თბი­ლის­ში, გლ­და­ნის მე­ო­რე მიკ­რო­რა­ი­ონ­ში, სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუ­სის მე-8 სარ­თულ­ზე ხან­ძა­რი გაჩ­ნდა, რის შე­დე­გად 60 კვ.მ-ის ფარ­თი და სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თე­ბი და­იწ­ვა. სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის ცნო­ბით, ად­გილ­ზე 4 სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო ჯგუ­ფი მუ­შა­ობ­და. ხან­ძრის შე­დე­გად არა­ვინ და­შა­ვე­ბუ­ლა. ხან­ძრის ლიკ­ვი­დი­რე­ბა მა­ლე­ვე მოხ­და.

ძლი­ე­რი დაკ­ვამ­ლი­ა­ნე­ბის გამო, მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლებ­მა, ასე­ვე სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა კორ­პუ­სის მე-9 სარ­თუ­ლი­დან 4 მო­ქა­ლა­ქე გა­მო­იყ­ვა­ნეს, მათ შო­რის 2 მცი­რე­წლო­ვა­ნი ბავ­შვი.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით პო­პუ­ლა­რუ­ლია ფოტო, სა­დაც ჩანს, თუ რო­გორ გა­მოჰ­ყავს კორ­პუ­სი­დან ჩვი­ლი სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრო­მელს. ფო­ტო­ზე აღ­ბეჭ­დი­ლი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლი 27 წლის ჯა­მელ მორ­ჩა­ძეა. იგი სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის რი­გებ­ში 2013 წლი­დან ირი­ცხე­ბა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები