საზოგადოება

დავით ასათიანი: როგორ უნდა მოვაგვაროთ სამოქალაქო დავა სასამართლოს გარეშე

22 ნოემბერს თბილისში  ჩატარდა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია მედიაციის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს:  უცხოელმა ექსპერტებმა, აკადემიურმა წრეებმა, მედიატორებმა და  ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა.  „POSTALIONI.COM“-ი  კონფერენციის მონაწილეს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშიროსო მდივანს, დავით ასათიანს ესაუბრა.

 დავით ასათიანი:

_ ღონისძიების ინიციატორები გახლდნენ  საქართველოში ევროკავშირისა და  გაეროს წარმომადგენლობები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ადვოკატთა და მედიატორთა ასოციაციებთან. სწორედ ამიტომ, ადვოკატთა ასოციაცია აქტიურად მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში. ცხადია, ჩვენ  მხარს ვუჭერთ საქართველოში დავების ალტერნატიული მექანიზმის გადაწყვეტის, ანუ  მედიაციის პროექტს. მედიაცია ძალიან კარგი საშუალებაა მხარეთა შორის სამოქალაქო დავების მოგვარების დროს. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში უკვე გვაქვს საკანონმდებლო დანაწესები მედიაციის გამოყენების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, მედიაციის პოპულარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია.

15134754_1166350196746308_271532903490136595_n

პირველი საერთაშორიო კონფერენცია ძალზედ წარმომადგენლობითი იყო. როგორც იცით, მას ასევე აესწრებოდა ადვოკატთა ასოციაციის დელეგაცია. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თავის მისასალმებელ  სიტყვაში ხაზი გაუსვა  ადვოკატთა კორპუსის ჩართულობის მნიშვნელობას  მედიაციის განვითარების საკითხში. ადვოკატი არის კლიენტის სანდო, კვალიფიციური და ნეიტრალური მრჩეველი, ამიტომ ის ყველა შემთხვევაში უნდა მონაწილეობდეს მედიაციის პროცესებში. მიგვაჩნია, რომ ყველა სამოქალაქო სამართალწარმოებით დაინტერესებული ადოკატისათვის გასაგები უნდა გახდეს ადვოკატის როლის  მნიშვნელობა მედიაციაში_  სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი.

   _ მედიაციის პროცესში ადვოკატების ჩართულობის ფაქტები უკვე არსებობს?

_ მედიაციის პროცესი პილოტური რეჟიმით მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დაახლოებით 60-მდე  საქმე განიხილა მედიატორების მეშვეობით, რომელთა დაახლოებით 45% წარმატებით, ანუ მხარეთა შეთანხმებით დასრულდა, რაც ძალიან სასიხარულოა.

მოგეხსენებათ, მოსამართლეების განრიგი ძალიან დატვირთულია. ისინი ვერ ასწრებენ საქმეთა განხილვას და აქედან გამომდინარე, პროცესები ჭიანურდება. მედიაცია იძლევა სასამართლოების  საქმეთაგან განტვირთვის  საშუალებას. ეს არის კარგი მექანიზმი იმისათვის, რომ ეფექტურად და დროულად დასრულდეს კონკრეტული დავები. მედიატორი არაა მოსამართლე, არც ადვოკატი, ის გახლავთ სპეციალური უნარ-ჩვევების მქონე, ნეიტრალური ადამიანი, რომელიც   არ იღებს რაიმე   სახის გადაწყვეტილებას. ის მხოლოდ  ეხმარება მხარეებს, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, დავის დროს მიაღწიონ შეთანხმებას.

_ ამგვარი შეთანხმებით დასრულებული დავა კანონიერია?

_ რა თქმა უნდა. მედიატორები საქმეში ერთვებიან მაშინ, როდესაც სასამართლოს მიღებული აქვს სარჩელი. კანონმდებლობით დასაშვებია, რომ სასამართლომ, საქმე სავალდებულო წესით გადასცეს მედიაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ, შესაძლოა სამეზობლო, საოჯახო და  სამემკვიდრეო ხასიათის სასამართლო დავებმა გადაინაცვლოს მედიაციაში. დავის შეთანხმებით დასრულების შემთხვევაში ხდება მხარეების მორიგების დამტკიცება უკვე სასამართლოს  მიერ თავისი განჩინებით, რომელიც უკვე აღსრულებადი აქტია და სავალდებულოა  მხარეთათვის.

_  აქვთ  თუ არა მხარეებს შესაძლებლობა, მოითხოვონ საქმის  მედიაციის სამსახურისათვის გადაეცემა?

_ დიახ, ეს დამოკიდებულია მხარეთა ნებაზე, რადგან  პროცედურა დაფუძნებულია მათ აქტიურ ჩართულობაზე.  თუ მხარეს არ სურს მედიაციის მიერ საქმის განხილვა, მას შეუძლია, დააბრუნოს ის სასამართლოში. ზოგჯერ, სასამართლოში მცირე დავის საქმეც კი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, მიუხედავად  იმისა, რომ ორივე მხარის ინტერესებში შედის საქმის დროული დასრულება. ასეთ შემთხვევაში, მედიაცია  შესანიშნავი გამოსავალია, იმისთვის, რომ  ეფექტურად, დროულად,  ნაკლები ემოციების, ხარჯებისა და ლოდინის სანაცვლოდ მოხდეს დავის გადაწყვეტა.

 _ ვინ უნდა იყოს მათ საქმეში მედიატორი, ესეც მხარეებმა უნდა გადაწყვიტონ? რამდენად კომპეტენტურია მედიაციის სამსახური დავის გადაწყვეტის პროცესებში?

