სლოტ კლუ­ბებ­ში თამ­ბა­ქოს მო­წე­ვის შე­საძ­ლო დაშ­ვე­ბის სა­კი­თხის გან­ხილ­ვას იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტეტ­ში უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რებს შო­რის ხმა­უ­რი მოჰ­ყვა.

კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა­ზე დე­პუ­ტა­ტი ლე­ვან გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი სი­ტყვით გა­მო­ვი­და და გა­ნა­ცხა­და, რომ ეს სა­კი­თხი და­უშ­ვე­ბე­ლია და ის პრინ­ცი­პუ­ლად შე­ე­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მას.

„სა­კუ­თარ ლო­გი­კას ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბით. პა­ტა­რა­ში თუ რჩე­ბა აკ­რძალ­ვა, დიდ­ში რა­ტომ არ რჩე­ბა? ნუ აკე­თებთ ამ საქ­მეს, გე­უბ­ნე­ბით მე თქვენ. კაკი, ხელი გა­უქ­ნიე იმას, ვის­თვი­საც ასაქ­ნე­ვი გაქვს“, – მი­მარ­თა ლე­ვან გო­გი­ჩა­იშ­ვილ­მა ჯან­დაც­ვის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რე აკა­კი ზო­ი­ძეს და დე­პუ­ტატ ლე­ვან კო­ბე­რი­ძეს, რა­ზეც ზო­ი­ძემ უპა­სუ­ხა, „ნუ ეჭი­და­ვე­ბო­და რა­ღაც სი­სუ­ლე­ლე­ზე“.

უმ­რავ­ლე­სო­ბის დე­პუ­ტა­ტი ვანო ზარ­დი­აშ­ვი­ლი და­ინ­ტე­რეს­და, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბით ხომ არ შე­ი­ზღუ­დე­ბო­და მხო­ლოდ პა­ტა­რა სკოლ-კლუ­ბე­ბი და დი­დე­ბი დარ­ჩე­ბოდ­ნენ უკონ­კუ­რენ­ტოდ.

„ზუს­ტად ეს გვინ­და, რომ პა­ტა­რა სლოტ-კლუ­ბე­ბი შე­ი­ზღუ­დოს. ყვე­ლა კორ­პუ­სის ქვეშ არის და პა­ტა­რა ბავ­შვე­ბი შე­დი­ან. ეს არის მო­ტი­ვა­ცია, რომ იყოს მხო­ლოდ დიდი სლოტ-კლუ­ბე­ბი, სა­დაც უცხო­ე­ლე­ბი მი­დი­ან. ეს იქ­ნე­ბა არა­პირ­და­პი­რი შე­დე­გი, თუმ­ცა ჩვე­ნი მო­ტი­ვა­ცია ეს არ არის“, – გა­ნა­ცხა­და აკა­კი ზო­ი­ძემ.

კო­მი­ტეტ­ზე გაჩ­ნდა მო­საზ­რე­ბა, რომ შე­საძ­ლოა, ეს დის­კრი­მი­ნა­ცი­უ­ლი მიდ­გო­მა იყოს, თუმ­ცა ზო­ი­ძემ გა­ნა­ცხა­და, რომ ასე არ არის.

სხდო­მა­ზე სი­ტუ­ა­ცია კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ, ეკა ბე­სე­ლი­ამ გან­მუხ­ტა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ შე­საძ­ლოა, სლოტ-კლუ­ბებ­ში ისე­თი­ვე პი­რო­ბე­ბი იყოს დაშ­ვე­ბუ­ლი, რო­გორც ეს სა­მო­რი­ნე­ებ­ში მოხ­და, ანუ თამ­ბა­ქოს მო­წე­ვა გახ­დეს დაშ­ვე­ბუ­ლი.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...