საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების თანახმად, საკანალიზაციო სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა და ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. დადგენილება მიმდინარე წლის 19 ივლისს ამოქმედდა. ინფორმაციას 1tv ავრცელებს.

დოკუმენტში ასევე განსაზღვრულია სანქციები დარღვევის განმეორებით ჩადენაზე, ასეთ შემთხვევაში ჯარიმები ორმაგდება და ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, შესაბამისად 800 და 2 ათასი ლარი იქნება.

კანონის თანახმად, სამართალდარღვევების ჩადენისათვის ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ სასმელი წყლის მიმწოდებელ კომპანიებს ან მათ მიერ უფლებამოსილ ფიზიკურ პირებს ან/და იურიდიულ პირებს.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით, დღემდე მსგავსი დარღვევისთვის ჯარიმები არ მოქმედებდა.

მათი განცხადებით, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კომპანიის თანამშრომლები ოქმს გამოწერენ და მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადასცემენ შემდგომი აღსრულებისთვის.

კანონის თანახმად, დაჯარიმების (ადმინისტრაციული სახდელის დადების) შესახებ დადგენილება იძულებით აღსრულდება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...