_  ჩვენ უკვე გვყავს აკრედიტირებული, დატრენინგებული 15 მედიატორი, რომელთა უმრავლესობაც ადვოკატია, თუმცა ასევე გვყავს რამდენიმე მედიატორი, რომელიც ფსიქოლოგია. მედიატორობა შეუძლია  ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს.  არსებობს ფაქტები, როდესაც საოჯახო დავაში იურისტი და ფსიქოლოგი ერთდროულად ძალზედ ეფექტურად მუშაობენ. რომელმა მედიატორმა უნდა გადაწყვიტოს ესა თუ ის დავა, ამას განსაზღვრავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიაციის ცენტრი. მხარეებს კი აქვთ უფლება, პირადი ინტერესიდან გამომდინარე, აიცილონ ესა თუ ის მედიატორი, მოითხოვონ სხვა, ან ორი მედიატორი და ა.შ. ვიმეორებ, ეს არის პროცესი, რომელიც დაფუძნებულია მხარეების ნება-სურვილზე.

 _ მედიაციის სამსახურის ერთადერთი დანიშნულება სასამართლოში პროცესების გაჭიანურების თავიდან აცილებაა?

_ ეს გახლავთ სოციალური პროექტი. კონფლიქტები არის საზოგადოებრივი ყოფის განუყოფელი ნაწილი და ის თავს იჩენს ნებისმიერი სახის ურთიერთობაში, იქნება ეს  ბიზნეს ურთიერთობა, პირადი თუ სხვა სახის ურთიერთობები. შესაბამისად, მედიაცია, ანუ მხარეთა შეთანხმებით დავის გადაწყვეტა არის ეფექტური და პოზიტიური გზა, საზოგადოებაში  კონფრონტაციული ფონის შემცირებისა. მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა, მეზობელთან თუ ოჯახში კონფლიქტის დროს ურთიერთმოლაპარაკებით მოაგვაროს დავა. მედიაციის მიერ დავის წარმატებით დასრულება ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივ თანხმობას, მხარეთა სამომავმო ურთიერთობებს, რაც თავის მხრივ, გამოიწვევს  კონფლიქტების რაოდენობის საგრძნობლად შემცირებას.

11150379_970073206366431_6347281296822745808_n

 _ ბატონო დავით, მედიატორთა მიერ დავის მოგვარების წესები რით გასხვავდება მოსამართლეთა წესებისგან?

_ სასამართლოში არსებობს სასამართლო მორიგების ინსტიტუტი, რაც გულისხმობს, მოსამართლის  მიერ  მხარეებს მორიგებისაკენ მოწოდებას, რისთვისაც  ის იღებს გარკვეულ ზომებს. მოსამართლეს არ აქვს დიდი დრო, მორიგების და შეთანხმების პროცესის საწარმოებლად. მან გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღოს, ვინაიდან სხდომების ხშირად ჩატარების საშუალება არ აქვს.  მედიატორის კომპტენციაში კი არ შედის რაიმე სახის  გადწყვეტილების მიღება. ის არის ნეიტრალური ადამიანი, აქვს  მოსამართლესთან შედარებით  მეტი დრო და  შესაძლებლობა,  რომ ხშირად შეხვდეს მხარეებს და შეეცადოს,  კონკრეტული ინტერესებიდან გამომდინარე, მიაღწიოს მათ შორის შეთანხმებას. მნიშვნელოვანია ისიც,  რომ სასამართლო პროცესები საჯაროა და ყველაფერი ცნობილი ხდება,  მედიაციის პროცესი კი სრულიად კონფიდენციალურია. ის, რაც მედიაციის პროცესში იქნება ნათქვამი, არის  საიდუმლო და მისი გამოყენება  სასამართლოზეც არ შეიძლება, თუ საქმე კვლავ სასამართლოში დაბრუნდა. როგორც გითხარით, 60-მდე დავა გადაწყდა მედიაციის ჩართულობით და აქედან, 45% შეთანხმებით დასრულდა _ მხარეები დაბრუნდნენ სასამართლოში მორიგების აქტით.

_ როგორ დავებს არ მიცემს სასამართლო უფლებას, რომ ის მედიაციით გადაწყდეს?

_ ყველა სამოქალაქო, კერძო დავა შესაძლებელია გადაეცეს მედიაციას, თუ ეს  მოსარჩელისა და მოპასუხის სურვილია.  სასამართლო ამის წინააღმდეგი არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში. ეს არის მხარეთა ნებაზე დაფუძნებული პროცედურა.

საერთო სამართლის ქვეყნებში მედიაციით სამოქალაქო დავების გადაწყვეტა აპრობირებული პრაქტიკაა, რადგან  იურიდიული დახმარება ძვირი, რთული და  გრძელვადიანია. ამ ქვეყნებში ურთიერთშეთანხმების კულტურა მაღალია, ამიტომ  მხარეებს უფრო  ეფექტურად მიაჩნიათ მედიაციის სამსახურის გამოყენება, თანაც ამ გზით ზოგავენ თანხებს. ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ შეთანხმებას მიაღწიონ. მაგალითად, აშშ-სა და ინგლისში, სამოქალაქო დავების დაახლოებით 80 %-ს  მედიაციით აგვარებენ. ამ ქვეყნებში აღნიშნულმა  ინსტიტუტმა მეოცე საუკუნის ბოლოს დაიწყო განვითარება და დღეს სასურველი შედეგი აქვთ.

 _ მოდით, მედიაციაში ადვოკატის ჩართულობაზეც ვისაუბროთ. იმის გარდა, რომ მას  შეუძლია იყოს მედიატორი, კიდევ რა შესაძლებლობები აქვს? მედიაციის დროს, მხარეებს ადვოკატები არ სჭირდებათ?

