პოლიტიკა

,,ეროვნული თანხმობის ამოცანა არ შეიძლება იყოს რომელიმე კონკრეტული სუბიექტების შერიგება-გარიგება”

ეროვნული თანხმობის ამოცანა (ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ამოცანა) არ შეიძლება იყოს რომელიმე კონკრეტული სუბიექტების შერიგება/ გარიგება. ეროვნული თანხმობის ამოცანა უნდა იყოს ისეთი სახელმწიფო მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერი დაპირისპირებული სუბიექტები შეძლებენ დავის ცივილიზებულ გადაწვეტას. ვინაიდან 1992 წლიდან დაწყებული ძირითადად პოლარიზაცია გამომდინარეობს ან არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხიდან ან პოლიტიკური დევნის თემატიკიდან, გრძელვადიანი და რეალური ეროვნული თანხმობა შესაძლებელია დაეფუძნოს შემდეგი საკითხების გადაწყვეტას:
საარჩევნო რეფორმა:
1. ცესკო და საოლქო კომისიები იქმნება პარტიების მიერ პარიტეტული წესით, ე.წ. პროფესიული წევრების გარეშე. „ქართულ ოცნებას“ კომისიაში ყავს 1 წევრი (ისევე როგორც სხვა პარტიებს).
2. ემიგრანტებს მიეცემათ რეალური ხმის უფლება (ან დამატებით უბნებზე ან ელექტრონული წესით). ამომრჩეველთა სამაგიდო სიები განსაჯაროვდება.
3. აკრძალულია არჩევნებში 500 000 ლარზე მეტი ხარჯის გაწევა. დამრღვევი სუბიექტისთვის წესდება უმკაცრესი სანქციები.
4. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ნიშნავს საპარლამენტო ოპოზიცია.
5. პარლამენტის არჩევნები, მ.შ: ვადამდელი არჩევნები ტარდება 1 ან 2%-იანი ბარიერის პირობებში.
სასამართლო რეფორმა:
1. შემოღებული იქნება საკონსტიტუციო და და უზენაესი სასამართლოების, აგრეთვე იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების ახალი წესი, რომლის მიხედვითაც მმართველი პარტია ვერ დანიშნავს ამ ორგანოების შემადგენლობის ნახევარზე მეტს.
2. ზ/ა ორგანოების მოქმედ შემადგენლობას უფლებამოსილება უწყდება.
3. პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებს, აგრეთვე საარჩევნო დავებს საბოლოო ინსტანციით განიხილავენ ახალი წესის მიხედვით დამტკიცებული სასამართლო კოლეგიები.
4. საპარლამენტო პარტიებს და თვითმმართველობას მიეცემათ სპეციალური პროკურორების დანიშვნის უფლება.
პარტიები თანხმდებიან სიძულვილის ენის აკრძალვაზე პოლიტიკურ პროცესში.
ზ/ა რეფორმების გატარების შემდეგ ქვეყანაში ტარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
ამნისტიის საკითხს გადაწყვეტს ახალი პარლამენტი.
უნდა გამარტივდეს რეფერენდუმის ჩატარების წესი. ყველა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არ განეკუთვნება ზ/ა პრინციპებს, და რომელზეც შეუძლებელია დიალოგის გზით კომპრომისის მიღწევა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს რეფერენდუმის გზით.
კახა კუკავა, პოლიტიკოსი

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close