სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ქორ­წილ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ბერა ივა­ნიშ­ვი­ლის პოსტს ეხ­მა­უ­რე­ბა:

“ბერა, გი­ლო­ცავ გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბას, მაგ­რამ არ შე­მიძ­ლია არ გი­თხრა, რომ რა­საც შენ ზო­მი­ერ ცხოვ­რე­ბას ეძა­ხი, არის 450 მი­ლი­ონ დო­ლა­რად შე­ფა­სე­ბულ სა­სახ­ლე­ში ყოფ­ნა, სა­დაც თქვენ გემ­სა­ხუ­რე­ბათ 4 ვეტმფრე­ნი და თვითმფრი­ნა­ვი, რო­მელ­საც რე­გუ­ლა­რუ­ლად ჩა­მო­აქვს საჭ­მე­ლი ტი­ბე­ტი­დან და ბევ­რი სხვა შო­რე­უ­ლი ად­გი­ლი­დან, იმ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ფონ­ზე, სა­დაც 150 ათა­სი ბავ­შვი ყო­ველ­დღე შიმ­ში­ლობს, 1,5 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს მაქ­სი­მუმ 3 დო­ლა­რად დღე­ში, ხალ­ხს ენატ­რე­ბა ელე­მენ­ტა­რუ­ლი და თქვენ კიდე ამ ხალ­ხს ჩა­უ­კე­ტეთ სა­ლო­ცა­ვის კა­რე­ბი, რო­მე­ლიც არას­დროს და­კე­ტი­ლა აქამ­დე… თუ გინ­და გა­ი­გო რო­გო­რია ზო­მი­ე­რი ცხოვ­რე­ბა, გა­გაც­ნობ ჩემ შვილს, რო­მე­ლიც შენი თა­ნა­ტო­ლია და შე­გიძ­ლია ერთი კვი­რით ეს­ტუმ­რო მას ოთახ­ნა­ხევ­რი­ან ნა­ქი­რა­ვებ ბი­ნა­ში. ან კი­დევ, უფრო უკე­თე­სი-შე­უ­ა­რე ჩემს ნაც­ნობ ტყი­ბუ­ლელ ოჯახს, სა­დაც ბე­ბია და შვი­ლიშ­ვი­ლი 3 ოთა­ხი­ა­ნი ბი­ნი­დან მხო­ლოდ ერთ ოთახს იყე­ნე­ბენ იმი­ტომ, რომ და­ნარ­ჩე­ნი ორის გათ­ბო­ბის ფული არ აქვთ და გა­სინ­ჯე მათი “ზო­მი­ე­რი”ულუ­ფა.. ისე კი,გი­სურ­ვებ ბედ­ნი­ე­რე­ბას!” – წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი “ფე­ის­ბუქ­ზე”.

 ექ­სპრე­მი­ე­რის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ვაჟ­მა მის ქორ­წილ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ატე­ხილ აჟი­ო­ტაჟს “ფე­ის­ბუქ­ზე” გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი პოს­ტით უპა­სუ­ხა. მან ტყუ­ილი უწო­და გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, თით­ქოს მისი ჯვრის­წე­რის გა­მოს სვე­ტი­ცხოვ­ლი­დან მრევ­ლი გა­მო­უშ­ვეს. მან ასე­ვე გან­მარ­ტე­ბა გა­ა­კე­თა ქორ­წილ­ში და­ხარ­ჯულ თან­ხებ­ზე გა­მოთ­ქმულ კრი­ტი­კა­ზეც.

“…ოჯა­ხის მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა არაფ­რით არ უკავ­შირ­დე­ბა ქვეყ­ნის ბი­უ­ჯეტ­სა და სა­ხელ­მწი­ფო სახ­სრებს, შე­სა­ბა­მი­სად, გა­უ­გე­ბა­რია კრი­ტი­კოს­თა პრე­ტენ­ზი­ე­ბი და­ხარ­ჯუ­ლი სახ­სრე­ბის მო­ცუ­ლო­ბას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში” – წე­რია ბერა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ პოს­ტში.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...