_ როგორც უკვე აღვნიშნე, ადვოკატის როლი მედიაციიის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, მხარეს შეუძლია, ჰყავდეს ადვოკატი. სანდო და კვალიფიციური მრჩეველის ყოლის უფლება არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი, შესაბამისად, მედიაციაში, როგორც სასამართლო შემათანხმებელ პროცედურაში, მხარეები აუცილებლად მონაწილეობენ ადვოკატის მეშვეობით. ადვოკატები აძლევენ მათ შესაბამის რჩევებს, ისინი ადგენენ შეთანხმებას თუ, რა თქმა უნდა, ის იქნება მიღწეული  და ა.შ.

10433886_791615927545494_3504436491307972282_n

_ ზოგიერთის აზრით,  ეს პროცესი გამოიწვევს ადვოკატების საქმეებისა და, შესაბამისად,  მათი შემოსავლების შემცირებას. ეს სიმართლეა?

_  ეს ასე არ არის. პირველი – ყველა ადვოკატის ანაზღაურება უნდა იყოს სამართლიანი და კლიენტის ინტერესებზე ორიენტირებული, რაც ადვოკატებს გაცნობიერებული გვაქვს.  მეორე _   ხშირად ადვოკატების მიერ ნაწარმოები საქმეები, სასამართლოში ჭიანურდება  წელიწადზე მეტხანს. ამ პერიოდის განმავლობაში კი მას შეუძლია, უფრო მეტ და ერთდროულად რამდენიმე მედიაციაში მიიღოს მონაწილეობა და დააბალანსოს თავისი შემოსავლები. ასე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ეფექტური ღონისძიებაა,  როგორც მხარეებისათვის, ასევე  საქმეში ჩართული თითოეული მონაწილისათვის.

 _ როგორ უნდა გახდეს პიროვნება მედიატორი?

_ არსებობს ქვეყნები, სადაც მხოლოდ ადვოკატები ხდებიან მედიატორები. ამ საკითხის მიმართ ჩვენ გვაქვს ლიბერალური მიდგომა, ამიტომ ყველა პროფესიის წარმომადგენლისთვის კარი ღიაა. არსებობს სპეციალური კურსები, რომელსაც  უზრუნველყოფს სასამართლო, მედიატორთა ასოციაცია. გაეროსა და ევროკავშირის პროექტის მეშვეობით, მსურველთათვის ტარდება ტრენინგი. მალე მივიღებთ მედიაციის შესახებ ცალკე კანონს. ამჟამად ის მხოლოდ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსშია აღნიშნული. ამაზე ჩვენც ვმუშაობთ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად და იმედი გვაქვს, ეს კანონი უკეთ დაარეგულირებს მედიაციის პროცესებს _ მედიატორის ლიცენზიების მინიჭებას, ტრენინგების გავლას და ა.შ. დაგეგმილია მედიატორთა რიცხვის გაზრდა.

_ თქვენი როლი რა იყო იმ კონფერენციაში?

_ ჩვენ ვიყავით მოდერატორები და გვქონდა პრეზენტაციები. წარმოვადგინეთ  როგორი უნდა იყოს ადვოკატის როლი მედიაციაში და ჩვენი ხედვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მრავალი უცხოელი ექსპერტი ესწრებოდა კონფერენციას.მათ  გაგვიზიარეს თავიანთი მოსაზრებები და გამოცდილებები. გაგვაცნეს, თუ როგორ ხდება ეს პროცესები სლოვენიაში, საბერძნეთში, იტალიაში,  ინგლისსა და აშშ-ში.  ვფიქრობთ, რომ მედიაცია მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ქართული მართმსაჯულების განვითარებისთვის.

რაც შეეხება საზოგადოების ნდობის კოეფიციენტს მედიაციის სამსახურის მიმართ, ეს აუცილებლად  იქნება  ძალიან მაღალი, რადგან  თავად საზოგადოებას და მხარებს აქვთ შესაძლებლობა გადაწყვეტილების მიღებისა. სასამართლო გადაწყვეტილების უარყოფითი მხარე ის გახლავთ, რომ, რაც უნდა სამართლიანი და კანონიერი იყოს გადაწყვეტილება მეორე მხარე ყოველთვის უკმაყოფილო რჩება. მედიაციით დავის გადაწყვეტის დროს კი ორივე მხარე კმაყოფილია, თუ შეთანხმება მოხდა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, მაქსიმალურად ეფექტური გავხადოთ ეს პროცესები, რისთვისაც ადვოკატები მზად ვართ.

 

წყარო postalioni.com

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

1,517 Comments

 1. I read this piece of writing completely on the topic
  of the difference of most recent and earlier technologies, it’s awesome article.

 2. What i don’t understood is actually how you are now not actually much more neatly-preferred
  than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore considerably
  in relation to this topic, made me in my view consider it from a lot
  of varied angles. Its like women and men are not fascinated until it’s
  something to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  All the time care for it up!

 3. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and
  actual effort to generate a very good article? but what can I say?

  I procrastinate a whole lot and don’t seem to get
  nearly anything done.

  my homepage – Leafy Living CBD Reviews (http://keo88.org)

 4. It?s difficult to find knowledgeable people for this subject, however, you sound like you know what you?re
  talking about! Thanks

  My web blog; Viag Rx

 5. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that
  I’ve really enjoyed browsing your weblog posts.

  After all I will be subscribing to your rss feed and I am hoping
  you write once more soon!

  Here is my web site; D-Fine8 Reviews

 6. Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from.

  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll
  just bookmark this blog.

 7. Please let me know if you’re looking for a article author
  for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off,
  I’d absolutely love to write some content for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if
  interested. Regards!

