ყირ­გი­ზი მომ­ღე­რა­ლი, რო­მე­ლიც კლიპ­ში ბუს­ტჰალ­ტე­რით გა­მოჩ­ნდა, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში კრი­ტი­კის ქარ­ცე­ცხლში გა­ახ­ვი­ეს. სიმ­ღე­რა­ში „გო­გო­ნა“ 19 წლის ზერე ასილ­ბე­კი მღე­რის, რომ არა­ვის აქვს უფ­ლე­ბა ქა­ლებ­სა და გო­გო­ნებს მი­უ­თი­თონ, რა ჩა­იც­ვან და რო­გორ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბოდ­ნენ.

ზე­რეს­თან ერ­თად კლიპ­ში ჩა­ნან გო­გო­ნე­ბი სხვა­დას­ხვა ჩაც­მუ­ლო­ბით – ჰი­ჯა­ბე­ბით, ტრა­დი­ცი­უ­ლი ყირ­გი­ზუ­ლი კა­ბე­ბით და სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მე­ბით.

ეს ზე­რეს პირ­ვე­ლი სიმ­ღე­რაა, რო­მე­ლიც 2 თვის წინ გა­მოჩ­ნდა, თუმ­ცა მისი გან­ხილ­ვა კლი­პის გა­და­ღე­ბის შემ­დეგ და­ი­წყეს. ვინც მუ­სი­კო­სის აზრს იზი­ა­რებს, ფო­ტო­ებს შიდა თეთ­რე­უ­ლით იღებს და „ფე­ის­ბუქ­ზე“ ტვირ­თავს. ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ პატ­რი­არ­ქა­ლურ ქვე­ყა­ნა­ში სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად ტან­საც­მლის გახ­დაა სა­ჭი­რო.

თუმ­ცა, სიმ­ღე­რამ დიდი ნა­წი­ლის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია და ზე­რეს ან­გა­რიშს­წო­რე­ბით ემუქ­რე­ბი­ან. მომ­ღე­რალ­მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა მუ­ქა­რის ტექ­სტე­ბი, ერთ-ერთ მათ­გან­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ ზე­რეს „თავს მო­აჭ­რი­ან“.

მომ­ღე­რალ­მა გან­ცხა­დე­ბა სა­მარ­თალ­დამ­ცავ ორ­გა­ნო­ებ­შიც და­წე­რა, შსს-ში კი გა­ნა­ცხა­დეს, რომ ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თე­ბენ მის და­სა­ცა­ვად.

ამას­თან, უფრო მეტს სა­უბ­რო­ბენ არა სიმ­ღე­რის ში­ნა­არსზე, არა­მედ ზე­რეს გა­რეგ­ნო­ბა­ზე. გო­გო­ნას სხე­უ­ლის შე­სა­ხებ კო­მენ­ტა­რე­ბის ავ­ტო­რებს შო­რის ქვეყ­ნის ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ფე­ლიქს კუ­ლო­ვიც კი აღ­მოჩ­ნდა, რო­მელ­მაც ზერე და­იც­ვა, თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნა, რომ „გო­გო­ნას ფორ­მა იდე­ა­ლუ­რი რომ ყო­ფი­ლი­ყო, კლი­პი ასეთ აჟი­ო­ტაჟს არ გა­მო­იწ­ვევ­და“.

ზერე კი ამ­ბობს, რომ მი­ზა­ნი მიღ­წე­უ­ლია – მას სურ­და, პრო­ვო­კა­ცი­უ­ლი კლი­პით სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ქა­ლე­ბის უფ­ლე­ბებ­ზე სა­უ­ბა­რი აქ­ტი­უ­რად და­წყე­ბუ­ლი­ყო.

წყარ: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...