ელეკომპანია იმედში გასული სიუჟეტის თანახმად, საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო სკოლამდელი განათლების გენდერულად ნეიტრალური სასწავლო სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც, ბაღებში ბიჭების და გოგონების გენდერული ნიშნით გამორჩევა არასწორია და აღმზრდელებმა ყველა ტიპის საქმიანობაში ბავშვების თანასწორად ჩართულობა უნდა უზრუნველყონ. ანუ მასწავლებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ბიჭები ტრადიციულად ბიჭებისთვის საინტერესო საქმიანობებით და გართობებით არ იყვნენ უპირატესად დაკავებულნი, ხოლო გოგოები ტრადიციულად გოგოებისთვის საინტერესო საქმიანობებით და ისინი თანაბრად დაკავდნენ ყველა ტიპის გართობით და საქმიანობით.

სიუჟეტის თანახმად, იგეგმება ბაღების მასწავლებლების ახალი სტანდარტის მიხედვით გადამზადება.

ეს გენდერული იდეოლოგიის სასწავლო სისტემაში შეტანის პირველი ნაბიჯია. გენდერული იდეოლოგიის თანახმად, გენდერი ბიოლოგიურად განსაზღვრული მოცემულობა კი არა, სოციალური კონსტრუქტი და არჩევითი მდგომარეობაა. შესაბამისად, საბოლოო ვარიანტში გენდერული იდეოლოგიის სასწავლო სისტემაში შეტანა აუცილებლად გულისხმობს უკვე ბაღის ასაკიდან ბავშვებისთვის იმის სწავლებას, რომ ტრანსგენდერობა ნორმაა, ხოლო გენდერი არჩევითი მოცემულობაა, გენდერულ იდენტობას ბიოლოგიური სქესი კი არა, ადამიანის არჩევანი და თვითგანცდა განსაზღვრავს და ამიტომ, ბავშვებმა თვითონ უნდა აირჩიონ, რომელ გენდერთან ახდენენ თვითიდენტიფიკაციას.

სწორედ ეს გზა გაიარა გენდერული იდეოლოგიის სასწავლო სისტემებში შეტანის პროცესმა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში (სკანდინავიის ქვეყნებში, ბრიტანეთში და ა.შ.), სადაც პირდაპირ ბაღებში და სკოლებში ისწავლება, რომ გენდერი არჩევითი და არა ბიოლოგიური მოცემულობაა, ხოლო ტრანსგენდერობა არ არის პათოლოგია და სწორედ ამ პროცესის საწყის ეტაპს ვხედავთ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის შემთხვევაშიც.

ქართულ საბავშვო ბაღებში "გენდერულად ნეიტრალური" სტანდარტების შ…

ქართულ საბავშვო ბაღებში "გენდერულად ნეიტრალური" სტანდარტების შეტანას იწყებენ, რაც გენდერული იდეოლოგიის სასწავლო პროგამებში შეტანის პირველი ეტაპია და გულისხმობს საზოგადოების მომზადებას შემდეგი ეტაპისთვის, როცა ბავშვებს იმის სწავლებას დაუწყებენ, რომ გენდერი არა ბიოლოგიურად განსაზღვრული, არამედ არჩევითი მოვლენაა და ბავშვმა თვითონ უნდა აირჩიოს, რომელ გენდერთან ახდენს თვითიდენტიფიკაციას.ზუსტად ამ თანმიმდევრობით წარიმართა პროცესი დასავლეთ ევროპის ქვეყნების სასწავლო სისტემებში და იგივე პროცესი დაიწყეს აქაც.

Posted by ანტილიბერალური კლუბი on Friday, November 3, 2017

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...