  My page – IQ SuperCharged Reviews

 8. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so
  I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for newbie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

  Check out my site: CoolEdge AC Reviews

 9. Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came
  to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and brilliant design and style.

 10. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the
  images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Also visit my web page: Nitro Strive Review

 11. Good day very nice web site!! Guy .. Excellent ..

  Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the
  feeds additionally?I’m glad to search out so many helpful information here within the submit, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

  Feel free to surf to my blog post :: http://www.dumankayahifit.com

 12. Hiya, I am really glad I have found this information. Today
  bloggers publish just about gossips and internet and
  this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what
  I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it.

  Do you do newsletters? Can’t find it.

  Feel free to surf to my blog post; Extreme Shred Keto

 13. Good day very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds also…I’m glad to search out numerous
  helpful information here in the put up, we’d like work out extra strategies
  in this regard, thank you for sharing.

  Also visit my webpage: Alpha Extracts CBD Review

 14. Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your
  site, how can i subscribe for a weblog web site? The account aided me
  a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast offered bright transparent concept

  My homepage – Keto Fat Burn Pills

 15. I blog frequently and I genuinely appreciate your content. The article has truly peaked my interest.
  I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once
  per week. I opted in for your RSS feed as well.

  Also visit my webpage: kestrin.net

 16. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you
  know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything,
  web site theme . a tones way for your customer to
  communicate. Nice task.

  Feel free to visit my site … ACV Rx Ingredients

 17. Howdy just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show
  the same outcome.

  Here is my web page – Spark Aura Reviews

 18. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog.

  Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

  Also visit my site; Nelle

 19. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, might test
  this? IE still is the marketplace leader and a large portion of people will miss your fantastic writing because of this problem.

  Feel free to visit my website https://tanhua666.com

 20. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, might check this?

  IE still is the marketplace chief and a good component of other people will omit your great
  writing due to this problem.

  Also visit my web site Shanon

 21. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great writing, have
  a nice weekend!

  Have a look at my blog post :: Mermber XXL Pills

 22. Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you provide.

  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same unwanted rehashed material. Great read! I’ve bookmarked
  your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Feel free to surf to my web site: Nature Fused Cream Reviews

 23. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 24. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided
  to check out your website on my iphone during lunch break.

  I enjoy the information you present here Mack And Sons CBD can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded
  on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good
  blog!

 25. Right here is the right site for anybody who wants to find out about this
  topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject
  that has been written about for ages. Wonderful stuff,
  just great!

 26. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to express that
  I have a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed.
  I such a lot undoubtedly will make sure to do not omit this
  site and provides it a glance regularly.

  my website … Syner Sooth CBD Gummies

 27. Hey! I know this is sort of off-topic but I had to
  ask. Does managing a well-established website such as yours require
  a massive amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my
  diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share
  my personal experience and feelings online. Please let me
  know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  Also visit my blog post – Nature Fused Cream Ingredients

 28. I simply needed to appreciate you once again. I do not know the things I would have created without
  the actual advice shown by you on this industry.
  This has been the intimidating case in my position, nevertheless witnessing the very skilled approach you solved the issue
  made me to weep for gladness. I am happier for this work and then pray you find out what a powerful
  job you were getting into teaching many others via your website.
  Most probably you haven’t encountered all of us.

  My web blog :: blakeottinger.com

 29. Nice post. I was checking continuously this blog and
  I am impressed! Very helpful information specifically
  the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time.
  Thank you and good luck.

  Take a look at my web page; Leaf Max CBD

 30. I read this piece of writing completely concerning
  the resemblance of newest and earlier technologies,
  it’s awesome article.

  Also visit my web-site :: Cecelia

 31. I’m extremely inspired together with your writing abilities as well as with the
  format in your weblog. Is that this a paid subject matter or did
  you modify it your self? Anyway stay up the nice quality writing,
  it’s rare to see a great blog like this one these days.

  my site: Follipur

 32. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and
  I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking
  to trade techniques with other folks, please shoot me an email if
  interested.

  My web-site – DFine8

 33. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly
  benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks!

  my web page :: Shayla

 34. I am not certain where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend a while finding out more or figuring out
  more. Thank you for wonderful information I was looking for this info
  for my mission.

 35. I blog often and I genuinely thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and
  keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

  Here is my web site; ACV Rx Keto

 36. you’re actually a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible.
  It kind of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece.

  you’ve performed a great activity in this matter!

  my page :: http://www.diigo.com

 37. My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s to
  be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you write about
  here. Again, awesome web site!

 38. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter
  to be really something which I think I would never understand.

  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  my blog Keto Fat Burn Pills

 39. Wonderful website. Lots of helpful information here.
  I’m sending it to some friends ans additionally sharing
  in delicious. And naturally, thanks for your effort!

  Feel free to visit my site :: Man Plus Pills

 40. Excellent post. I was checking constantly this
  blog and I am impressed! Extremely useful information specially
  the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

  My site; Keto Fat Burn Pills

 41. I think what you posted was actually very reasonable.
  However, what about this? what if you were to write a awesome headline?

  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but suppose you added a headline to maybe get a person’s attention? I mean დავით
  ასათიანი: როგორ უნდა მოვაგვაროთ სამოქალაქო დავა სასამართლოს გარეშე
  – qronika.ge is a little boring. You ought to
  peek at Yahoo’s front page and watch how they create post titles to grab people to click.
  You might add a video or a picture or two to grab readers
  interested about everything’ve written. In my opinion, it could bring your posts a little bit
  more interesting.

  My web page; VigorMax

 42. This is the perfect web site for everyone who really wants to find out about this topic.
  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I
  actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for a long time.
  Wonderful stuff, just great!

