძე, ნათიძე, ნათიშვილი.

ნაილი

(არაბული) “საჩუქარი”. არაბულში კაცის სახელია. ქალის სახელად ქცეულია აზერბაიჯანულში ნაილია-ს ფორმით.

ნანა

(ბერძნული) “პაწაწინა”. ეს სახელი ერქვა ქართლის დედოფალს, მირიანის მეუღლეს, მოციქულთა სწორს, რომლის დროსაც ქრისტიანობა დამკვიდრდა საქართველოში (IV ს.). არსებობს ვარაუდი, რომ ნანა შესაძლოა უკავშირდებოდეს ძველი ხეთური ღვთაების სახელწოდებას. მასთან კავშირშია მომდევნო რამდენიმე სახელიც.

ნანი

(ქართული) გვხვდება სვანეთის კრების მატიანეში (XIII ს.). ნანასა და ნანის მოფერებითი ფორმებია: ნანია, ნანო, ნანიკო, ნანუკა.

ნანული

(ქართული) ესეც ნანის საალერსო ფორმაა, ქცეული დამოუკიდებელ სახელად.

ნარგიზა

(ბერძნული) პარალელური ფორმაა ნარგიზი. ანტიკური მითის მიხედვით, ნარკისი ანუ ნარცისი ერქვა თავის თავზე შეყვარებულ ლამაზ ჭაბუკს, რომელიც თავისი სილამაზის საჭვრეტად სულ ერთთავად წყალში იყურებოდა და ღმერთებმა ყვავილად აქციეს. ამ ყვავილის სახელი ქართულად გადმოიცემა ნარგიზის ფორმით და იგი ქალის სახელად გამოიყენება. იგი საერთოდ აღმოსავლეთში გავრცელებულია ქალის სახელად, თვით ბერძნულში კი ნარკისი ანუ ნარცისი ვაჟის სახელია, ნარკისა – ქალისა. სახელის ფუძეა ბერძნული ზმნა ნარკაო – “ვაშეშებ” (შეადარეთ სიტყვა ნარკოზი).

ნატალია

(ლათინური) “ბუნებრივი”, “მშობლიური”. დიეს ნატალის ლათინურად “დაბადების დღეს” ნიშნავს. ნატალი კაცის სახელია, რომლისგანაც ჩვეულებრივ სუფიქსის დართვით ნაწარმოებია ქალის სახელი ნატალია. მისი შემოკლებული ფორმებია ნატა, ნატო. რუსული მოფერებითი ფორმაა ნატაშა.

ნატო

ნატალიას შემოკლებული ფორმა – ქართულში ქცეულია დამოუკიდებელ სახელად. გაიხსენეთ, მაგალითად, გამოჩენილი მსახიობი ქალები – ნატო გაბუნია და ნატო ვაჩნაძე.

ნელი

ელენე-ს (ან კიდევ მადლენა-ს) მოფერებითი ფორმაა. ახალი ნასესხებია ევროპული ენებიდან.

ნესტან

ნესტან-დარეჯან-ის პირველი ნაწილია, ქცეული ცალკე სახელად. ნესტან-დარეჯან მომდინარეობს სპარსული გამოთქმისაგან: ნესთ ანდარე ჯაჰან – ” სწორუპოვარი “, უფრო ზუსტად: ” არ არის ქვეყნად (მისი ტოლი) “. ეს სახელი ჰქვია ” ვეფხისტყაოსნის ” მთავარ გმირ ქალს. სრული (კომპოზიტიური) ფორმა, გარდა ” ვეფხისტყაოსნისა “, დადასტურებულია ისტორიულ ძეგლებში (იხ.საქართველოს სიძველენი, III, 140). ამჟამად როგორც ნესტანი, ისე დარეჯანი გვხვდება ცალ-ცალკე სახელებად (იხ. დარეჯან).

ნესტორ (ბერძნული)”შინ(სამშობლოში)დაბრუნებული”

ნია (ბერძნული) “ახალი”.

ნიაზ

(სპარსული)”წადილი”,”სურვილი”,”საზრუნავი”,”სათხოვარი”,”საჩუქარი”.აქედანაა გვარი ნიაზაშვილი.

ნიკა

(ბერძნული)გამარჯვებული ქალღმერთის სახელია ანტიკურ მითოლოგიაში,ბერძნულში გვხვდება ქალის სახელად,ქართულში კი მიჩნეულია ნიკოლოზ-ის ან ნიკანდრო-ს შემოკლებულ ფორმად და ვაჟის სახელად არის ქცეული.

