ტრე­ფი­კინ­გის ჯგუფ­ში ჩარ­თუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბის ლი­დერს, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს სა­ბერ­ძნე­თის სა­სა­მარ­თლომ 290 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯა. ამის შე­სა­ხებ გა­მო­ცე­მა ekathemirini იუ­წყე­ბა. აღ­ნიშ­ნულ ჯგუფ­ში ასე­ვე შე­დი­ო­და სა­ბერ­ძნე­თის მო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც თე­სა­ლო­ნი­კის სა­სა­მარ­თლომ 69 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯა, ხოლო მოლ­დო­ვის მო­ქა­ლა­ქეს 36-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და.

რო­გორც გა­მო­ცე­მა იუ­წყე­ბა, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ჯგუ­ფის საქ­მი­ა­ნო­ბა მიმ­დი­ნა­რე წლის აპ­რილ­ში გა­მო­აშ­კა­რავ­და ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად, რომ­ლის დრო­საც ირა­ნის მო­ქა­ლა­ქე და­ი­ღუ­პა. საქ­მის მა­სა­ლე­ბი­დან ირ­კვე­ვა, რომ ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი 2016 წლის ოქ­ტომ­ბრი­დან 2017 წლის ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით ტრე­ფი­კინ­გის ცხრა ოპე­რა­ცი­ა­ში იყ­ვნენ ჩარ­თუ­ლი. მათ მიგ­რან­ტე­ბი თურ­ქე­თი­დან სა­ბერ­ძნეთ­ში გა­დაჰ­ყავ­დათ.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...