  My page … http://www.craksracing.com

 43. Right here is the right site for everyone who wants to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue with you
  (not that I personally would want to?HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has
  been written about for ages. Excellent stuff, just excellent!

  Stop by my blog; Slimy Vita Vital Effect

 44. I believe that is one of the so much vital
  info for me. And i’m glad reading your article.
  But want to remark on few general issues, The site taste is
  wonderful, the articles is actually great :D.
  Good process, cheers.

  My webpage :: Cleta

 45. I was extremely pleased to find this site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely appreciated every bit of it and i also have you saved as a
  favorite to look at new things in your website.

  Check out my homepage; Leafy Living CBD Oil

 46. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog
  and would like to know where u got this from. kudos

  Also visit my blog post: Xoth Keto Review

 47. Hi there! This post couldn?t be written any better!
  Looking through this article reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will
  send this information to him. Fairly certain he’ll have a very good read.

  I appreciate you for sharing!

  My homepage; togopolitico.com

 48. Good way of explaining, and pleasant paragraph to obtain data about my presentation focus, which i am going to convey in school.

  Also visit my web page :: Vigor Max

 49. Hello there! This article couldn’t be written any better!
  Looking through this article reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept talking about this.
  I will send this information to him. Pretty sure he’s going to have
  a very good read. Many thanks for sharing!

  Also visit my webpage http://forum.adm-tolka.ru/

 50. Can I just say what a comfort to find someone who really understands what they’re
  talking about over the internet. You definitely understand how to
  bring a problem to light and make it important. More and more people
  have to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you aren’t more popular since you definitely have
  the gift.

  My site – Green Naturals CBD Reviews

 51. Right here is the right site for everyone who really wants to understand this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally
  will need to?HaHa). You certainly put a new spin on a subject
  that’s been written about for many years. Excellent stuff, just wonderful!

  Feel free to visit my webpage: srdon.ru

 52. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct
  this issue. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

  my web site – Hydra Riche Skin Serum

 53. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve 4 emails with the same
  comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that
  service? Appreciate it!

  my web blog: Forti Prime Ingredients

 54. I got this web site from my pal who told me on the topic of this website and now
  this time I am visiting this website and reading very
  informative articles or reviews here.

  Feel free to visit my site Erexzen Review

 55. My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content in your case?

  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of
  the subjects you write regarding here. Again, awesome blog!

  my page :: http://www.saraykapi.com

 56. you’re actually a excellent webmaster. The site loading speed is amazing.

  It kind of feels that you are doing any distinctive
  trick. In addition, The contents are masterpiece. you
  have done a magnificent activity in this topic!

  Check out my web site :: Summer Valley CBD

 57. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing
  site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very
  own site and would love to know where you got this from or exactly what the theme is
  called. Kudos!

  Here is my homepage … Keto BHB Plus

 58. Quality articles is the main to interest the visitors to pay a quick visit the
  website, that’s what this site is providing.

  Also visit my site – Mac

 59. Hello! I know this is kinda off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good
  platform.

  Here is my web blog :: https://forum.mutecolossus.com/index.php?action=profile;u=83209

 60. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  Also visit my blog :: Summer Valley CBD Review

 61. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this site with my
  Facebook group. Talk soon!

  Here is my webpage … Keto Incinerate Reviews

 62. I was just seeking this info for a while. After 6 hours
  of continuous Googleing, at last I got it in your web
  site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not
  rank this kind of informative websites in top of the list.

  Generally the top web sites are full of garbage.

  Also visit my web page :: Green Naturals CBD Gummimes

 63. Pingback: priligy drug maker
 64. We absolutely love your blog and find a lot of your post’MosQiller S Zapper to be exactly what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content in your case?

  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome site!

 65. I wish to convey my respect for your kindness for those people who require help with the question. Your real commitment to
  passing the message up and down had become especially good and has regularly permitted
  most people just like me to get to their goals. Your amazing warm and helpful hints and tips denotes
  a great deal to me and somewhat more to my peers. With thanks; from all of us.

  my webpage :: http://www.hotelforrest.ru

 66. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website,
  since I experienced to reload The Skin Company Skin Care website lots
  of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
  a lot more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again very soon..

 67. Hey! This is my first comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thanks for your time!

  My website; Geri

 68. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will
  talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

  Feel free to surf to my website; Keto Incinerate Reviews

 69. Thank you for your website post. Jones and
  I are actually saving to buy a new e-book on this subject matter and your writing has made all of
  us to save money. Your notions really responded all our inquiries.
  In fact, over what we had known just before we came upon your fantastic blog.
  We no longer have doubts including a troubled mind because you have attended to all of our needs in this article.
  Thanks

  My web blog http://www.meteoritegarden.com

 70. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but
  I’m still new to everything. Do you have any recommendations
  for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Review my web page – Strawberry Fields CBD Gummies

 71. We would like to thank you yet again for the lovely
  ideas you offered Jesse when preparing her post-graduate research and, most importantly, pertaining
  to providing the many ideas within a blog post. Provided
  that we had known of your blog a year ago, i’d have been saved the pointless measures we were taking.
  Thank you very much.

  my web-site; Tacoma Farms CBD Review

 72. Thank you for sharing excellent informations.
  Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website.
  It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web
  page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK!
  I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across.
  What an ideal website.

  Here is my web blog :: polywebhost.com

 73. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very useful information particularly the last part
  🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a long time.
  Thank you and good luck.

  Feel free to surf to my web page: glinzee.com

 74. I?m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that?s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is something too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this during my search for something
  concerning this.