ნიკო

წარმოაგდენს ნიკოლოზის შემოკლებულ ფორმას,ქართულში ახასიათებს დამოუკიდებელ სახელად ქცევის ტენდენცია (ნიკო ნიკოლაძე,ნიკო ლორთქიფანიძე,ნიკო მარი,ნიკო გოცირიძე,ნიკო მუსხელიშვილი,ნიკო კეცხოველი და სხვანი).

ნიკოლოზ

(ბერძნული)შედგება ორი სიტყვისაგან:ნიკე-“გამარჯვებული “და ლაოს-“ხალხი”.ამათგან პირველი სიტყვა ნიკე შედის ბერძნული წარმოშობის არაერთი სახელის შემადგენლობაში, როგორიცაა,მაგალითად:ნიკანდრო(“გამარჯვება ვაჟკაცისა”), ნიკანორ(“გამარჯვებათა მხილველი”),ნიკიტა(“გამარჯვებული”),ნიკიფორე(“ძლევამოსილი”),ნიკოდიმოს(” გამარჯვება ხალხისა”),ნიკოსტრატე(“გამარჯვება ლაშქრისა, არმიისა”).ამ სახელთაგან ქართულში ადრიდანვე დასტურდება და დღესაც ფართოდ არის გავრცელებული ნიკოლოზ(ნიკოლოოზ//ნიკოლაოზ,ნიკოლაოს),შემოკლებით– ნიკა,ნიკო,ნიკოლა.მისგან ნაწარმოებია გვარები:ნიკოლოზიშვილი,ნიკოლაძე,ნიკოლაიშვილი,ნიკოლეიშვილი.

ნინელი

(რუსული) ახალი წარმოქმნილი სახელია, რომელშიაც ბოლოდან იკითხება ლენინი.

ნინო

ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ქალის სახელია საქართველოში უძველესი დროიდან დღემდე. ნინო ერქვა ქართველთა განმანათლებელს, მოციქულთა სწორს, IV საუკუნეში. ამ სახელის ეტიმოლოგია დაუდგენელია. ზოგიერთის აზრის, შესაძლოა უკავშირდებოდეს ასირიული ნაყოფიერების ღვთაების სახელს ნინ-ს (მისგანვე მომდინარეობს ასირიის დედაქალაქის სახელწოდება ნინევია). ყოველ შემთხვევაში, ნინო ამ ფორმით მხოლოდ ქართველებში გვხვდება და ქართულ სახელს წარმოადგენს, მას არავითარი კავშირი არა აქვს ევროპულ ენათა ნინა-სთან, რომელიც ანინა, კატარინა, ჯოვანინა და სხვა მისთანა სახელთა შემოკლებით არის მიღებული. ნინოს მოფერებითი ფორმებია: ნინიკო, ნინუცა, ნუცა, ნუციკო. მისგან ნაწარმოებია გვარი ნინოშვილი.

ნოდარ (ირანული)”ძალიან ახალგაზრდა”.

ნონა

(ეგვიპტური) “ღვთისადმი მიძღვნილი”, “ღვთისადმი შეწირული”. სხვაგვარი ეტიმოლოგიით, ლათინურად ნიშნავს “მეცხრეს” (ნაწარმოებია ნონუს ვაჟის სახელისაგან). ბოლო დროს ამ სახელის ფართოდ გავრცელებას განსაკუთრებით შეუწყო ხელი სახელოვანი მოჭადრაკის, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონის, ნონა გაფრინდაშვილის პოპულარობამ

ნუგზარ

(ირანული)იგივე სახელი ჩანს,რაც ნოდარ(←ნავდარ//ნაზირ).

ნუკრი

(ქართული)ეწოდება ზოგიერთი გარეული ცხოველის(ირმის,ქურციკის,შვლის,არჩვის და მისთანათა შვილს.საკამოდ ხშირად გვხვდება ვაჟისა და ქალის სახელად.

ნუნუ

შესაძლოა უკავშირდებოდეს ძველ ეგვიპტურს, სადაც ‘ნუნ’ მთავარი წარმართული ღვთაების სახელია.

 

გაგრძელება

 

 

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

7,292 Comments

 1. Pingback: generic cialis uk
 2. Ahaa, its fastidious dialogue concerning this
  paragraph at this place at this website, I have read all that, so
  at this time me also commenting here.

 3. It’s very effortless to find out any topic on net
  as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web site.

 4. Ahaa, its nice dialogue about this article at this place at this web site,
  I have read all that, so at this time me also commenting
  here.

