პოლიტიკა

“ახლა 2 საათი ვართ საცობში, სწავლა რომ დაიწყება, მერე 4 საათი მოგვიწევს” – პარალიზებული მოძრაობა თბილისში და უკმაყოფილო მძღოლები

სა­ცო­ბებს, გა­დატ­ვირ­თუ­ლი გზე­ბის გამო შექ­მნილ დის­კომ­ფორ­ტს დე­და­ქა­ლა­ქის მო­სახ­ლე­ო­ბა დიდი ხა­ნია უჩი­ვის. თუმ­ცა, გან­სა­კუთ­რე­ბით რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა ქუ­ჩე­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ამ შექ­მნა და თბი­ლის­ში უკვე არა­მარ­ტო პი­კის სა­ა­თებ­ში, ნე­ბის­მი­ერ დროს გზებ­ზე სრუ­ლი კო­ლაფ­სია.

თბი­ლი­სე­ლე­ბის­თვის ორ­შა­ბა­თი პრობ­ლე­მე­ბით და­ი­წყო. სა­ა­კა­ძის მო­ედ­ნის მიმ­დე­ბა­რე ქუ­ჩე­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის გამო, დი­ლი­დან სა­ბურ­თა­ლო­ზე გა­და­ად­გი­ლე­ბა თით­ქმის შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­და. მძღო­ლებ­სა და მგზავ­რებს სო­ცობ­ში დგო­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 2 სა­ა­თი უწევ­დათ. მგზავ­რე­ბი და მძღო­ლე­ბი ში­შო­ბენ, რომ ვი­თა­რე­ბა კი­დევ უფრო გა­უ­ა­რეს­დე­ბა, რო­დე­საც სკო­ლებ­სა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში სას­წავ­ლო წელი და­ი­წყე­ბა.

“რაც ხდე­ბა თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­ში არის სა­ში­ნე­ლე­ბა! სახ­ლი­დან გა­მოს­ვლა აღარ მინ­და, ორი სა­ა­თია გზა­ში ვარ. მან­ქა­ნე­ბი უძ­რა­ვად დგა­ნან, არც წინ მი­დი­ან და არც უკან. ეს არის ქა­ლა­ქის სრუ­ლი კო­ლაფ­სი. შე­უძ­ლე­ბე­ლია ასე გაგ­რძე­ლე­ბა” – უთხრა AMBEBI.GE-ს ერთ-ერ­თმა მგზავ­რმა, რო­მელ­მაც სა­ცო­ბის გამო სა­მარ­შრუ­ტო ტაქ­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გი­ლამ­დე და­ტო­ვა და სამ­სა­ხურ­ში ფე­ხით მი­ვი­და.

“მე­რი­ის მხრი­დან ქუ­ჩე­ბის გა­და­თხრა მა­შინ, როცა სას­წავ­ლო წელი ახ­ლოვ­დე­ბა, არის სრუ­ლი უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა! დას­რულ­და ზა­ფხუ­ლი, ხალ­ხი გა­მო­ვი­და შვე­ბუ­ლე­ბე­ბი­დან და უკვე შე­უძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა გა­რეთ გა­მოს­ვლა.

აქამ­დე ვცდი­ლობ­დი, 6-8 სა­ა­თამ­დე არ მე­მუ­შა­ვა, რად­გან სა­ცო­ბე­ბის გამო მაგ დროს ქუ­ჩებ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ახლა კი პრაქ­ტი­კუ­ლად, დღის ვერ­ცერთ მო­ნაკ­ვეთ­ში ვერ გა­მო­ვა ადა­მი­ა­ნი ქუ­ჩა­ში. ამ დროს ტაქ­სით არც არა­ვინ იმ­გზავ­რებს, ყვე­ლას ურ­ჩევ­ნია სამ­სა­ხურ­ში მეტ­რო­თი მი­ვი­დეს. ეს არის სა­ში­ნე­ლე­ბა და სრუ­ლი უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. ორ კვი­რა­ში სას­წავ­ლო წე­ლიც და­ი­წყე­ბა და მა­შინ კი­დევ უფრო სა­ში­ნე­ლე­ბა იქ­ნე­ბა. ახლა თუ 2 სა­ა­თი გვი­წევს სა­ცობ­ში ყოფ­ნა, მერე ალ­ბათ 4 სა­ა­თი მოგ­ვი­წევს” – გვი­თხრა ერთ-ერ­თმა ტაქ­სის მძღოლ­მა.

აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს ტრან­სპორ­ტი­სა და გზე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის პრე­ზი­დენტს და­ვით მეს­ხიშ­ვილს და­ვუ­კავ­შირ­დით, რომ­ლის თქმი­თაც, დიდი ალ­ბა­თო­ბით ქუ­ჩე­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ნო­ემ­ბრამ­დე არ დას­რულ­დე­ბა, სა­ცო­ბე­ბის თვალ­საზ­რი­სით ვი­თა­რე­ბის კი­დევ უფრო გამ­წვა­ვე­ბას კი სექ­ტემ­ბრის შუა რი­ცხვე­ბი­დან ვა­რა­უ­დობს.

“ის, რომ მიმ­დი­ნა­რე­ობს ქუ­ჩე­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, და­დე­ბი­თად ვა­ფა­სებ, მაგ­რამ ვფიქ­რობ, არას­წო­რი დრო იქნა შერ­ჩე­უ­ლი. ამის­თვის ივ­ნი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რიც კარ­გი იქ­ნე­ბო­და. ქუ­ჩე­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია არა მარ­ტო სა­ცო­ბებს, არა­მედ სხვა ბევრ პრობ­ლე­მას ქმნის, მათ შო­რის არის მტვე­რი, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ი­სა და სას­წრა­ფოს მან­ქა­ნებს გა­და­ად­გი­ლე­ბა უჭირთ და ა.შ. ამი­ტომ კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ სა­მუ­შა­ო­ე­ბი დრო­ში არ გა­ი­წე­ლე­ბა და დრო­უ­ლად დას­რულ­დე­ბა. თო­რემ სექ­ტემ­ბრის შუა რი­ცხვე­ბი­დან პრობ­ლე­მე­ბი კი­დევ უფრო გამ­წვავ­დე­ბა.

იმის თქმა, რომ აგ­ვის­ტო­ში ყვე­ლა მი­დის და მოდი გა­დავ­თხა­როთ, არის ძა­ლი­ან დი­ლე­ტან­ტუ­რი და არაპრო­ფერ­სი­ო­ნა­ლუ­რი მიდ­გო­მა. ეს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია იმით, რომ თბი­ლი­სის მე­რი­ა­ში არ არის სტრა­ტე­გი­უ­ლი პო­ლი­ტი­კა, რო­მე­ლიც რე­ა­ლუ­რად და­ან­გა­რი­შე­ბა­სა და გათ­ვლა­ზე იქ­ნე­ბა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი,“ – გა­ნა­ცხა­და ვა­სილ ურუ­შა­ძემ.

რო­გორც ჩანს, თბი­ლი­სის გზებ­ზე მსგავ­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა მი­ნი­მუმ ერთ თვეს გას­ტანს, რად­გან რო­გორც AMBEBI.GE-ს თბი­ლი­სის მე­რი­ა­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, დე­და­ქა­ლა­ქის მას­შტა­ბით ოთხი ქუ­ჩის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია-რე­კონ­სტრუქ­ცია ოქ­ტომ­ბრის თვე­ში დას­რულ­დე­ბა. აპ­რი­ლის თვე­ში და­ა­ნონ­სე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მე­რი­ამ ზა­ფხულ­ში და­ი­წყო და რო­გორც აცხა­დე­ბენ 5 ქუ­ჩი­დან ერთი ქუ­ჩის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია უკვე დას­რუ­ლე­ბუ­ლია.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close