ფონდ „იავ­ნა­ნას“ დამ­ფუძ­ნებ­ლის, პა­ა­ტა ბურ­ჭუ­ლა­ძის მე­უღ­ლის, ან­ჟე­ლა ვა­სი­ლენ­კოს წი­ნა­აღ­მდეგ შე­საძ­ლოა, სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნა და­ი­წყოს.

პრო­კუ­რა­ტუ­რა ვა­სი­ლენ­კოს მიერ გა­მო­კი­თხვა­ზე გა­მო­უ­ცხა­დებ­ლო­ბის სა­კი­თხზე მსჯე­ლო­ბას გეგ­მავს.

რო­გორც ფონდ „იავ­ნა­ნას“ საქ­მე­ზე მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­კუ­რორ­მა ამი­რან გუ­ლუ­აშ­ვილ­მა „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნა­ცხა­და, ვა­სი­ლენ­კოს მიერ სა­სა­მარ­თლო­ში გა­მო­კი­თხვა­ზე გა­მო­უ­ცხა­დებ­ლო­ბით ზი­ა­ნი ად­გე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ტე­რე­სებს.

გუ­ლუ­აშ­ვი­ლის თქმით, ბოლო 7 თვეა მოწ­მედ და­სა­კი­თხმა პირ­მა იცის, რომ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ორ­გა­ნო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს აქვთ კი­თხვე­ბი კონ­კრე­ტულ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით და არა­ერ­თი და­ბა­რე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ის თავს არი­დებს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო უწყე­ბა­ში გა­მო­ცხა­დე­ბას.

„იმ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­დე­საც მოწ­მე გა­მო­კი­თხვა­ზე უარს აცხა­დებს, სა­მარ­თლებ­რი­ვი პრო­ცე­დუ­რა არის შემ­დე­გი. სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ორ­გა­ნო შუ­ამ­დგომ­ლო­ბით მი­მარ­თავს სა­სა­მარ­თლოს, რომ გა­მო­კი­თხვა მოხ­დეს სა­სა­მარ­თლო­ში. აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ხორ­ცი­ელ­და გუ­შინ.

დღეს ჩა­ი­ნიშ­ნა სხდო­მა და მოწ­მედ გა­მო­სა­კი­თხი პირი არ გა­მო­ცხად­და. შე­სა­ბა­მი­სად, მის სა­მარ­თლებ­რივ სტა­ტუს­თან და მის მო­მა­ვალ­ში და­კი­თხვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­გა­მო­ძი­ე­ბო უწყე­ბა შემ­დგომ იმ­სჯე­ლებს. თუმ­ცა ხაზ­გას­მით უნდა ით­ქვას, რომ ამით გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ტე­რე­სებს საფრ­თხე ად­გე­ბა და ვერ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის დრო­უ­ლი მი­ღე­ბა, რად­გან მოწ­მე თავს არი­დებს გა­მო­ცხა­დე­ბას რო­გორც სა­გა­მო­ძი­ე­ბო უწყე­ბა­ში, ისე სა­სა­მარ­თლო­ში“, – გა­ნა­ცხა­და ამი­რან გუ­ლუ­აშ­ვილ­მა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ფონდ „იავ­ნა­ნას­თან“ და­კავ­ში­რე­ბით, პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში გა­მო­ძი­ე­ბა დიდი ოდე­ნო­ბით თან­ხე­ბის მით­ვი­სე­ბა-გაფ­ლან­გვის მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. საქ­მე­ზე ფონ­დის არა­ერ­თი თა­ნამ­შრო­მე­ლი, მათ შო­რის ფონ­დის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი პა­ა­ტა ბურ­ჭუ­ლა­ძე გა­მო­ი­კი­თხა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...