თბილისელების უმრავლესობას (77%) მიაჩნია, რომ ბავშვებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა თანაბრად უნდა განაწილდეს ცოლ-ქმარზე; მაშინ როდესაც 22%-ის აზრით, ბავშვზე ზრუნვა მეტწილად დედის მოვალეობაა, იგივე პასუხისმგებლობას მამებს მხოლოდ 1% აკისრებს. ამის შესახებ Act Global-ის ახალ კვლევაში წერია.

აღსანიშნავია, რომ ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გენდერული განსხვავებები არ გამოვლენილა.

რაც შეეხება ოჯახის მატერიალურ უზრუნველყოფას, თბილისელების 63%-ს მიაჩნია, რომ ქალმა და მამაკაცმა თანაბრად უნდა უზრუნველყოს ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა. ამის მიუხედავად, გასულ წელს ეისითის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგემბა აჩვენა, რომ ოჯახის შემოსავლის 65% მოდის კაცზე და მხოლოდ 35% ქალზე.

*კვლევა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2018 წლის 2-3 ივნისის პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...