  My web blog – Tacoma Farms CBD Oil

 75. Greetings from Florida! I’m bored to tears at
  work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I love the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

  Take a look at my webpage … Alive CBD Review

 76. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips
  and internet and this is really annoying. A good blog
  with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be
  visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

  Here is my web-site: sexual desire

 77. My wife and i felt happy that Peter could complete his analysis while using the ideas he acquired
  from your own site. It is now and again perplexing to simply possibly be offering steps which usually many people
  may have been selling. And we fully understand we’ve got the writer to be grateful to
  for that. The most important explanations you have made, the simple website navigation, the relationships
  you can help to instill – it’s many amazing, and it’s really assisting our son and our family
  do think that article is fun, which is certainly pretty fundamental.
  Thanks for all the pieces!

  My web page; http://astravo.net.ru

 78. I would like to thnkx ketogenic diet for weight loss the efforts you have put in writing this blog.

  I am hoping the same high-grade website post from you in the
  upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged
  me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly.

  Your write up is a good example of it.

 79. hello there and thank you for your info ?

  I?ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website lots
  of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out
  for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

  My web blog … growing weed indoors

 80. Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your blog.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, You have done an incredible job.
  I will certainly digg it and individually recommend to my friends.
  I am confident they will be benefited from this site.

  my homepage – fish oil

 81. Right here is the right blog for anybody who really wants to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to?HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a topic that’s been discussed for many years.
  Excellent stuff, just wonderful!

  Feel free to visit my site: fat loss diet

 82. Заказать консультацию психолога.
  Консультация психолога Консультация психолога
  онлайн. Профессиональные психологи.

  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Індивідуальні консультації.
  Консультация у психологов.

  Психолог в Харькове, консультация.

 83. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your blog? My blog site is in the very same niche as yours
  and my visitors would certainly benefit from a
  lot of the information you provide here. Please let me know if
  this okay with you. Thank you!

  Feel free to surf to my web site … http://khoquet.com/blog/2346800/paris-hilton-faces-another-drug-arrest-rumor/

 84. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that.
  And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let
  me rephrase that: Thanks for lunch!

  Feel free to surf to my blog; prettypeople.club

 85. Ahaa, its fastidious dialogue concerning this piece of
  writing at this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting at
  this place.

  my blog post hemp seeds

 86. Awesome! Its genuinely amazing piece of writing,
  I have got much clear idea about from this article.

  Check out my web blog :: Arlen

 87. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and posting comments. But so what, it was still
  worthwhile!

  Here is my blog post … tips on healthy eating

 88. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

  my website – mtasa-forum.com

 89. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this
  blog. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very
  own site now 😉

  My site :: forum.m2clasic.ro

 90. I just like the valuable info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again right here frequently.
  I am somewhat certain I’ll be informed a lot of new stuff right right here!
  Best of luck for the next!

  Here is my site :: sexy lingerie

 91. I’d been honored to get a call from a friend as he uncovered the
  important guidelines shared on your site. Examining your blog
  article is a real fantastic experience. Many thanks
  for considering readers at all like me, and I hope for you the best of
  success like a professional in this field.

  Here is my site; Geri

 92. hi!,I love your writing very a lot! proportion we communicate extra
  approximately your post on AOL? I need a specialist on this area to unravel my problem.

  May be that is you! Having a look forward to look you.

  my website – eating healthier

 93. Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring?
  I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track!
  come on!

  Stop by my web page; bbs.ranmao.com

 94. My husband and i were quite lucky Peter could finish up his web research with the ideas he
  received through your web site. It is now and again perplexing to
  just find yourself releasing guidance which usually people today could have
  been trying to sell. Therefore we acknowledge we now have the website owner to be
  grateful to for that. All the explanations you made, the straightforward
  blog menu, the friendships your site aid to engender –
  it is many amazing, and it’s aiding our son and us do
  think that matter is amusing, which is exceedingly mandatory.
  Thank you for all!

  Feel free to visit my page :: houston affordable treatment

 95. Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that.
  Can I include a portion of your post to my site?

  my web page; Lurlene

 96. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a
  hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had healthy eating to lose weight ask!

 97. I have been exploring for a little bit for any
  high-quality articles or blog posts in this sort of space
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this info So i’m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly
  what I needed. I most unquestionably will make sure to do
  not omit this web site and provides it a glance on a continuing basis.

  Feel free to surf to my webpage; http://www.fotosombra.com.br/

 98. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

  My website: skin care experts

 99. Pingback: buy ivermectin 6mg
 100. I wanted to create you this tiny word to help thank you so
  much over again on your great tips you’ve shown at this time.
  It was really extremely generous of people like you to deliver easily
  what most people would’ve offered as an ebook to end up making some
  profit for their own end, most notably considering that you
  could possibly have done it if you decided. Those inspiring
  ideas as well acted like the good way to recognize that the rest
  have the identical passion similar to mine to realize somewhat
  more with reference to this matter. I believe there are
  a lot more fun moments ahead for people who examine your site.

  Stop by my site – eating diet plan

 101. Hello colleagues, how is everything, and what you would like to
  say on the topic of this piece of writing, in my view
  its genuinely awesome for me.

  Also visit my web site – proper sleep

 102. Great goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just extremely fantastic.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

  My blog post; oral sex

 103. I’m not positive where you’re getting your information, however good topic.
  I needs to spend some time learning much more or figuring
  out more. Thank you for great information I was in search of this
  info for my mission.

  Look into my webpage :: health foods

 104. I absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of the
  subjects you write about here. Again, awesome
  website!

  Also visit my website: http://www.fles.hlc.edu.tw

 105. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda
  boring… I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track!
  come on!

  Here is my homepage – xld-zm.com

 106. I’ll immediately snatch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Kindly allow me know in order that I may
  just subscribe. Thanks.

