ხელის ჩამორთმევა კაცობრიობას გამოქვაბულის დროიდან მოსდგამს, იმდროინდელი ადამიანები ხელებს უჩვენებდნენ იმის დასამტკიცებლად, რომ მათ იარაღი არ ჰქონდათ. დღეს ხელის ჩამორთმევა მისალმების ყველაზე გავრცელებულ ფორმად ითვლება, მიუხედავად ამისა, რამდენიმე ქვეყანაში ის მიღებული არ არის, მაგალითად, კორეელები თავმოდრეკით, წელში მოხრილები ესალმებიან.

არსებობს ხელის ჩამორთმევის რამდენიმე ფორმა, რომელმაც ბევრი რამ შეიძლება გვითხრას ადამიანის შესახებ.

  • თუ ხელის ჩამორთმევისას თქვენი ხელისგული ქვემოთაა მიმართული, ეს აღიქმება თქვენი ძალის დომინანტობის მაჩვენებლად (იხ. სურათი):  

 

  • ,,მამაკაცური ხელის ჩამორთმევა“ – როცა ორივე ხელისგული ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. აქ თანაბრად დომინირებენ (იხ. სურათი): 

 

  • ,,ხელთათმანი“ – ამ დროს ადამიანი შემხვედრს ხელს ორივე ხელით ართმევს, ანუ მის ხელს თავის ხელებს შორის ათავსებს; ამ შემთხვევაში, ხელის გამწვდენი ცდილობს, მეორეს მიაწოდოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ის სანდო პიროვნებაა (იხ. სურათი): 

 

  • ,,ძვლების მტვრევა“ – ეს არის ხელის ჩამორთმევის ფორმა, რომლის დროსაც ერთი ძლიერად უჭერს ხელს მეორეს. ეს ფორმა, როგორც წესი, აგრესიულობის გამომხატველია (იხ. სურათი): 

 

  • ,,გახევებული ხელი“ – ამგვარ ხელის ჩამორთმევასაც, ძირითადად, აგრესიული ადამიანები მიმართავენ; იგი მიუთითებს სურვილზე, ახლოს არ მიუშვას შემხვედრი (იხ. სურათი): 

 

  • ,,მკვდარი თევზი“ – ხელის ჩამორთმევის ყველაზე უსიამოვნო ფორმაა, როცა ადამიანი თავის ხელს უსიცოცხლოდ დებს მეორის ხელში. ის, ვისაც ამგვარი ხელის ჩამორთმევა ახასიათებს, უსუსურ პიროვნებად აღიქმება (იხ. სურათი): 

 

ყველაფერ იმას, რაც ზემოთ ითქვა, ადამიანი, ჩვეულებრივ, ანგარიშმიუცემლად აკეთებს, მაგრამ თვით ჟესტი გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია, რომელიც სხვა ადამიანისადმი დამოკიდებულების საფუძვლად გვევლინება. ამრიგად, მიაქციეთ ყურადღება, ვინ როგორი ხელის ჩამორთმევა იცის, ეს ბევრს გეტყვით ადამიანზე.

აქვე, რამდენიმე საყურადღებო წესი ხელის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით:

პირველად ხელს უწვდის ქალი მამაკაცს; ასაკით უფროსი ქალი ხელს ართმევს უმცროსს; ხელმძღვანელი – ხელქვეითს და ა.შ.

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...