„ცენ­ტრ პო­ინ­ტის“ საქ­მე­ზე მსჯავ­რდე­ბუ­ლებ­თან – მაია რჩე­უ­ლიშ­ვილ­სა და რუ­სუ­დან კერ­ვა­ლიშ­ვილ­თან საპ­რო­ცე­სო შე­თან­ხმე­ბა უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­ფორმ­დე­ბა და დები სა­პყრო­ბი­ლეს და­ტო­ვე­ბენ, – ამის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ მაია რჩე­უ­ლიშ­ვი­ლი­სა და რუ­სუ­დან კერ­ვა­ლიშ­ვი­ლის ად­ვო­კატ­მა, მა­რი­ნა ცუც­ქი­რი­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.

მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, პრო­კუ­რა­ტუ­რას­თან საპ­რო­ცე­სო შე­თან­ხმე­ბის პი­რო­ბე­ბი სა­ბო­ლო­ოდ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლია და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბას ელო­დე­ბი­ან.

რაც შე­ე­ხე­ბა „M2“-ს, ად­ვო­კა­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნულ კომ­პა­ნი­ას­თან ყვე­ლა­ნა­ი­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა უკვე დას­რუ­ლე­ბუ­ლია.

„მი­წის გა­და­ბა­რე­ბის სა­კი­თხი, ტექ­ნი­კუ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს „M2“-თან. მას შემ­დეგ, რაც ის მი­წებს წა­ი­ღებს, მშე­ნებ­ლო­ბებს და­ი­წყებს, რაც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში იქ­ნე­ბა. პრო­კუ­რა­ტუ­რას­თან საპ­რო­ცე­სო შე­თან­ხმე­ბაც მალე გა­ფორმ­დე­ბა და დები სა­პყრო­ბი­ლეს და­ტო­ვე­ბენ“, – გა­ნა­ცხა­და მა­რი­ნა ცუც­ქი­რი­ძემ.

მას ზუს­ტი თა­რი­ღის გან­სა­ზღვრა, თუ რო­დის და­ტო­ვე­ბენ დები სა­პყრო­ბი­ლეს, უჭირს, თუმ­ცა, დას­ძენს, რომ ეს უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში მოხ­დე­ბა.

„ყვე­ლა­ნა­ი­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა დას­რუ­ლე­ბუ­ლია, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზეც ხელი ხელ­მო­წე­რი­ლია. ჩვენ­ზე რაც იყო და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თეთ. უახ­ლო­ეს მომ­ვალ­ში, ყვე­ლა­ფე­რი დას­რულ­დე­ბა,“- აღ­ნიშ­ნა ად­ვო­კატ­მა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...