სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს წევ­რო­ბის და კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დი­სად­მი მი­მარ­თვის ბრალ­დე­ბით 3 პირი და­ა­კა­ვეს.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­სა­მარ­თლოს გან­ჩი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, ქუ­თა­ის­ში, წყალ­ტუ­ბო­სა და ზეს­ტა­ფონ­ში და­კა­ვე­ბუ­ლი არი­ან: 1968 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი, კრი­მი­ნა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტი ი. ფ., 1967 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ე. ჩ. და 1962 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი გ. გ. ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი 9-დან 15 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

რო­გორც შსს-ს გან­ცხა­დე­ბა­შია ნათ­ქვა­მი, მო­ქა­ლა­ქე შე­ე­ცა­და სა­კუ­თა­რი ძმის ბიზ­ნე­სი ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს წევ­რე­ბის ჩა­რე­ვის შე­დე­გად მი­ე­სა­კუთ­რე­ბი­ნა.

„გა­მო­ძი­ე­ბამ და­ად­გი­ნა, რომ გ. გ. და მისი ძმა – 1965 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი რ. გ. ქა­ლაქ ზეს­ტა­ფონ­ში ფლო­ბენ ავ­ტო­სად­გუ­რებს, სა­ი­და­ნაც მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბით ახ­დენ­დნენ მგზავ­რე­ბის გა­დაყ­ვა­ნას სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბერ­ში გ.გ.-მ სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბის გაზ­რდის მიზ­ნით გა­და­წყვი­ტა, კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დე­ბის დახ­მა­რე­ბით, ხელ­ში ჩა­ეგ­დო თა­ვი­სი ძმის ბიზ­ნე­სი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად, გ.გ.-მ მას­თან მო­მუ­შა­ვე, „ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს“ წევ­რის – ე. ჩ.-ს მეშ­ვე­ო­ბით და­სახ­მა­რებ­ლად მი­მარ­თა, ასე­ვე, „ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს“ წევ­რს – ი. ფ.-ს, რო­მელ­მაც თა­ვის მხრივ გ.გ. სა­ზღვარ­გა­რეთ მყოფ „კა­ნო­ნი­ერ ქურდ“ – გია ცხვა­რა­ძეს­თან – მეტ­სა­ხე­ლად „გია სამ­ტრედსკის“, იგი­ვე „ბა­ბუს“ და­ა­კავ­ში­რა, რომ­ლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით გ.გ.-მ, ი. ფ.-მ და ე. ჩ.-მ შეძ­ლეს გ.გ.-ს ძმას­თან მო­მუ­შა­ვე მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სის მძღო­ლე­ბის და­ში­ნე­ბა. კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის შე­უს­რუ­ლებ­ლო­ბის­თვის ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი მძღო­ლებს ფი­ზი­კუ­რი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბით და­ე­მუქრნენ, რის გა­მოც მძღო­ლე­ბი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დნენ, მუ­შა­ო­ბა შე­ე­წყვი­ტათ. შე­დე­გად გ.გ.-მ ძმის ბიზ­ნე­სი მი­ი­სა­კუთ­რა. დახ­მა­რე­ბის­თვის გ.გ.-სგან „კა­ნო­ნი­ერ­მა ქურდმა“ გია ცხვა­რა­ძემ, ი.ფ.-მ და ე.ჩ.-მ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღეს.

გა­მო­ძი­ე­ბა ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს წევ­რო­ბი­სა და კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დი­სად­მი მი­მარ­თვის ფაქ­ტებ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 223-ე 1 პრი­მა მუხ­ლის 1-ელი ნა­წი­ლით და 223-ე 4 პრი­მა მუხ­ლის 1-ელი ნა­წი­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს“, – ნათ­ქვა­მია შსს-ს მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...