საქართველოს მოქალაქისთვის აზარტულ თამაშში მონაწილეობის ასაკობრივი ცენზი 21-წლამდე იზრდება. შესაბამისი ცვლილება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ კანონში შედის, რომლის ავტორი ფინანსთა სამინისტროა. 

კანონპროექტის მიხედვით, აზარტული ან მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ადგილზე საქართველოს მოქალაქის დაშვება, ან მონაწილეობა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს. 

პროექტით, აზარტული ან მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ადგილზე შესვლის და თამაშის უფლება არ აქვს საქართველოს მოქალაქეს 21-წლამდე, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეს – 18-წლამდე.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...