დღესდღეობით ეტიკეტის უამრავი ნორმა არსებობს; თუმცა არსებობს ასევე უამრავი სტერეოტიპი, რომელიც ჩრდილავს მათ და შესაბამისად, ეს ნორმები ნაკლებად ექვემდებარება შესრულებას. აი, ზოგიერთი მათგანი:

  • ლიფტსა და რესტორანში პირველი შედის კაცი და გამოდის ქალი
  • კიბეზე ასვლისას პირველი ადის კაცი და ჩამოდის ქალი
  • ავტობუსიდან პირველი ჯერ კაცი ჩამოდის, შემდეგ ქალი
  • საერთოდ, გასასვლელში კაცი პირველი ატარებს ქალს, თუმცა არის შემთხვევები, როცა წინ კაცი მიდის, ხოლო ქალი მას უკან მიყვება; ეს ხდება მაშინ, როცა არის ვიწრო გასასვლელი და გასვლა გაძნელებულია
  • ქალი კაცთან ყოველთვის დგას მარჯვნივ, თუმცა არის ერთი გამონაკლისი, როცა იცვლება პოზიციები, ეს იმ შემთხვევაში ხდება, თუკი კაცი არის სამხედრო პირი (აქ: ქალი კაცთან მარცხნივ დგას)
  • მისალმებისას, სიტყვიერად პირველი ესალმება კაცი ქალს, ხოლო ხელს ჩამოსართმევად პირველი ქალი უწვდის კაცს.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...