  Have a look at my webpage :: 163.30.42.16

 107. I’m no longer positive where you are getting your info,
  but great topic. I must spend a while finding out much more or working out more.
  Thanks for excellent information I used to be on the lookout for
  this info for my mission.

  Feel free to visit my web site; weight loss goals

 108. Hello are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

  Also visit my website – mashed potato diet

 109. Опять для вас шесть топовых сериалов для истинных ценителей фэнтези.

  Чики смотреть онлайн все серии подряд смотреть в онлайн-кинотеатре.

  Сортируйте по премьере, Сериалы жанра “Спорт”.
  Да и тут мы дает номенклатуру
  различных каналов Новый канал, HD UA:Перший, 4K Россия, прямой эфир ПлюсПлюс, трансляция CNN.

 110. I?m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that?s equally
  educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit
  the nail on the head. The issue is something not
  enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this in my hunt for something concerning this.

  Feel free to visit my web blog: hemp seed oil capsules

 111. Unquestionably imagine that which you said.
  Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get annoyed
  while other folks think about worries that they just don’t
  realize about. You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with
  no need side effect , other people can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

  Here is my blog post – http://www.aniene.net

 112. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a
  little research on that. And he actually bought me
  lunch since I found it for him smile So let me rephrase that:
  Thank you for lunch!

  Feel free to surf to my webpage :: small seeds

 113. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself
  or did you hire someone to do it for you? Plz answer back
  as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u
  got this from. kudos

  Feel free to visit my blog; skilled drug crime

 114. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  My blog post Kimberly

 115. Thanks so much for providing individuals with an exceptionally special chance to read from this site.
  It’s usually very enjoyable and as well , full of amusement for me personally and my office co-workers to visit your blog nearly 3 times every week to see the
  new things you have. And lastly, I’m also certainly motivated with the extraordinary concepts you give.
  Selected 1 tips on this page are ultimately the finest I’ve had.

  Here is my web-site – skilled drug crime

 116. What’s up colleagues, its enormous paragraph concerning
  educationand fully defined, keep it up all the time.

  Here is my web site; Tamika

 117. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really great posts and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

  my homepage: 163.30.42.16

 118. Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new
  initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to
  work on. You have done a extraordinary job!

  my blog :: diet solution program

 119. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web smart so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

  My site … seeds starts

 120. What i do not understood is in reality how you are now not actually
  much more smartly-appreciated than you might be right now.

  You are so intelligent. You know therefore significantly in the
  case of this matter, made me in my opinion believe it from numerous various angles.
  Its like men and women don’t seem to be fascinated until it
  is something to do with Woman gaga! Your
  own stuffs great. Always handle it up!

  my blog post – http://www.comptine.biz

 121. I wanted to visit and allow you to know how considerably I appreciated discovering your web
  blog today. I would consider it the honor to operate at my company and be able to operate on the
  tips shared on your web-site and also participate
  in visitors’ comments like this. Should a
  position of guest article author become available at your
  end, you should let me know.

  Feel free to visit my site; http://163.30.42.16/

 122. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog
  and would like to know where u got this from. thank you

  Review my web-site – great skin

 123. Pingback: ivermectin generic
 124. Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but
  this internet site is rattling user friendly!

  Feel free to visit my homepage … Peter

 125. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I submitted and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring
  blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for rookie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

  Here is my website … hatched seeds

 126. Hi there very nice website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?I am satisfied to seek out numerous helpful info
  right here in the publish, we’d like develop extra techniques in this regard, thank you tips for weight loss sharing.

 127. I do accept as true with all the ideas you have introduced on your post.
  They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for beginners.

  Could you please prolong them a little from subsequent time?

  Thanks for the post.

  my page – travels easier

 128. Simply desire to say your article is as amazing.

  The clarity in your put up is just nice and i could assume you’re knowledgeable
  in this subject. Fine together with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep up to date with approaching post. Thank you one million and please
  continue the rewarding work.

  Feel free to surf to my webpage; weight loss goals

 129. Pingback: canadian drugstore
 130. First of all I would like to say superb blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Thanks!|

 131. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?|

 132. These are genuinely enormous ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.|

 133. Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 134. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 135. I think the admin of this web page is in fact working hard for his web page, as here every stuff is quality based data.|

 136. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!|

 137. When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that’s why this piece of writing is great. Thanks!|

 138. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.|

 139. Hello there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.|

 140. It’s actually very complex in this full of activity life to listen news on TV, so I only use internet for that purpose, and obtain the newest information.|

 141. Pingback: Anonymous
 142. Pingback: Anonymous
 143. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thank you!|

 144. Pingback: ivermectin kaufen
 145. Pingback: stromectol tablets
 146. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to find someone with some authentic ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that is wanted on the net, somebody with a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 147. Pingback: cialis amazon
 148. Pingback: buy ivermectin uk
 149. Pingback: tadalafil cvs
 150. Pingback: buy cialis collins
 151. Pingback: cialis generique
 152. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

 153. I think that everything posted made a bunch of sense. But, what about this? what if you were to create a awesome headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but suppose you added a post title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create news titles to get people to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to get people interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.|

 154. I do trust all of the ideas you’ve offered for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.|

 155. I think that everything composed was actually very logical. However, what about this? suppose you composed a catchier title? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however suppose you added a headline to maybe grab folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You ought to glance at Yahoo’s home page and see how they write article titles to get viewers to open the links. You might add a video or a related picture or two to get readers excited about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.|

 156. naturally like your web-site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality on the other hand I will surely come back again.|

 157. Pingback: cialis pills
 158. Hello everybody, here every one is sharing such knowledge, thus it’s nice to read this website, and I used to pay a quick visit this weblog everyday.|

