ფული გაცილებით უფრო აუცილებელია ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ჩვენ ვფიქრობდით. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ფინანსური კრიზისი იწვევს ეპიგენეტიკური მარკერების ცვლილებებს, რისი შედეგიც ნაადრევი დაბერებაა.
მრავალჯერადმა კვლევებმა აჩვენა შებრუნებული კორელაცია ნაადრევ სიკვდილიანობასა და შემოსავალს შორის, მაგრამ ახალი კვლევა საბოლოოდ გვაძლევს პასუხს ამ კავშირის არსებობაზე.
ჯორჯიას უნივერსიტეტის გუნდი დააკვირდა ამერიკაში მცხოვრებ 100 შუახნის აფრიკელ-ამერიკელ ქალს. მათ უნდოდათ გაეგოთ ახდენდა თუ არა ფინანსური გაჭირვება გავლენას მათი დნმ-ის ასაკზე.
შავკანიანი მამაკაცების უმუშევრობისა და პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელის გამო ოჯახის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე ხშირად ქალები ზრუნავდნენ. შუახნის ასაკი ხშირ შემთხვევაში არის რთული პერიოდი ასეთი ქალებისთვის, მათ უხდებათ შემდეგ თაობებზე ფინანსური ზრუნვა და უნდა გაუმკლავდნენ სტრესს, გამოწვეული ერთი ან მეტი დაბალშემოსავლიანი სამსახურებისგან.
მკვლევართა ჯგუფმა ‘ეპიგენეტიკური საათის’ მეთოდით დაადგინა ქალების დნმ-ის ასაკი. ეპიგენეტიკა ბიოლოგიის სწრაფად განვითარებადი სფეროა, რომელიც სწავლობს იმ მემკვიდრულ ცვლილებებს დნმ-ში, რომლებიც აკონტროლებენ გენების ექსპრესიას, მაგრამ არ გულისხმობენ ცვლილებას დნმ-ის თანმიმდევრობებში.
მეთოდი იძლევა საშუალებას შეფასდეს ინდივიდუალურად ბიოლოგიური დაბერების სიჩქარე, ქრონოლოგიურ ასაკთან შედარებით.
გაანალიზეს სამოცდათერთმეტი ეპიგენეტიკური მარკერი, რომელიც აკონტროლებს გენთა ექსპრესიას, ცნობილია როგორც CpG მეთილირების საიტები. ეს საიტები ძლიერ კავშირშია ქრონოლოგიურ ასაკის მატებასთან და გამოიყენეს ქალთა დნმ-ის ასაკის დასადგენად. მონაცემები შეადარეს ქალების რეალურ ასაკს.
შედეგები, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ აღმოჩნდა კარგი. აღმოჩნდა ძლიერი უკუკავშირი ფინანსურ ზეწოლასა და დაჩქარებულ დაბერებას შორის. იმ პირების 68%-ს, ვისაც 3900$-ზე ნაკლები შემოსავალი აქვთ აღენიშნებათ ნაადრევი დაბერება. იმ მოსახლეობის 70% ვისი შემოსავალიც 15000$-ზე მაღალია სემცირებულია დაბერების სიჩქარე.
მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ფინანსური ზეწოლა იწვევს სტრესს, რომელიც იწვევს დაჩქარებულ დაბერებას და სიკვდილიანობას. ასეთი სტრესი უარყოფით გავლენას ახდენს ტვინზე. რა ბიოლოგიური ფაქტორები მოქმედებდა ამ კავშირებზე დღემდე არ იყო ცნობილი. იმისთვის, რომ ზუსტად დადგინდეს როგორ ახდენს გავლენას ფინანსური ზეწოლა ეპიგენეტიკურ ნიშნებზე, საჭიროა გაგრძელდეს კვლევები. მანამდე კი, შეგვიძლია იმედი ვიქონიოთ რომ მეცნიერებები შეძლებენ მოძებნონ დაბერების პროცესის შენელების გზები.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...