„ჩვენ ირაკლი მეფემან, მპყრობელმან ქართლისა და კახეთისამან, ნება-ყოფლობითა სრულერთიანად ჩვენის ქვეყნების თავად-აზნაურთა, გლეხთა: ღვთისმოწყალებით  გულდაჯერებულ ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არცყოფილა დაარც არის ამისთანა ავნი და ღვთისგანმარისხებელნი საქმენი, მაგრამ ჩვენ ხალხს ვაფრთხილებთ:
თუ ვინმე ამისთანა საქმის მქნელი გამოჩნდეს – ან მომწამლელნი, ან კაცისშემკრელნი, ან სიყვარულის და სიძულვილის წამლის მიმცემნი, ან ღვთის დიდადგანმარისხებლისა და მიუტევებელისა ფინთისა და მამათმავლობის მქმნელნი, მამალნი ანუ დედალნი, ესენი უნდა ძალიანი დასაანდაზო ჯაჯაებით (ჯაჯა-დამნაშავე კაცის ტანჯვა-წამება) დაიხოცნენ.
ეს განჩინება ყოველმა ეპისკოპოსმა თავის სამწყსოს საყდრებში თავის ხალხს წაუკითხონდა გააფრთხილონ\”. მეფე ერეკლე.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...