მოვ­დი­ვარ ქა­ჯე­ბის და­სა­თხოვ­ნად, იმი­ტომ რომ ბოღ­მა, ტყუ­ი­ლი, სი­ძულ­ვი­ლი – ეს ყვე­ლა­ფე­რი უკვე ყელ­ში ამო­ვი­და, – ამის შე­სა­ხებ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ქუ­თა­ის­ში, ამომ­რჩე­ველ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, ის პრე­ზი­დენ­ტად მო­დის იმის­თვის, რომ რუ­სუ­ლი ჯა­რე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ი­დან ხე­ლახ­ლა და სა­მუ­და­მოდ გა­იყ­ვა­ნოს.

„პირ­ველ რიგ­ში, მოვ­დი­ვარ ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის და­სა­ცა­ვად და რომ ხე­ლახ­ლა არა­ვის მო­უ­წი­ოს ქვეყ­ნი­დან დევ­ნი­ლად წას­ვლა, რომ აღა­რა­სო­დეს აღარ დავ­კარ­გოთ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი და ღმერ­თმა იცის, რომ ამ ბოლო ორ სა­უ­კუ­ნე­ში ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით დავ­კარ­გეთ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი. ეს არის ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თი მოვ­ლე­ნა და მარ­თლაც, გვინ­და ამ ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის, ამ სა­ზღვრე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და გამ­თლი­ა­ნე­ბა, რო­გო­რიც იყო.

ასე­ვე, მოვ­დი­ვარ იმის­თვის, რომ ხე­ლახ­ლა რუ­სუ­ლი ჯა­რე­ბი გა­ვიყ­ვა­ნოთ სა­მუ­და­მოდ ამ ტე­რი­ტო­რი­ი­დან და ამ ქვეყ­ნი­დან მშვი­დო­ბი­ა­ნი გზით. მოვ­დი­ვარ ქა­ჯე­ბის და­სა­თხოვ­ნად, იმი­ტომ რომ ბოღ­მა, ტყუ­ი­ლი სი­ძულ­ვი­ლი, ეს ყვე­ლა­ფე­რი უკვე ყელ­ში ამო­ვი­და. ჩე­მამ­დე ბევ­რად უფრო ლა­მა­ზად შოთა ამ­ბობ­და, რომ „სიც­რუე და ორ­პი­რო­ბა ავ­ნებს ხორცსა, მერ­მე სულ­სა“და ჩვენ ვართ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, რომ შე­იძ­ლე­ბა, ძა­ლი­ან მალე სულს ავ­ნოს ამ­დენ­მა სი­ძულ­ვილ­მა, რო­მე­ლიც ქვე­ყა­ნა­ში ტრი­ა­ლებს, ქმნის რა­ღაც შავ აუ­რას და ამას ვხე­დავთ, მერე გა­და­დის ახალ­გაზ­რდებ­ზე. და ეს უთუ­ოდ უნდა ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან და მე კი არ ვარ რა­ღაც სას­წა­უ­ლი ჯო­ხის მომ­ტა­ნი, ამა­ზე ერ­თად უნდა ვი­მუ­შა­ოთ თქვენ, მე, მე­დი­ამ, რო­მელ­საც დიდი როლი აქვს ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, რომ რა­ღაც­ნა­ი­რად გა­მო­ვას­წო­როთ . ცხა­დია, ეს იწყე­ბა ჯერ ოჯახ­ში და მერე სკო­ლა­ში“, – გა­ნა­ცხა­და სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე გან­ცხა­დე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო ნამ­დვი­ლად 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში უნდა გა­და­ვი­დეს, რად­გან „ჯერ კი­დევ სა­დღაც შუ­ა­შია გა­ჩხე­რი­ლი“.

„მოვ­დი­ვარ იმის­თვის, რომ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და მრა­ვალ­წლი­ა­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა მო­ვახ­მა­რო ამ ქვე­ყა­ნას მის წი­ნა­შე არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში. ჩვენ ერ­თად უნდა გა­და­ვი­დეთ ნამ­დვი­ლად 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში, ჩვენ ჯერ კი­დევ ვართ სა­დღაც შუ­ა­ში გა­ჩხე­რი­ლი. გლო­ბა­ლურ მსოფ­ლი­ო­ში, რომ­ლი­საც არ უნდა გვე­ში­ნო­დეს, სა­კუ­თა­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უნდა და­ვიმ­კვიდ­როთ ისე, რომ სა­კუ­თა­რი იდენ­ტო­ბა არ დავ­კარ­გოთ და პი­რი­ქით, გა­ვაძ­ლი­ე­როთ. ეს არის რთუ­ლი ამო­ცა­ნა, მაგ­რამ ამას ერ­თად ნამ­დვი­ლად მი­ვაღ­წევთ“, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...