ზემო ფო­ნი­ჭა­ლის 23-ე კორ­პუს­ში და­ახ­ლო­ე­ბით დი­ლის 11 სა­ათ­ზე, სა­ვა­რუ­დოდ, ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რის აფეთ­ქე­ბას ნგრე­ვა მოჰ­ყვა. შე­დე­გად სამი და­შა­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი დამ­წვრო­ბის ცენ­ტრის რე­ა­ნი­მა­ცი­ულ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, გუგა ქა­ში­ბა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, სტა­ცი­ო­ნარ­ში მო­თავ­სე­ბუ­ლი არი­ან: 44 წლის მა­მა­კა­ცი, მისი 24 წლის შვი­ლი და 6 წლის შვი­ლიშ­ვი­ლი, რო­მელ­თაც სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა უბ­ნე­ბი აქვთ დამ­წვა­რი. ასე­ვე მი­ღე­ბუ­ლი აქვთ ტრავ­მუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი.

“44 წლის მა­მა­კაც­მა სხე­უ­ლის 65%–ის დამ­წვრო­ბა მი­ი­ღო, 24 მა­მა­კაც­მა 50%-ის, ხოლო 6 წლის ბავ­შვმა – 12%–ის. მა­თიმ­დგო­მა­რე­ო­ბა მძი­მეა”, – გა­ნა­ცხა­და გუგა ქა­ში­ბა­ძემ.

ნან­რე­ვებ­ში მო­ყო­ლი დედა-შვილს კი კარ­გა ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­დნენ, სამ­წუ­ხა­როდ, ორი­ვე გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. აფეთ­ქე­ბა იმ­დე­ნად ძლი­ე­რი იყო, რომ გარ­შე­მო რამ­დე­ნი­მე კორ­პუ­სი შე­ზან­ზარ­და. გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი არი­ან სოფო ყა­ვე­ლაშ­ვი­ლი და მისი ჩვი­ლი. შემ­თხვე­ვის თვითმხილ­ვე­ლი ტრა­გე­დი­ის შე­სა­ხებ გვი­ამ­ბობს:

– სა­ში­ნე­ლი ხმა იყო, ზუს­ტად რა მოხ­და, ვერ გე­ტყვით, ერთ-ერთ მე­ზობ­ლის თქმით, თით­ქოს უბე­დუ­რე­ბა გა­ზის გა­მათ­ბო­ბელს მოჰ­ყვა, რო­მე­ლიც და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი იყო. აფეთ­ქე­ბა მე­სა­მე სარ­თულ­ზე მოხ­და, მაგ­რამ იმ­დე­ნად ძლი­ე­რი იყო, რომ ქვე­მო და ზემო სარ­თუ­ლე­ბიც და­ან­გრია. ხმა კი­ლო­მეტ­რის მან­ძილ­ზე ის­მო­და, – ტრა­სა­ზე მი­მა­ვა­ლი მან­ქა­ნე­ბიც კი გა­ჩერ­და. თავ­და­პირ­ვე­ლად ით­ქვა, რომ არა­ვინ და­ი­ღუ­პაო, ნე­ტავ ასე ყო­ფი­ლი­ყო…

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...