 159. Pingback: cialis price
 160. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any points for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 161. Pingback: stromectol 5 mg
 162. Pingback: cost of viagra
 163. Pingback: tadalafil cialis
 164. Pingback: generic cialis
 165. Pingback: stromectol ebay
 166. Pingback: ivermectin 9 mg
 167. Pingback: ivermectin gold
 168. Pingback: cialis walmart
 169. Pingback: buy cialis online
 170. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something regarding this.|

 171. Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page, and post is actually fruitful for me, keep up posting these articles or reviews.|

 172. Pingback: cialis dosis
 173. Good web site you’ve got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!|

 174. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 175. Wonderful goods from you, man. I’ve take into accout your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you have received right here, really like what you are saying and the way during which you assert it. You make it entertaining and you still care for to stay it smart. I can not wait to learn far more from you. That is actually a tremendous website.|

 176. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.|

 177. Pingback: ivermectin 12
 178. What’s up to all, the contents present at this web page are really amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.|

 179. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!|

 180. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering problems with your site. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously. Thanks|

 181. Spot on with this write-up, I seriously believe this amazing site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!|

 182. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!|

 183. Hi there! I simply want to give you a huge thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I will be returning to your site for more soon.|

 184. The post is absolutely great! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your blog and detailed information you offer! I will bookmark your website!

 185. Excellent way of telling, and pleasant paragraph to get data concerning my presentation focus, which i am going to convey in academy.|

 186. My spouse and I stumbled over here different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page for a second time.|

 187. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.|

 188. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 189. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice day!|

 190. I found your blog through google and I must say, this is probably one of the best well prepared articles I have come across in a long time. I have bookmarked your site for more posts.

 191. I have been surfing online greater than 3 hours today, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net might be a lot more helpful than ever before.|

 192. If some one wants to be updated with most up-to-date technologies afterward he must be visit this web page and be up to date every day.|

 193. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 194. It’s actually very complex in this active life to listen news on TV, thus I simply use web for that reason, and take the newest information.|

 195. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will come back in the future. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice afternoon!|

 196. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 197. Thanks for every other great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.|

 198. Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.|

 199. Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.|

 200. I just like the valuable information you provide on your articles. I will bookmark your blog and check once more here frequently. I am relatively sure I will learn many new stuff right right here! Best of luck for the next!|

 201. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!|

 202. We stumbled over here from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page again.|

 203. It is really a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 204. Hey, I simply hopped over to your website by way of StumbleUpon. No longer one thing I’d normally learn, but I preferred your thoughts none the less. Thanks for making one thing worth reading.

 205. Pingback: walmart pharmacy
 206. Hello there I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.|

 207. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!|

 208. I know this is not exactly on topic, but i have a blog using the blogengine platform as well and i’m having issues with my comments displaying. is there a setting i am forgetting? maybe you could help me out? thank you.

 209. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web site.|

 210. Hello would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!|

 211. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 212. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 213. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

 214. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I’d really appreciate it.|

 215. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But think of if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field. Terrific blog!|

 216. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thanks!|

 217. Every weekend i used to go to see this web page, because i wish for enjoyment, since this this website conations really good funny data too.|

 218. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 219. Great weblog here! Additionally your site rather a lot up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol|

 220. Анонимная ССЫЛКА “наркологическая клиника ССЫЛКА “Нарко Рехаб” – работает в премиальном сегменте по доступным для пациентов ценам. Многолетний опыт специалистов центра анонимной наркологии и высший уровень медицинского оснащения больницы – позволяют оказывать качественные лечебные услуги для наркоманов и алкоголиков. Для пациентов нашего круглосуточного стационара 24/7 открыта бесплатная горячая линия по вопросам лечения, кроме того, чтобы вызвать нарколога на дом за 5 минут – и согласовать необходимую помощь с дежурным доктором. Статистика показывает, что наиболее востребованы среди населения Москве следующие услуги наркологической клиники.
  Наркологическая клиника

 221. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very helpful information specially the closing phase 🙂 I maintain such information much. I was seeking this particular information for a long time. Thanks and good luck. |

 222. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. Also, the blog loads very fast for me on Chrome. Exceptional Blog!|

 223. If most people wrote about this subject with the eloquence that you just did, I’m sure people would do much more than just read, they act. Great stuff here. Please keep it up.

 224. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering problems with your website. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen previously. Kudos|

 225. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 226. Thank you, I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 227. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 228. Dignity College of Healthcare online surgical technician training is far superior to other online Surgical Technician programs because it includes the training, exam review and national certification exams. Register with Confidence and attend a nationally accredited, but affordable program. In just 4 months, you can complete the surgical technician program from the comfort of your home without a loan on your neck. Enroll now at https://dignitycollegeofhealthcare.com/surgical-technician

 229. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks!|

 230. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information. You have done a wonderful job!

 231. Pingback: tadalafil spc
 232. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating.

 233. Surprisingly good post. I really found your primary webpage and additionally wanted to suggest that have essentially enjoyed searching your website blog posts. Whatever the case I’ll always be subscribing to your entire supply and I hope you jot down ever again soon!

 234. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.|

 235. Well, I don’t know if that’s going to work for me, but definitely worked for you! 🙂 Excellent post!

 236. A neighbor of mine encouraged me to take a look at your blog site couple weeks ago, given that we both love similar stuff and I will need to say I am quite impressed.

 237. Amazing! Your site has quite a few comment posts. How did you get all of these bloggers to look at your site I’m envious! I’m still studying all about posting articles on the net. I’m going to view pages on your website to get a better understanding how to attract more people. Thank you!

 238. Ahaa, its good dialogue on the topic of this post at this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.|

 239. Pingback: ivermectin drug