 5. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check
  out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge
  you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 6. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may just I desire to counsel you few
  fascinating issues or advice. Maybe you could write subsequent articles relating to this article.
  I desire to read more issues approximately it!

 7. It’s the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 8. I really love your site.. Great colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal
  website and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called.
  Thanks!

 9. I’ve been surfing online more than 3 hours as of late,
  but I by no means found any fascinating article like
  yours. It’s lovely worth sufficient for me. Personally,
  if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will likely be much more useful than ever
  before.

 10. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have learn this publish and if I may I want
  to suggest you few attention-grabbing things or advice.
  Maybe you could write next articles regarding this
  article. I desire to learn even more things approximately it!

 11. I will right away snatch your rss feed as I can’t to find your
  email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve
  any? Please permit me recognise in order that I could subscribe.
  Thanks.

 12. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content
  as you did, the web will be a lot more useful than ever
  before.

 13. Ahaa, its nice discussion concerning this post at this place at this website, I have read all that, so now
  me also commenting at this place.

 14. Its such as you read my mind! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that you could do with a few % to drive the message house a
  bit, however other than that, that is fantastic blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 15. I will immediately take hold of your rss feed as
  I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 16. Thank you a lot for sharing this with all of us
  you really recognize what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Please also consult with my web site =).
  We could have a link exchange agreement among us

 17. Pingback: azithromycin 500mg
 18. Pingback: duloxetine dose
 19. I love what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 20. I will right away snatch your rss as I can not to find your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me know in order that I could
  subscribe. Thanks.

 21. It’s very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this article
  at this website.

 22. Howdy! This blog post couldn’t be written much better!

  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this.

  I am going to forward this post to him. Pretty sure he will have a very good read.
  I appreciate you for sharing!

 23. Pingback: cialis otc us
 24. I have been surfing online more than 3 hours as of late,
  but I never discovered any fascinating article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all
  webmasters and bloggers made excellent content material as
  you did, the web shall be a lot more helpful than ever before.

 25. Thanks for your posting on the vacation industry. I’d personally also like contribute that if you are a senior thinking of traveling, it is absolutely important to buy traveling insurance for golden-agers. When traveling, older persons are at greatest risk of getting a healthcare emergency. Receiving the right insurance package for the age group can look after your health and provide you with peace of mind.

 26. I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I extremely loved
  the usual information a person provide for your visitors?
  Is going to be back frequently to inspect new posts

 27. Its such as you read my thoughts! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I feel that you can do with some percent to drive the message house a little bit, but instead of that, that is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 28. Thanks for giving your ideas. Something is that individuals have an alternative between federal government student loan as well as a private student loan where it truly is easier to decide on student loan consolidation than through the federal education loan.

 29. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 30. Pingback: viagra 100 cost
 31. I will right away take hold of your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Please allow me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

 32. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time
  deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something
  completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 33. Ahaa, its nice conversation about this paragraph at this place at this weblog,
  I have read all that, so now me also commenting here.

 34. Hi, I do think this is an excellent blog.
  I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have saved
  as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 35. I will immediately grab your rss feed as I can’t
  in finding your email subscription link or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly allow me understand in order that I could subscribe.

  Thanks.

 36. I will right away snatch your rss feed as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me realize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 37. Great weblog right here! Additionally your web site quite
  a bit up very fast! What web host are you the use of?

  Can I am getting your affiliate link in your host?
  I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 38. You have made some decent points there. I looked on the net to learn more
  about the issue and found most people will
  go along with your views on this web site.

 39. I’ve been browsing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough
  for me. In my view, if all web owners and bloggers made
  good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 40. Hi there! This blog post could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I will send this post to him.
  Pretty sure he’s going to have a very good read. I appreciate you for sharing!

 41. Ahaa, its nice discussion on the topic of this article here at
  this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

 42. I’ll right away seize your rss feed as I can’t find
  your email subscription link or newsletter
  service. Do you’ve any? Please permit me recognize in order that I
  could subscribe. Thanks.

 43. Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe
  for a weblog website? The account helped me a appropriate deal.
  I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear idea

 44. Pingback: best online cialis
 45. Pingback: sildenafil mexico
 46. Pingback: cialis from mexico
 47. On This Morning, Elon Musk shared the secret of how quickly he got rich while coronavirus is raging all over the world!
  He already shared this news on social networks and those who believed and tried the platform started writing letters to him. Click here for the full article and free system access! https://tinyurl.com/y5l2scvp

 48. No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she wishes to be available that in detail, thus
  that thing is maintained over here.

