თბი­ლი­სო­ბის დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რის სა­ხე­ლით სა­ზე­ი­მო მი­ღე­ბა გა­ი­მარ­თა. კახა კა­ლა­ძემ შეკ­რე­ბილ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სი­ტყვით მი­მარ­თა და თბი­ლი­სო­ბის დღე­სას­წა­უ­ლი მი­უ­ლო­ცა.

“დღეს სა­ხალ­ხო დღე­სას­წა­უ­ლია, რო­მე­ლიც მინ­და მი­ვუ­ლო­ცო თი­თო­ე­ულ თბი­ლი­სელს და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს. დღეს ძა­ლი­ან ბევ­რი გა­ღი­მე­ბუ­ლი და ბედ­ნი­ე­რი ხალ­ხი შემ­ხვდა ქუ­ჩა­ში და მინ­და, რომ ეს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში აი­სა­ხოს. მეს­მის ყვე­ლა ის გა­მოწ­ვე­ვა, რო­მე­ლიც აწუ­ხებს ჩვენს ქა­ლაქს, ამ ქა­ლაქ­ში მცხოვ­რებ ადა­მი­ა­ნებს. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ერ­თი­ა­ნი ძა­ლის­ხმე­ვით არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას შევ­ძლებთ. ასე­ვე, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ იმა­ში, რომ დე­და­ქა­ლა­ქი იქ­ნე­ბა ბედ­ნი­ე­რი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბით სავ­სე”, – გა­ნა­ცხა­და კახა კა­ლა­ძემ.

“თბი­ლი­სო­ბა 2018″-თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­მარ­თულ სა­ზე­ი­მო მი­ღე­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტე­ბი, მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, პარ­ლა­მენ­ტი­სა და საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რე­ბი, ხე­ლო­ვა­ნე­ბი, სპორ­ტსმე­ნე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­ეს­წრნენ.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...