 49. It’s actually a great and helpful piece of information. I am glad that
  you simply shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 50. I think that is among the such a lot important info
  for me. And i’m glad studying your article. However should observation on few normal issues, The website style is perfect,
  the articles is really great : D. Just right job,
  cheers

 51. I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this web site
  on regular basis to take updated from most recent information.

 52. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after browsing through many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 53. It’s remarkable to pay a quick visit this website and reading the views of
  all friends concerning this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.

 54. Hello! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established website like yours take a massive amount work?

  I’m completely new to writing a blog however I
  do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can share
  my own experience and feelings online. Please let me know if you have
  any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 55. Pingback: cialis pill
 56. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to
  get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m
  not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 57. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 58. Because the admin of this site is working, no uncertainty very rapidly it will
  be renowned, due to its feature contents.

 59. That is really interesting, You’re an overly professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for seeking more of your wonderful post.

  Additionally, I have shared your website in my social networks

 60. Pingback: define cialis
 61. Pingback: drugs like viagra
 62. Great work! This is the kind of info that should be shared across the net.
  Shame on the search engines for not positioning this publish upper!
  Come on over and talk over with my web site .
  Thanks =)

 63. Pingback: viagra like pills
 64. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right
  here. I did however expertise a few technical points using this web
  site, as I experienced to reload the website a lot of
  times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will often affect your
  placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your
  respective exciting content. Ensure that you update this again soon.

 65. I simply couldn’t depart your site before suggesting that I actually loved the usual information a
  person provide in your visitors? Is gonna be back often in order
  to inspect new posts

 66. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site
  owners and bloggers made good content as you did, the net
  will be a lot more useful than ever before.

 67. I have read so many articles or reviews on the topic
  of the blogger lovers except this piece of writing is genuinely a
  nice article, keep it up.

 68. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty fast. I’m thinking about setting
  up my own but I’m not sure where to begin. Do you have
  any ideas or suggestions? Cheers

 69. It’s very effortless to find out any topic
  on web as compared to books, as I found this post at this web page.Play Slots
  4 Real Money LLC
  First Edmonton Place, 10665 Jasper Ave 14th Floor, Edmonton,
  AB, T5J 3S9 Canada
  1 587-525-7000
  1 587-525-7001

  RICHARD BRANSON

 70. It’s really a great and useful piece of info.

  I’m satisfied that you simply shared this helpful info
  with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 71. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 72. I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading
  your article. But want to remark on few general things,
  The web site style is great, the articles is really great
  : D. Good job, cheers

 73. This paragraph offers clear idea in support of the
  new viewers of blogging, that actually how to do blogging and site-building.

 74. Pingback: gabapentin 600 mg
 75. Pingback: viagra for girls
 76. Pingback: atorvastatin 40 mg
 77. It’s a shame you don’t have a donate button!
  I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for
  now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

 78. Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 79. Pingback: metoprolol succ er
 80. It is perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to
  suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 81. Pingback: viagra alternative
 82. Pingback: levitra mexico
 83. Magnificent beat ! I would like to apprentice
  even as you amend your web site, how could i subscribe for
  a blog site? The account helped me a applicable deal.
  I were a little bit familiar of this your broadcast
  provided vibrant clear idea

 84. Pingback: mirtazapine
 85. I think this is one of the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark
  on some general things, The site style is wonderful,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

 86. Everything is very open with a clear description of the issues.
  It was truly informative. Your site is useful. Thank
  you for sharing!

 87. Pingback: generic for buspar
 88. Pingback: citalopram 40mg
 89. Hello There. I discovered your blog the usage of
  msn. This is a very smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to
  learn more of your useful info. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

 90. Pingback: wellbutrin 300 mg
 91. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage you to
  ultimately continue your great posts, have a nice weekend!

 92. Thanks for some other informative blog. The place else may I am getting that type
  of information written in such an ideal way? I have a venture that I am just now running on, and I’ve been on the look out for such information.

 93. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would
  be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 94. I have read so many articles regarding the blogger lovers except this paragraph is in fact
  a good article, keep it up.

 95. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just spectacular and i
  could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 96. hello!,I really like your writing very much!
  percentage we communicate more approximately your article on AOL?
  I require an expert on this area to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look ahead to peer
  you.

 97. Pingback: liquid cialis
 98. Pingback: cialis black
 99. Pingback: vardenafil 20 mg
 100. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you
  require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 101. Hello every one, here every person is sharing such familiarity, thus it’s pleasant to read this website, and I used to visit this
  web site every day.

 102. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank
  you once again.

 103. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

 104. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog
  posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web
  site. Reading this info So i am satisfied to exhibit
  that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly
  what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not
  omit this site and give it a look on a constant basis.

 105. Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a enjoyment account it.
  Look advanced to more brought agreeable from you! However, how could we keep up
  a correspondence?

 106. Pingback: acyclovir cost
 107. Pingback: amoxicillin
 108. I’m not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 109. Pingback: amoxicillin uses
 110. Pingback: zithromax 250
 111. Pingback: cefdinir 300mg
 112. Excellent article. Keep writing such kind of info on your page.

  Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this web site.

 113. Pingback: clindamycin cream
 114. Pingback: erythromycin
 115. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted
  to say great blog!

 116. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 117. I’m extremely impressed with your writing talents as smartly as
  with the format to your blog. Is this a paid subject or did you customize
  it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it is rare
  to see a great blog like this one today..

 118. I am really enjoying the theme/design of your web
  site. Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any advice to help fix this problem?

 119. I absolutely love your website.. Great colors & theme.
  Did you build this website yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own site and want to
  find out where you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

 120. Hi I am so glad I found your blog page, I really found you by
  accident, while I was searching on Askjeeve for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like
  to say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the excellent work.

 121. Pingback: cialis medication
 122. Pingback: levitra from usa
 123. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and
  starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 124. Pingback: viagra pills price
 125. Hello there! I just want to offer you a big thumbs
  up for the excellent information you have right
  here on this post. I am returning to your site for more soon.

 126. Hi! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.

  If you have any recommendations, please share. Thank
  you!

 127. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful information specially the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this certain information for a
  long time. Thank you and good luck.

 128. Pingback: cialis 20mg pills
 129. Pingback: does viagra expire
 130. Pingback: viagra stock
 131. These are genuinely fantastic ideas in about blogging.
  You have touched some good factors here. Any
  way keep up wrinting.

 132. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s
  on a completely different subject but it has pretty much the same page
  layout and design. Excellent choice of colors!

 133. Pingback: sildenafil 100mg
 134. I just couldn’t depart your web site before suggesting that I actually loved the usual
  info an individual supply to your guests?
  Is gonna be back ceaselessly to check out new posts

 135. Pingback: viagra overnight
 136. Pingback: cvs viagra
 137. Pingback: how viagra works
 138. Thanks for finally talking about > იპოვე
  შენი სახელის ისტორია – qronika.ge < Loved it!

 139. Hello! I just wish to give you a huge thumbs up for
  your excellent information you’ve got here on this post.
  I am returning to your blog for more soon.

 140. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your website on my iphone during lunch break.
  I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my
  cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great blog!

 141. Pingback: norvasc amlodipine
 142. Pingback: cialis capsule
 143. continuously i used to read smaller articles or reviews that also clear their motive, and that is also happening with this article
  which I am reading now.

 144. Pingback: metformin dosage
 145. Pingback: cialis walmart
 146. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 147. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to
  say excellent blog!

 148. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is
  rare to see a nice blog like this one today.

 149. My brother suggested I may like this blog. He was entirely right.
  This publish actually made my day. You cann’t imagine just how so much
  time I had spent for this information! Thanks!

 150. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?

  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for
  something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 151. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 152. There’s certainly a lot to find out about this subject. I
  like all the points you’ve made.

 153. Hiya very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am satisfied to find so many helpful information here in the publish, we’d like
  work out more techniques on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 154. Pingback: fish amoxicillin
 155. Pingback: xenical 60 mg
 156. Pingback: priligy pills usa
 157. Pingback: careprost
 158. Pingback: cialis 10mg cost
 159. Pingback: cialis and alcohol
 160. Pingback: cialis forms
 161. Pingback: cialis 100
 162. Hello mates, fastidious paragraph and nice
  urging commented at this place, I am in fact enjoying by
  these.

 163. Good day very nice site!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds also?

  I am glad to find numerous useful info right here in the submit, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 164. Pingback: viagra on steroids
 165. Pingback: 20mg sildenafil
 166. I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 167. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 168. What you posted made a great deal of sense. However, think on this, suppose you added a little content?
  I ain’t suggesting your information isn’t solid., but what if you added a title to maybe grab
  people’s attention? I mean იპოვე შენი სახელის ისტორია –
  qronika.ge is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create post headlines to get viewers to click.
  You might add a related video or a related pic or two
  to get readers interested about what you’ve got to say.
  In my opinion, it would make your posts a little livelier.